Големина на текста:
Педагогически анализ на учебно помагало по Български език за 2 клас
1. Общо представяне на помагалото.
Учебното помагало по български език е за втори клас и се наричаЕзиково
пътешествие”. Помагалото е направено с цел да се разширят и допълнят
знанията на второкласниците по български език. С негова помощ става по-
лесно усвояването на учебното съдържание по програмата за втори клас.
Помагалото съдържа 32 теми. В него се откриват занимателни упражнения,
тестови задачи, игрословици, кръстословици, гатанки, стихотворения,
художествени текстове.
Автори на помагалото са Стойка Здравкова, Мариана Досева Ачева, 2017
година.
Корица и графичен дизайн, 2017 година, Десислава Мирославова Илиева.
Помагалото се издава от издателска къщаАнубисООД, 2017 година.
Помагалото съдържа 67 страници и е с меки корици, с красиви илюстрации.
Главен редактор на помагалото е Летелина Крумова. Главен художник на
помагалото е Владимир Минчев. Редактор е Невена Христова. Корица,
графичен дизайн и предпечатна подготовка е Десислава Илиева.
Технечески редактор е Мариана Веселинова. Коректор е Румяна
Стефанова.
Българска. Издание първо. Форматът е 60-90 / 8 печатни коли 8,5. Адресът
на издателската къща е 1124 София, ул. Младен Павлов 1, телефон 944
3503, 944 1643, e-mail Anubis _otzivi@abv.bg, ik.anubis@anubis.bg,
www.anubis.bg.
Търговски отдел, 1574 София; бул. „ Проф. Цветанов Лазаров 18,
телефонът е 978 3469, имейлът е trade@anubis-bulvest.com – „Булвест
принтАД.
2. Анализ на текстовия материал в помагалото.
В помагалото са включени общо 32 теми. Всяка тема е разработена на две
страници. Първата съдържа езикови задачи, а вторатаупражнения за
създаване на текстове.
В първия и втория урок текстът е свързан с преговор на материала от първи
клас на темаТекст, изречение, думаиЕзик и общуване”. След като
прочетат текста учениците посочват верния отговор. По този начин
учениците се учат да работят, да анализират текста. Като текст за
нализиране се предлага и гатанка. Учениците откриват началото и края на
на всяко изречение и отгатват гатанката.
Втората част на урока текстът е в стихотворна форма и е свързан с
илюстрациите. Текстът има познавателна роля, децата трябва да познаят
коя мишка е истинска. Учениците преговарят гласни и съгласни,
правописни и правоговорни правила. Целта на уроците 1 и 2 е да се
затвърдят знанията на децата от изучения материал в първи клас.
В урок 3 текстовете са свързани с правилата за ударение в думите
( стр.8-9).
В урок 4 се използва стихотворен текст за четене с разбиране. Темата на
урока е пренасяне на части от думата на нов ред. Предлага се малък текст,
в който учениците поправят грешките по темата на урока (стр. 10-11).
В урок 5 текстът се използва за употребата на фонетичните правила
правописът на гласните в неударени срички и се разглеждат тесни и широки
гласни звукове.
В урок 6 текстът е стихотворение, в което децата се запознават с
правописните особености на думи с дз, дж, йо и ьо. Този материал е сложен
с цел учениците да научат правописните правила при писането на тези думи
(стр. 14).
Текстовете в седми урок са свързани с правописни особености на думи с щ,
ю, я. Учениците отбелязват верния отговор според текста и попълват
таблица с думи с щ, ю, я. Учениците отбелязват верния отоговор според
текста и попълват таблица с думи с щ, ю, я.
В урок 8 текстът за четене с с разбиране е свързан със правописа на
звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата.
В урок 9 е даден текст, с подчертани думи с цел да се обобщи темата
гласни и съгласни звукове. След прочитане на текста децата попълват
таблица от три колони, за да определят звучни и беззвучни съгласни звукове
в края на думата и звучна пред беззвучна съгласна.
В урок 10 първият текст е за четене с разбиране, а вторият текст помага
на учениците да научат понятието глагол и, че глаголът има род и число.
Текстовете от урок 11 и 12 разглеждат отново глагол и число и
помагат на децата да затвърдят знанията си. В тези уроци децата се учат как
да изговарят и пишат глаголите. Учениците попълват думите в
стихотворението и определят разликата между изговор и правопис на
глаголите.
Текстът в урок 13 е свързан със съществително име и видове
съществителни имена.
В урок 14 текстът е в стихотворна форма и помага на учениците да се
запознаят с умалителни съществителни имена.
Урок 15 предлага текст с подчертани думи на тема род и число на
съществителното име. Ролята на текста е да затвърди знанията на децата по
темата.
Урок 16 текстът се използва за да получат знания за изговор и правопис
на съществителни имена. Ролята на текста е да се затвърдят знанията на
децата по темата.
Урок 17 текстът е синоптична прогноза, с помощта на който учениците
научават какво е прилагателно име.
Урок 18 текстът е за четене с разбиране и е свързан с понятията род и
число на прилагателното име.
Урок 19 текстовете са свързани със затвърдяване на знанията по темата
изговор, правопис и употреба на прилагателните имена.
Урок 20. В този урок текстът обобщава знанията на учениците по темата
Думата като част на речта”. Ролята на текстовете е децата да затвърдят
наученото за съществителните, прилагателните и глаголите.
Урок 21. Целта на текстовете е да се научат учениците да откриват
значението на думата и употребата на думите в пряко или преносно
значение.
Урок 22. Текстовете са създадени, за да се научат учениците да
подреждат думите по азбучен ред.
Урок 23. Текстовете в този урок са създадени, за да се направи
обобщение на за това как се пишат правилно думите в българския език.
Урок 24. Текстовете имат за цел да дадт нови знания на учениците в
употребата на словосъчетание и изречение. Децата трябва да открият
словосъчетанията в предложените текстове.
Урок 25. Текстовете в този урок имат за цел да дадат нови знания на
учениците да откриват съобщителните изречения в тези текстове.
Урок 26. Текстовете в този урок имат за цел да дадат нови знания на
учениците как да съставят въпросително изречение. Текстовете имат важна
роля за развитието на мисленето на учениците и обогатяват знанията им по
български език.
Урок 27. В този урок отново имаме текстове за образуване на
въпросителни изречения. В тези текстове са включени и още въпросителни
изречения, които се образуват с частиците ли и дали, което дава нови
знания на учениците.
Урок 28. Текстовете в този урок имат за цел учениците да овладеят нови
знания и умения по темапреобразуване на съобщителните изречения във
въпросителни и обратно”.
Урок 29. Текстовете в този урок са създадени с цел учениците да
овладеят необходимите умения и знания за това какво е словореда на
изречението. Учениците трябва да определят какъв е словоредът в някои
изречения в текста.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2021 в 14:02 в момента не учи на 40 години
10 юни 2021 в 14:39 потребител на 25 години
10 юни 2021 в 05:44 потребител
08 юни 2021 в 12:59 потребител
08 юни 2021 в 05:02 студентка на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, випуск 2007
07 юни 2021 в 18:23 в момента не учи на 29 години от Видин
07 юни 2021 в 15:42 студент на 42 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2021
07 юни 2021 в 12:28 ученик на 22 години от Враца - ПМГ "Академик Иван Ценов", випуск 2018
05 юни 2021 в 08:22 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2017
30 май 2021 в 14:11 студентка на 40 години от София - УНСС, факулетет - Маркетинг и мениджмънт, специалност - Икономика, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Предучилищна педагогика
добавена от mirena0796 24.12.2019
1
16
Подобни материали
 

Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти

10 ное 2006
·
3,895
·
3
·
763
·
1,884
·
1
·
10

Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти.
 

Български език за 7 клас

13 ное 2006
·
3,209
·
30
·
3,325
·
2,430
·
14
·

Български език за 7 клас- таблици за справка.
 

Сложно изречение

22 окт 2008
·
909
·
16
·
3,090
·
1,247
·
1
·
2

Синтаксис на сложно изречение. Сложно съчинено изречение и сложно съставно с едно подчинено изречение.
 

Понятието "текст"

08 сеп 2007
·
263
·
1
·
248
·
23

Текст е дума от латински произход и означава "изтъкан, свързан". От същия корен е и френската дума текстил. Още от самото название личи, че текстът е нещо свързано, цялостно, изтъкано.
 

Предмет, задачи и дялове на лексикологията

07 яну 2008
·
434
·
3
·
813
·
217

Лексикологията е дял от езикознанието, който проучава думите като самостоятелни речникови единици и речниковия състав като характерна част от строежа на езика.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Български език
Текстът в общуването
изпитен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тест по български език за проверка на знанията на учениците по раздела. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
9
5
2
1 мин
12.08.2020
Изходно ниво по български език за 4. клас
изходен тест по Български език за Ученици от 4 клас
Тестът обхваща учебен материал за 4 клас и е за проверка на усвоените знания през годината. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
30
52
2
6 мин
05.12.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Педагогически анализ на учебно помагало по Български език за 2-ри клас

Материал № 1352503, от 02 сеп 2019
Свален: 144 пъти
Прегледан: 240 пъти
Предмет: Български език
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 1,788
Брой символи: 10,946

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогически анализ на учебно помагало по Бълг ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Стоева
преподава по Български език
в град Кърджали
с опит от  2 години
94

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  3 години
335 26

виж още преподаватели...
Последно видяха материала