Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
НАЙДЕН МЛАДЕНОВ
АНАЛИЗ НА СТУДЕНТСКА РИСУНКА
Данни за студента: Евгения Церовска, магистратура: ОИИ за ПНУП, фак.0582708
Тип рисунка, вид, жанр:
Цветна, живопис, фигурална композиция, пейзаж, сюжетна рисунка.
Материал, размери, техника на изпълнение:
Графитен молив, детски водни бои, акварелни бои, флумастри, туш. А4. Смесена
техника.
Тема / сюжет: Тук тема и сюжет могат да бъдат разгледани и тълкувани ( може би ) по
няколко начина, спрямо читателя на произведението.
1.Насекоми и животни в гората.
2.Горска хармония и дейност на някои (горски) обитатели.
3.Илюстрация на момент от Езоповата басня: „Мравката и щурецът”.
В рисунката са изобразени: животни, насекоми, флора, предмети. Птица, кацнала на
отрязан клон на широколистно дърво, пее своята песен, допринасяйки за хармонията на
горската шир. Две насекоми уловени в (нарочно сякаш) умишлено забавен от автора,
забързан, динамичен момент от ежедневието. Широколистна гора, дънери, храсти,
видове цветя, гъби и трева допринасят за представянето на: хармонична обстановка,
горска шир, „спокойнакрасота. Предмети: ясно личат торба (чувал) и струнен,
музикален инструмент с лък (може би гадулка). В рисунката проличава голяма доза
старание. Разнообразяване на: 1. Елементите на гората- дървета, корони, клони,
стволове, листа, цветя, трева. 2. Детайлно пресъздаване на животни- образ на птицата,
крила, пера, опашка, клюн, крака, гребен, очи, характерни багри цвят (пойна птица). 3.
Образите на насекомите са- ясно различими, пресъздадени като хора (придадени са им
човешки качества). Мравка: антени, овални-глава, тяло, крайници. Щурец: дълги антени,
овална форма на глава, плоска, бадемовидна форма на тяло (ясно различимо
разграничение между предна и задна част на тялото, характерни за тяло на щурец гръд,
корем и гръб с прозрачни крила), крайници плосковидни (различни от тези на мравката).
4. Предмети (ясно различими и детайлно пресъздадени): торба (чувал, вързоп) – форма,
гънки, цвят, нюанс, обем, линия, контур; струнен, музикален инструмент с лък (може би
гадулка) – харакстерни форма и отвор, струни, грип, лък, положение и захват на
инструмент. Опит за пресъздаване на пространство, форма, перспектива, цвят от където
проличават ясно: огромна доза старание и неравномерна разработканякои елементи са
подробно пресъздадени, други не са. Най-блъзък план (първи): растения, треви, гъби,
дънер с щурецдетайлно пресъздадени. Втори план: поляна, трева, храсти, мравка
личи подробно пресъздаване на образа на мравката и тревите под нея (може би с цел
подчертаване на насекомото), но същевременно трябва да се отбележи, че тревите на
поляната и храстите зад дънера са представени чрез големи петна и формата е размита
(сякаш са много далеч), а са части на един план. Трети план: птиче кацнало на отрязан
клон на широколистно дърво, поляна с треви и храстиличи подробно пресъздаване на
образа на птичето, отрязаният клон и ствола на дървото, на листата в короната на
дървото не е наблегнато, представени са обобщени (опит за разработка личи само в
листенцата на дървото точно под птичето). Четвърти план: дървета поляна, треви и
храстиличи сравнително детайлното пресъздаване на разнообразни, като форма,
стволове на дърветата и същевременно обобщеното такова на короните им, както на
тревите и храстите, въпреки че са от един и същи план. Пети план: треви, поля и храсти,
далечиналичи сравнително детайлното пресъздаване на храстите, наподобяващо по
детайлност храстите от четвърти план.
Други важни неща, които трябва да се отбележат: образите на животни и насекоми
са детайлно пресъздадени и са им придадени сякаш човешки качества и приказни
възможности съчетани с типичните за анимираните герои, на които се придават човешки
качества (виж очи). В телата на персонажите има опит за придаване на емоция
(жизнерадостен щурец; мъдра отрудена мравка). Личи опита за придаване на обем в
телата на насекомите чрез линиите, а чрез тон и нюансиране в различни части на тялото
(крайници и долна част на тялото).
Персонаж: Птица, кацнала на отрязан клон на широколистно дърво, пее своята песен.
Образ на птицата е пресъздаден с типичните крила, пера, опашка, клюн, крака, гребен,
очи, характерни багри за горска, пойна птица. Птичката е нарисувана сякаш в момент, в
който се опитва да чуе или улови мелодия. Тя сякаш е второстепенен герой съдейки по
мястото и на изобразяване (последна в редицата от персонажи).
Насекомите изобразени в картината са пресъздадени като хора, придадени са им
човешки качества. Същевременно мравка с типичните за реално-съществуваща антени,
овални-глава, тяло, крайници. Щурец: дълги антени, овална форма на глава, плоска,
бадемовидна форма на тяло (ясно различимо разграничение между предна и задна част
на тялото, гръд, корем и гръб с прозрачни крила), крайници плосковидни (различни от
тези на мравката). Образите на животни и насекоми са детайлно пресъздадени и са им
придадени сякаш човешки качества и приказни възможности съчетани с типичните за
рисуваните детски герои от разказите огромни и честни очи). Мравката държи торба
а щурецът музикален инструмент. Интересно е, че функциите им са пресъздадени чрез
тези предмети. Мравките обикнавено все пренасят нещо, а щурците са изявени и
признати музиканти. Насекомите са обърнати едно към друго сякаш уловени в разговор.
В лицето на мравката се забелязва умора (окото), а щурецът е ведър и жизнерадостен
(очи, поза на тялото).
Всички персонажи са изобразени в профил. Липсват сенките на персонажите.
Обстановка: Широколистна гора, дънери, храсти, различни видове цветя, гъби и трева
допринасят за една хармонична обстановка, горска шир, красота. Забелязва се опит за
разнообразяване на тревата, храстите, формата на дърветата. Усеща се как на места
тревата е представенаприглушена”, а на други спомага за подчертаване на героите (при
мравката). Личи опит за разработка и нюансиране чрез начупените линии (стволове на
дърветата) и нюансиране (на места в тревата). Липсват ясно различими сенки от
различните обекти. Не личи ясно от къде идва светлината в рисунката.
Организация (композиция): Многопланова композиция. Може би пет плана. Най-блъзък
план (първи): растения, треви, гъби, дънер с щурецдетайлно пресъздадени. Втори
план: поляна, трева, храсти, мравкаличи подробно пресъздаване на образа на мравката
и тревите под нея (може би с цел подчертаване на персонажа), но същевременно трябва
да се отбележи, че тревите на поляната и храстите зад дънера са представени чрез
големи петна и формата е размита (сякаш са много далеч), а са части на един и същи
план. Трети план: птиче кацнало на отрязан клон на широколистно дърво, поляна с треви
и храстиличи подробно пресъздаване на образа на птичето, отрязаният клон и ствола
на дървото, като на листата на короната на дървото не е наблегнато, а те са представени
дори в близката им част обобщени. Четвърти план: дървета поляна, треви и храсти
личи сравнително детайлното пресъздаване на разнообразни, като форма, стволове на
дърветата и същевременно обобщеното такова на короните им, както на тревите и
храстите, въпреки че са от един и същи план. Пети план: треви, поля и храсти, далечина
личи сравнително детайлното пресъздаване на храстите, наподобяващо храстите от
предходните планове. Най-близко до нас са двете гъби и щурецът. Централно
разположени са насекомите. Те заедно с поляната образуват композиционният център на
творбата (това проличава не само поради умишленото уголемяване на формата им, но и
от повърхността, на която са стъпили (мравка-трева; щурец-дънер). Рисунката се гледа
от долен десен ъгъл преминавайки през персонажите щурец, мравка, птиче и
продължавайки през стволовете на дърветата степенувайки ги по големина ( от по-
големи към по-малки т.е. от близки към далечни).
Пространство: Рисунката предлага просторна гледка на разнообразна горска шир и
създава усещането за хармония и топлина въпреки преобладаващите студени тонове.
Пред читателя се разкрива едно широко пространство в центъра, на което са
представени персонажите. Създадено е усещане за дълбочина чрез степенуването на
дърветата във височина. Имаме наличие на многопланова композиция.
Особености на изобразяване на фигурата / фигурите. Изразни средства. Степен на
разработка: В рисунката са изобразени: животни, насекоми, флора, предмети. Птица,
кацнала на отрязан клон на широколистно дърво, пее своята песен, Две насекоми
уловени в (нарочно сякаш) умишлено забавен от автора, забързан, динамичен момент от
ежедневието. Широколистна гора, дънери, храсти, видове цветя, гъби и трева

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на рисунка

Анализ на детска рисунка по изобразително изкуство...
Изпратен от:
awerfa21
на 2019-10-01
Добавен в:
Анализи
по Педагогика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ на детска рисунка

07 апр 2009
·
554
·
4
·
595
·
791

Pисувайки своето семейство, детето като правило много точно определя мястото на всеки член от семейството, приписвайки му персонални, присъщи само нему качества...
 

Домашни животни

25 мар 2009
·
640
·
4
·
701
·
894

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: ЗНАНИЯ - има конкретни и обобщени представи за външни и типични особености на домашните животни –части на тялото, форма, покритие; конкретни представи за основните потребности на животните – вода, въздух, топлина, светлина, храна...
 

План на уроци

31 мар 2009
·
1,121
·
48
·
3,832
·
1,487
·
3

Основна част: Когато децата са готови, изисквам от тях да се облегнат назад и им прочитам разказа, като им поставям задача по време на моя прочит да помислят над въпроса: - Кои са главните герои?...
 

Цветя за празника

15 май 2009
·
114
·
4
·
312
·
252

Усвояване на знанията за грижите, които трябва да полагаме за откъснатите цветя, как да ги подреждаме и как да ги запазим живи за по дълго време...
 

Анализ и интерпретация на рисунка

20 ное 2009
·
112
·
3
·
229
·
189
·
1

Цвети е много умно дете. В момента е в първи клас и е много щастлива, че е ученичка. Тя е прилежна и изпълнителна...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
1
1
8 мин
14.08.2019
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
46
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Анализ на рисунка

Материал № 1353608, от 01 окт 2019
Свален: 0 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,882
Брой символи: 10,297

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на рисунка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
435

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  12 години
344 43

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения