Големина на текста:
КУРС УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА:
ФОНОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ У НАС – ОЦЕНКА НА
ТЕЖКОМЕТАЛНОТО И ОРГАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Преподавател: Изготвил:
Доц. д-р Ботьо ЗахариновАвигея Младенова, F90716
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Фоново състояние на почвите
Състав на почвата
Фактори за образуване на почвата – биотични и абиотични
фактори
2.Критерии за оценка на замърсяване на почвите
Стандарти в България
Принцип на мултифункционалност
Закон за почвите
3.ПДК на почвите
4.Видове замърсявания на почвите
Тежки метали, нефтопродукти, ерозия
Мониторинг на почвите
Териториално замърсяване на почвите в България
Човека и природата
5.Обобщение на темата
ИЗТОЧНИЦИ:
1.http://geografia.kabinata.com/06.htm - Кандидат-студентски курс по
география
2.http://ebox.nbu.bg/pol12/view_lesson.php?id=1 - Замърсяване на
почвата
3.http://eea.government.bg/bg/legislation/soil/zakonpochvite.pdf - Закон за
почвите, последно ОБН., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.
Почвата е повърхностен рохкав изветрен пласт на земната кора, със
сложен състав и структура. Той притежава уникалното свойство
плодородие.
Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две
големи групи от процеси: изветряне и почвообразуване. Почвата
представлява местообитание, освен на корените на растенията на милиони
видове микроорганизми, насекоми и дребни млекопитаещи (най-вече
гризачи). Почвата се образува в резултат на редица фактори.
Почвата представлява сложна природна система изградена от
минерални частици, органични вещества, вода, газове, макро- и
микроорганизми.
Минералните частици образуват основната маса на почвата, а органичните
вещества съставляват 10-20% от химичния състав на почвата. Те са
резултат от жизнената дейност на растителните и животински видове. В
почвата са разпространени във вид на торф /растителни остатъци/ и
хумус /разложено органично вещество/. Хумусът заедно със съдържанието
на вода и газове определя нейното плодородие. Съдържанието на хумус в
някои почви може да достигне до 90% от общото съдържание на
органичните вещества. Характерно е неговото бавно разлагане от
микроорганизмите, което позволява натрупването му в значителни
количества в почвата. Той е източник на хранителни вещества за
растенията, тъй като при разлагането му се освобождава въглероден
двуокис, нитрати, фосфати. Тези съединения са лесно усвоими от
растенията. Хумусът, образуван в горния почвен слой се отнася от
инфилтриращата в почвата вода, в по-долните хоризонти. Чрез обработка
на почвата, той заедно с разтворените химични вещества се изнася отново
на повърхността.
Почвената покривка е особено важен компонент на природната среда.
Образувана в продължение на милиони години, тя се явява огледало за
състоянието на ландшафтите и в нея се отразяват и пречупват
взаимовръзките между останалите компоненти на природната среда
/скали, води, климат, растителност, дейност на човека/.
Без почвена покривка е невъзможно съществуването и вегетацията на
естествената и културна растителност и природата ни би представлявала
една голяма пустош. Почвената покривка е междинно спояващо звено
между геолого-геморфоложката основа, климатичните условия,
динамиката на водата и вегетацията на растенията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фоново състояние на почвите у нас - оценка на тежкометалното и органичното замърсяване

Темата е свързана с управлението на ресурсите в България. В курсовата работа се разглеждат почвите като земен ресурс и тяхното състояние...
Изпратен от:
abby.mladenova
на 2019-11-08
Добавен в:
Курсови работи
по Екология
Статистика:
13 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди

21 май 2007
·
781
·
8
·
1,087

Замърсените с тежки метали земи и почви в България са детайлно проучени и картирани по степени и зони на замърсяване, на ниво собственик.
 

Замърсяване на почвите с тежки метали

04 юни 2007
·
773
·
7
·
1,182
·
395

Почвата е най-повърхностния слой на литосферата. При неправилна експлотация почвата безвъзвратно се унищожава. Поради фкта, че тук протичат най-разнообразни физични, химични и биологични процеси...
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

15 дек 2007
·
1,051
·
7
·
1,468
·
899
·
2

Замърсяване на почвата с тежки метали. Начин на замърсяване по-важните тежки метали които са опасни за здравето на човека. Кръговрата на тежките метали.
 

Замърсяване на почвите в България

02 окт 2007
·
707
·
4
·
974
·
415
·
1

І. Състояние на почвите в Република България; ІІ. Замърсяване на почвите по райони; ІІІ. Източници на замърсяване на почвите и мониторинг.
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,418
·
9
·
736
·
662
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
5 мин
17.09.2012
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Фоново състояние на почвите у нас - оценка на тежкометалното и органичното замърсяване

Материал № 1355734, от 08 ное 2019
Свален: 13 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,786
Брой символи: 18,078

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фоново състояние на почвите у нас - оценка на т ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала