Големина на текста:
1.Асептика и антисептика
Асептика- е метод за предпазване от попадане на МО в оперативната рана, чрез
тяхното унищожаване по всички предмети, чрез физични средства.
?Фламбиране- метод за стерилизация на хирургични инструменти ,т.е.
обгаряне с пламък.
?Водни стерилизатори- представлява изваряване във кипяща вода на
инструменти и други медицински пособия. За целта се използват
специални метални кутии с двойно дъно.
?Сухи стерилизатори- представлява контролиран термостат, в който за 120
мин при 165 градуса или за 60 мин- 170 гр, може да се извърши ефективна
стерилизация на инструменти.
?Автоклави- стерилизация с пара под налягане. Такава стерилизация се
извършва в специални съоражения, нар. автоклави, които имат
контролирани уреди, показващи температура, налягане, влажност на
въздуха. При стерилизация чрез автоклавиране повечето патогенни МО
умират след престояване за 10 мин в пара при 70 градуса или при кипене
на 90-100С.
?Стерилизация с УВЛ- за обеззаразяване на големи помещения като
операционни зали, превързочни и др се използват т. нар. бактерицидни
лампи.
?Стерилизация с йонизиращи лъчи- използват се йонизиращи лъчи алфа,
бета и гама лъчи.
?Газова стерилизация- приложение намират- таблетки от
параформалдехид, и етиленов окис.
Антисептика- комплекс от методи за борба с причинители на инфекция,
намиращи се вътре в самата рана.
?Механична антисептика-почистване на раните от некротични тъкани,
чужди тела и др, задържащи и представляващи благоприятна среда за
развитието на МО.
?Физична антисептика- дрениране на инфектираните рани, чрез дренажи
или марлени ленти. Дренажите могат да бъдат от пластмаса, гума,
гофрирани или част от ръкавица. Всички дренажи имат основно свойство
да евакуират съдържимото от раната, кухина или лумен.
?Химична антисептика- в зависимост от химичния си състав
антисептиците се разделят на:
Неорганични антисептици-
?Хлорна вода
?Хлорамин
?Йодна тинктура
?Йодбензин
1
Химически оксидиращи агенти
?Калиев хиперманганат
?Кислородна вода H2O2
Органични химични антисептици: към тях се отнасят:
?Винен спирт- безцветна течност с характерна миризма. За
дезинфекция на режещи инструменти, компреси.
?Риванол- жълт прах разтворим във вода, има силно
бактерицидно действие и се употребява за промиване на рани
и компреси.
?Лизол- за дезинфекция на режещи инструменти в 2 %
разтвор за измиване на ръце, 5% р-р за дезинфекция на
превързочни и операционни.
?Метиленово синьо
?Биологична антисептика- има за цел създаване на биологична
несъвместимост за съществуване и развитие на МО в раната с помощта
на АБ, ензими и специфични
серуми.
2 . Предоперативен период- период, в който постъпва болния в стационара до
момента на оперативното лечение. Целта е извършване на успешно хирургично
лечение и постигане на пълно оздравяване на пациента. Продължителността на
ПП, зависи от характера на заболяването и обема на предстоящата операция.
Клиничен минимум- изследване на ПКК, време на кървене и съсирване, общо
изследване на урина- албумин, захар, кетонни тела, седимент, кръвна захар, урея,
рентгеноскопия или графия на бял дроб и ЕКГ. На всеки болен ежедневно се
измерва двукратно тел. темп. и артериалния пулс, по преценка кръвното
налягане, а при нужда се определя кръвната група.
Втора група изследвания- множество лабороторни и биохимични проби,
изотопни изследвания, функционални показатели и тестове, ехография, КАТ,
магнитен резонанс и др.
Подготовка на болен: психична подготовка на пациента, санитарно- хигиенна
обработка на болния, обща подготовка в деня на операцията, медикаментозната
подготовка- клизми: Fortrans, Xprep , спазване на назначената терапия от лекаря,
хигиенната обработка на болния и грижи преди влизане в операц. блок. Общата
подготовка изисква в деня преди операцията болният да не приема храна и
течности, да свали изкуствените зъбни или други протези, да премахне
козметичните атрибути и средства от главата, лицето, устните и ноктите.
3. Следоперативен период. Следоперативни усложнения, грижи. е времето
необходимо за лечението на болния. То започва от края на операцията и
продължава до възстановяването на неговата трудоспособност. Различават се:
ранен и късен следоперативен период. Ранният следоперативен период
обхваща времето от завършване на операцията до изписване на болния от
лечебното заведение. Основните задачи са- профилактика и лечение на болковия
2
синдром, хранене, инфузионна терапия, борба с инфекцията, грижи за
оперативната рана. Късния следоперативен период може да продължи до няколко
месеса или години, настъпва пълно или частично възстановяване на нарушените
анатомо- физиологични функции.
Усложнения- в НС- следоперативни психози, шок; в ССС и ДС- тромбоза,
емболия, сърдечносъдова недостатъчност, хипотония, застойни пневмонии в
белия дроб. Емболия- е болестно състояние, при което по кръвоносните пътища
се пренасят до някой орган газообразни или твърди тела. Емболиите биват
тромботични, въздушни и мастни. Мастната емболия представлява попадане на
мастни капки във вените и разнасянето им чрез кръвообръщението до някой
орган. Има 3 основни форми- белодробна, церебрална, бъбречна. Белодробната
емболия е резултат от откъсване на тромб от дълбоките вени на подбедрицата. Тя
възниква внезапно на 8- 10 ден от операцията. Клинична картина- внезапно
начало, остра болка в гърдите, задушаване, загуба на съзнание и бързо
настъпваща цианоза на горната половина на тялото. лечение- осигуряване на
кислородотерапия. Прилагат се медикаменти за контролиране на образуването и
нарастването на съсиреци, както и за възстановяването на кръвния ток в
засегнатата област. Усложнения в стомашно- чревния тракт- повръщане,
стомашна дилатация, чревна непроходимост, следоперативен перитонит.
Усложнения в гениталиите- интраабдоминална хеморагия, кървене от
влагалището, перитонит, чревна непроходимост, сепсис и др.
Роля на мед. сестра: мониторно наблюдение- проследяване, контролиране и
регистриране на жизнено- важните функции, да спазва назначената терапия от
лекаря, да наблюдава внимателно болния и при усложнения да съобщава на
лекаря, да извършва необходимите превръзки.
4. Травма. Травмена болест. Травматизъм. Общи принципи на лечението-
увреждане на част от човешкото тяло. Всеки един организъм реагира с локални и
общи промени. Локални- разкъсване, кръвотечение, хематом, оток. Общи-
нарушение от страна на ССС , белия и черния дроб.
Травмите могат да бъдат най- различни и се разделят на физични- механична,
студова, термична, оперативна, родова, биологична. Механична травма- ако
травменият агент е тъп предмет, предизвиква контузия, ако е остър- рана.
Биологична травма- ухапване от змия(vulnus serpentunibus), от насекомо(v.
insectibus), от домашни животни. Оперативна травма- увреждане на нерви, кр.
Съдове. Химични- от киселини, основи и бойно отровни в-ва.
По характер на увреждането травмите биват:
Открити- разкъсване на покривната кожа на лигавица; закрити; проникващи-
когато травматичните агенти проникват в телесните кухини и евентуално засягат
вътрешните органи; непроникващи.
Травматизъм- сумата от травмените болести, които се получават при групи от
хора с еднакви условия на живот или на работа, на спорт и т. н., се нарича
травматизъм. Видове- промишлен, селскостопански, битов, уличен, транспортен,
детски и спортен травматизъм. Профилактиката изисква освен научен анализ и
изграждане на подходяща работна среда, обезопасяване на техническите
съоръжения, спазване на правилата за безопастност на труда, повишаване
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 окт 2021 в 01:07 потребител
 
Подобни материали
 

Асептика и антисептика

31 май 2011
·
129
·
17
·
580
·
189

Значителни заслуги за развитието на решаването на проблема с инфекцията на раните има унгарският лекар Игнац Земелвайс. Той разкрива причините за развитието на родилната треска и вследствие на предприетите мерки редуцира...
 

Следоперативен период

14 юни 2011
·
315
·
59
·
3,196
·
525
·
1

Следоперативният период включва времето от завършване на оперативната намеса до момента, когато се провеждат медицински наблюдения и лечебни мероприятия за пълното оздравяване на оперирания болен и максимално възстановяване на неговата трудоспособност...
 

Хирургия

05 дек 2012
·
429
·
21
·
5,105
·
485

Хирургията като наука, задачи и методи. Развитие на хирургията...
 

Лекции по хирургия

13 мар 2013
·
670
·
125
·
38,251
·
903
·
8

Хирургия - история, операции при отделни заболявания...
 

Хирургия

21 юни 2013
·
315
·
45
·
19,825
·
426
·
2

Теми по хирургия за втори курс в Медицинския университет...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Обща хирургия
Тест по хирургия
входен тест по Обща хирургия за Студенти от 5 курс
Входен тест 5-ти курс, Хирургия, Медицински университет София. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
84
1
27.02.2013
» виж всички онлайн тестове по обща хирургия

Хирургия - разработени теми за държавен изпит

Материал № 1354481, от 19 окт 2019
Свален: 244 пъти
Прегледан: 243 пъти
Предмет: Обща хирургия, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 15,731
Брой символи: 103,654

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хирургия - разработени теми за държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала