Големина на текста:
Магистърска теза
НА ТЕМА:
Икономическа стратегия в
здравеопазването
СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ В ДИПЛОМНАТА РАБОТА...
4
УВОД.................................................................................................................................... 6
ПЪРВА ГЛАВА
БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВНА СИСТЕМАСЪЩНОСТ, ОСНОВНИ АСПЕКТИ,
ОСОБЕНОСТИ........................................................................................................................... 9
1. Състояние на здравеопазването в България към 2016 годинаобобщен
анализ............................................................................................................................................ 9
2. Икономически условия, обуславящи състоянието на здравеопазването...... 10
2.1. Мaкроикономическa обстaновкa...................................................................... 10
2.2. Социaлнa и демогрaфскa средa......................................................................... 11
3. Обективни проблеми нa здрaвноосигурителнaтa системa в Бългaрия......... 12
4 Развитие на управлението на действащия здравноосигурителен модел в
България..................................................................................................................................... 14
ВТОРА ГЛАВА
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО.....................................
19
ВТОРА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2015 Г....................................................
21
2
1. Основни показатели за финансиране на здравеопазването............................... 21
1.1. Основни показатели.............................................................................................. 21
1.2. Източници на финансиране на здравеопазването: здравни осигуровки,
държавен бюджет, частно финансиран..................................................................................... 24
2. Анализ на публичните разходи за здравеопазване в България за периода 2010-
2015 г............................................................................................................................................ 27
2.1. Разходи за здравеопазване като процент от БВП: общи разходи и публично
финансиране................................................................................................................................ 27
2.2. Разходите за здравеопазване като процент от публичните разходи на
държавата..................................................................................................................................... 32
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОПРОБЛЕМНИ
ОБЛАСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ......................................................................
38
1. Здравеопазването като национален приоритет в стратегиятаБългария
2020"............................................................................................................................................ 38
2. Икономически стратегии за развитие и управление на действащия
здравноосигурителен модел в България.............................................................................. 39
3. Стратегия за подобряване качеството на медицинското обслужване.............. 45
4. Концептуален модел за управление, постигане на ефективности и ефикасност
при финансиране на здравеопазването в България.......................................................... 47
4.1. Постигане на ефективност по отношение на болничната и извънболничната
медицинска помощ..................................................................................................................... 47
4.2.Ефективност на използването на разполагаемите нефинансови ресурси.............. 50
4.3. Мерки за подобряване финансовата стабилност в приходната и разходната
част............................................................................................................................................... 53
5. Стратегията е-здравеопазване в България............................................................ 59
5.1. Същност и основни пaрaметри нa е-здрaвеопaзвaнето в Бългaрия................. 59
5.2. Проблемни облaсти в е- здрaвеопaзвaнето към 2016 годинa........................... 62
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическа стратегия в здравеопазването

Здравната политика е система от дългосрочни официални решения, чрез които се оценява доколко многобройните по-специфични предложения и инициативи, свързани с опазването на здравето, са приемливи относно преследваните цели за осъществяването им...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2019-08-26
Добавен в:
Дипломни работи
по Здравен мениджмънт
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финансиране на здравеопазването

16 ное 2008
·
849
·
19
·
3,812
·
452
·
4

Процесът на доставяне и финансиране на здравни услуги може да бъде сведен до трансфер и обмен на ресурси....
 

Здравен мениджмънт

26 окт 2006
·
1,699
·
2
·
418
·
248
·
1

Есе за кандидатстване дистанционно убочение "Здравен мениджмънт".
 

Финансиране на здравеопазването

16 дек 2011
·
714
·
9
·
1,827
·
902
·
2

Финансовите ресурси на здравеопазването са необходимо условие за задвижването на всички елементи на системата, чиято цел е получаването на обществен здравен ефект...
 

Модели на финансиране в здравеопазването

20 мар 2008
·
717
·
5
·
871
·
302

За разкриване същността и механизмите за финансиране на здравеопазването трябва да изясним въпросите, свързани със: същността на финансирането на здравеопазването; финансовата дейност в здравните организации; източниците на финансиране; финансовите...
 

Модели на финансиране на здравеопазването

05 юни 2011
·
465
·
14
·
4,695
·
653
·
1

Финансиране на здравеопазването Източниците на финансиране Управлението на търсенето и предлагането Моделите на финансиране на здравеопазването Системите за споделяне на разходите в страните от ЕС Развитие на социалното здравно осигуряване...
1 2 3 4 5 » 11
 

Икономическа стратегия в здравеопазването

Материал № 1352345, от 26 авг 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 31 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 86
Брой думи: 19,078
Брой символи: 125,732
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала