Големина на текста:
Специфика на обучението в начален етап
Съдържание:
Основни цели и принципи на училищното образование в начален етап
Психологически характеристики на детето от 1 до 4 клас и целите, които
трябва да се постигнат в начален етап на образование
Принципи и методи на обучението в начален етап
Оценяване на децата в начален етап - предимства и недостатъци
Основни цели и принципи на училищното образование в начален етап
Когато говорим за началното образование и неговите цели, не можем
да пренебрегнем постулатите, заложени в Закона за предучилищното и
училищно образование. Според този нормативен акт най-важните цели,
които трябва да се следват в този етап от образованието саинтелектуално,
емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта,
потребностите, способностите и интересите му“; „придобиване на
компетентности, необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот, придобиване на компетентности за
прилагане на принципите за устойчиво развитие“; „ранно откриване на
заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на
развитието и реализацията им“; формиране на устойчиви нагласи и
мотивация за учене през целия животи др. На децата в системата на
предучилищното и училищното образование се осигуряват условия за
усвояване на български книжовен език, който е задължителен за всички
деца и ученици, които се обучават в системата на предучилищното и
училищното образование. Така законът повелява съхраняване и
утвърждаване на българската национална идентичност в българското
училище. Важна част от този нормативен акт е и частта за Държавните
образователни стандарти, които са съвкупност от задължителни изисквания
за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование.
Така още в тази начална училищна възраст може да се определи
интелектуалното ниво на децата и да се установи имат ли те обучителни
затруднения, за да бъдат предприети необходимите действия. Това е само
част от духа на този закон. Наред с всичко гореизложено, законът гарантира
самата същност на образованието в България- светско, безплатно и
общодостъпно за всички деца, което ги поставя в позицията на
развноправни личности с равен старт.
Психологически характеристики на детето в начален етап на
образование и целите, които трябва да се постигнат
Когато говорим за спецификата на обучението в начален етап, трябва
да изхождаме от психологическото развитие на децата и техните възрастови
особености в периода /6/ 7 г-10 г. Преди всичко, това е възраст, в която
има интензивно психическо развитие при децата. Най-общо преобладава
нагледно-образното мислене, в което обаче сега се изграждат нови
познавателни въможности. Малките ученици са много емоционални,
особено поради резкия преход в нова система от правила и
взаимоотношения. Тази емоционалност може да бъде сериозно изпитание за
всеки преподавател, но с нея учителите не трябва давоюват“, а да се
съобразяват и да я трансформират в полезна посока. Защото едно
неправилно третиране на емоционалността на малкия човек може да го
направи много уязвим. Най-вече в първи клас подготовката на
първокласника, според руския учен Д.Б.Елконин, трябва да бъде не повече
учебна, колкотообогатяване на психичната готовност на децата-желание
за училище, адекватни очаквания, умения да мислят и да говорят правилно,
да питат и да отговарят, да извършват разлини умствени действия, да се
обогатява въображението им, умението им да общуват вербално и
невербално“.
Постъпването на детето в училище е скок в цялостното му развитие.
Въпреки че то е посещавало детска градина или е било само в задължителна
предучилищна група, промяната е голяма. Посещаването на детска градина
несъмнено помага за преодоляване на стреса от прехода, но няма как да го
премахне напълно. С постъпването в първи клас започваучилищното
детство“. Това е един емоционален и важен период в живота на всяко дете,
който ние ще разгледаме. В него ще отделим първокласниците като особен
вид ученици, със свои специфични нужди и изисквания.
Всички ученици от началната училищна възраст могат да се обединят
около няколко съществени особености:
Първо, това е възрастта, през която се усвоява учебната дейност и тя
се формира като водеща. До постъпването си в училище детето също се учи
организирано или неорганизирано. Тази дейност обаче не е водеща, а
донякъде съпътстваща играта. Детето започва да усвоява знания по друг

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Специфика на обучението в начален етап

Основни цели и принципи на училищното образование в начален етап. Психологически характеристики на детето от 1 до 4 клас и целите, които трябва да се постигнат в начален етап на образование...
Изпратен от:
Gergana Krasteva
на 2019-09-20
Добавен в:
Реферати
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Организация на обучението


Това са 2 лекции по дидактика. Темите са:"Цели на образованието и обучението" и "Организация на обучението"...
 

Детето, възпитанието и училището


Детето, училището и възпитанието като термини си имат индивидуално значение, но в конкретен период от човешкия живот значението им е силно свързано, защото тази верига, която образуват (дете-възпитание-училище) е наниз от събития...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
1
12 мин
27.10.2021
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
2
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Специфика на обучението в начален етап

Материал № 1353209, от 20 сеп 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 153 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 4,249
Брой символи: 22,755
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала