Големина на текста:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Факултет „Стопански“
КУРСОВА РАБОТА
по Административно-обществена дейност
на тема: „Размери на местните данъци и такси в гр.Казанлък.“
Изработил: Мирела Илиева Възложил:
Специалност: Финанси /Проф. Ив.Ненова/
Курс: III
Фак. №: ФИЗ-1484
Съдържание
1.Същност
2.Видове
3.Начин на формиране
4.Размер на местни данъци и такси
Местни данъци
В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък;
7. туристически данък;
8. други местни данъци, определени със закон.
Общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията,
по реда и в границите, определени със ЗМДТ. Когато до края на
предходната година общинският съвет не е определил размера на местните
данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на
действащия размер към 31 декември на предходната година.
Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин
на определяне на местните данъци в течение на годината.
Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската
администрация или безкасово по съответната сметка.
Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се
извършват от служители на общинската администрация по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с
тях актове се извършва по същия ред. Невнесените в срок данъци по този
закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,
такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се
извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
1.Данък върху недвижимите имоти
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници
на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти
извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от
републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до
ограничителните строителни линии. Както и поземлените имоти, заети от
водни обекти, държавна и общинска собственост, земеделските земи и
горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената
площ и прилежащия й терен.
Данъчно задължени лица са:
- собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
- собственикът на сграда, построена върху държавен или общински
поземлен имот;
- концесионерът при учредено вещно право на ползване;
- лицето, на което имотът е предоставен за управление, за имот - държавна
или общинска собственост;
Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или
ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък
съответно на частите си.
Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на
ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка
на останалите.
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в
следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за
която е дължим.
На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.
Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или
не.
От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в
чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 юни 2020 в 20:02 в момента не учи
20 юни 2020 в 09:38 потребител на 39 години
12 юни 2020 в 15:55 студентка на 33 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, випуск 2015
16 май 2020 в 14:43 студент на 35 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, випуск 2020
11 апр 2020 в 02:18 студентка на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Фиананси, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Националната агенция за приходите


Законa за Националната агенция за приходите. Урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи.
 

Структура на Общинска администрация - Враца

13 дек 2007
·
347
·
3
·
314
·
136

Администрацията на изпълнителната власт е централна и териториална. Териториалната администрация на изпълнителната власт включва...
 

Право на държавна и общинска собственост

04 фев 2008
·
448
·
10
·
1,342
·
166

В основата на изясняването на този въпрос стои Законът за собствеността, приет от 40-то Народно събрание на 1 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Съдържанието на правото на собственост се състои правомощията на собственик
 

Местните данъци и такси в община Ямбол. Политика не местното данъчно облагане за 2008г

05 дек 2007
·
326
·
13
·
2,518

За да предложат на своите жители предпочитаните от тях местни публични блага общините събират ресурси от следните източници: данъци и такси от самите жители на общините, неми за ползване на общинско имущество, републикански субсидии...
 

Териториална администрация в съвременната държава


Изследват се тенденциите и особеностите на местната власт в някои напреднали европейски страни.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
84
1
1 мин
29.05.2013
Публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 50 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Много лесен)
50
99
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Размери на местните данъци и такси в гр. Казанлък

Материал № 1354887, от 25 окт 2019
Свален: 8 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 38
Брой думи: 6,361
Брой символи: 35,349

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Размери на местните данъци и такси в гр. Казанлък"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала