Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод................................................................................................................................2
1. Същност на оборотния капитал...............................................................................3
2. Управление на оборотния капитал..........................................................................5
3. Анализ на оборотния капитал..................................................................................7
4. Управление на материалните запаси.....................................................................10
5. Управление на наличните пари.............................................................................12
Заключение..................................................................................................................13
Използвана литература...............................................................................................14
1
Увод
Управлението на активите по същество е управление на инвестиционните
възможности и насочване на източниците на капитал в посока, която да осигури
реализирането на планираната рентабилност и да създаде условия за максимизиране на
доходите на акционерите. Докато разнообразието на пасивите е предимно в рамките на
въздействието и спецификата на финансовото управление, то за активите може да се
твърди, че зависят от значително по-голям брой външни и вътрешни фактори извън
финансовата материя. Краткотрайните активи и тяхната способност да се
трансформират еднократно и в сравнително кратък период посредством обращаемостта
по цикъла на операциите е основен двигател за генериране на ефект от основната
дейност. Възможностите за намеса на финансовите мениджъри са в непрекъснат
конфликт с интересите на основните субекти и функционални звена на компанията, в
чиито центрове на отговорност се намират частично или напълно отделни елементи на
текущите активи. Всъщност единствените краткотрайни активи, които се намират под
прекия ангажимент на финансовото управление, са паричните наличности и
краткосрочните инвестиции в ценни книжа като резервен актив на паричните на-
личности, осигуряващ минимална алтернативна възвръщаемост на временно ненужните
парични наличности.
1
Паричните средства са краткосрочни финансови активи под формата на парични
наличности и/или парични еквиваленти. Това означава, че паричните средства са част от
краткотрайните активи на всяко предприятие. Разликата между размерите на
краткотрайните активи и краткосрочните пасиви по същество представлява нетния
оборотен капитал. Следователно паричните средства участват при формирането на
нетния оборотен капитал и са фактор, влияещ върху неговата динамика. Необходимо и
задължително условие за постигането и поддържането на финансова устойчивост на
предприятието, е нетният оборотен капитал да бъде положителна величина. Това
означава, че част от краткотрайните активи на предприятието се финансира със
1
Райков, Евгени. Интегриран подход при управлението на оборотния капитал в условията на
финансова и икономическа криза, ИК - УНСС, София 2017 г.
2
собствен оборотен капитал, който се счита за безсрочно вложен от собствениците, а
друга частс дългосрочни задължения.
2
В условията на криза чувствителността на финансистите към неефективността
при управлението на краткотрайните активи става значителна, тъй като постигането на
целите за максимизиране на богатството на акционерите става все по-трудно
изпълнима
3
.
1. Същност на оборотния капитал
Като най-важна цел на финансовия мениджър в акционерното дружество се
определя максимизирането на богатството на акционерите в средносрочен и
дългосрочен период. В практиката постигането на тази цел става чрез осъществяването
на няколко основни функции - управление на паричните потоци, планиране и анализ на
дейността на компанията, управление на взаимоотношенията с финансовите институции,
управление на финансов отдел; балансиране на интересите на отделните звена в
структурата на компаниите. В контекста на тези функции управлението на оборотния
капитал във фирмата представлява съвкупност от дейности и взаимоотношения между
всички субекти и елементи на бизнеса, която осигурява ефективното функциониране на
операционния цикъл на предприятието и обезпечава необходимите инвестиции в
краткотрайни активи. Управлението на оборотния капитал има за цел да постигне
баланс между поддържането на достатъчни в количествено и качествено отношение
краткотрайни активи за осигуряване непрекъснатостта на фирмената дейност и
гарантиране на ликвидността при съответното равнище на рентабилност.
Осигуряването на финансиране за краткотрайните активи (current assets, short-
term assets) на компанията е комплексен процес, който зависи от наличните
краткосрочни и дългосрочни ресурси и от действията на отделните центрове на
отговорност в структурата на предприятието.
4
Ролята на финансовия мениджър при управлението на оборотния капитал се
свежда до следното:
дефиниране на условията, при които всеки център на въздействие в
2
www.unwe.bg/uploads/Department/.../5a9f96_Paper_Rositsa_Ivanova..doc
3
Райков, Евгени. Интегриран подход при управлението на оборотния капитал в условията на
финансова и икономическа криза, ИК - УНСС, София 2017 г.
4
Райков, Евгени. Ръководство по управление на оборотния капитал, ИК - УНСС, София 2013 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Оборотен капитал

Управлението на активите по същество е управление на инвестиционните възможности и насочване на източниците на капитал в посока, която да осигури реализирането на планираната рентабилност и да създаде условия за максимизиране на доходите...
Изпратен от:
вероника
на 2019-08-31
Добавен в:
Курсови работи
по Счетоводство
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,188
·
3
·
702
·
922
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Собствен капитал

09 дек 2007
·
680
·
7
·
851
·
1

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по счетоводство - 1 тема - собствен капитал
 

Привлечен капитал

31 мар 2007
·
900
·
3
·
671
·
150

Обща характеристика-те са част от привлечения капитал, те представляват задължения към банки като получените средства се използват за стопанска дейност. В зависимост от срока на възвръщаемост заемите биват краткосрочни и дългосрочни...
 

Отчитане на паричните средства (пищов)

16 мар 2008
·
223
·
2
·
357
·
81

Паричните средства са краткосрочни финансови активи във вид на парични наличности или парични еквиваленти. Паричните наличности са касовите наличности и банковите депозити в левове и във валута по разплащателни, депозитни и други сметки.
 

Структура и съдържание на годишния финансов отчет като елемент на счетоводната политика на предприятието

21 яну 2009
·
1,140
·
63
·
10,069
·
1

Следователно съгласно проф. Душанов “годишният счетоводен отчет на предприятието може да се разглежда и научно да се третира като система от взаимносвързани и взаимнообусловени носители на резултатна финансово-счетоводна информация.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
4
1
9 мин
08.10.2019
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Оборотен капитал

Материал № 1352482, от 31 авг 2019
Свален: 1 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 2,969
Брой символи: 19,370

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оборотен капитал"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
11 4

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 802 72

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения