Големина на текста:
БАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА
НА ТЕМА:
Мениджмънт на качеството в здравеопазването и качество на
здравните грижи в Кардиологична клиника на Национална
кардиологична болница
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА...............................................................................
4
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ОТНОШЕНИЕ
МЕНИДЖМЪНТА НА КАЧЕСТВОТО В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО........................................................................... 7
1. Същност на управлението. Управленски функции в здравеопазването.................. 7
2. Управленски решения в здравното заведение. Формиране на управленско
решение............................................................................................................................................. 11
3. Мениджмънт на качеството в здравеопазването......................................................... 12
3.1.Същност и концепция за качеството. Многоаспектност на качеството............... 12
3.2. Същност и съдържание на качеството в здравеопазването. Качество на
медицинската дейност...................................................................................................................... 13
3.3. Определения за качество на медицинската дейност/услуга................................... 18
3.4. Показатели за качество на продукта/услугата.......................................................... 19
3.5.Концепции за качеството на здравната помощ....................................................... 20
3.6.Оценка на качеството в здравеопазването.............................................................. 22
3.7. Методи за оценка на качеството............................................................................. 24
3.8.Развитие на качеството в здравеопазването............................................................ 24
4. Управление на качеството в здравеопазването. Системи за тотално управление на
качеството на здравни грижи.................................................................................................. 25
4.1. Управление на качеството....................................................................................... 25
4.2.Възможности за управление на качеството в здравеопазването........................... 27
4.3.Концепция за тотално управление на качеството. Концепцията „TQM”............ 29
ВТОРА ГЛАВА. РОЛЯ НА СЕСТРИНСКИЯ ПОДХОД ЗА КАЧЕСТВО НА
ГРИЖИТЕ. МОТИВИРАНОСТ И КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ.................................
32
1. Анализ на състоянието на мотивираност на сестринския персонал в страната... 32
2
2. Обобщен анализ на ролята на сестринския персонал по отношение качеството на
грижите.............................................................................................................................................. 34
2.1. Професионална култура и подготовка на медицински персонал......................... 34
2.1.1. Същност.................................................................................................................... 34
2.1.2. Повишаване на квалификацията............................................................................. 35
2.1.3. Непрекъснато обучение........................................................................................... 36
2.2. Компетентности на медицински персонал критерий за качество на
обслужване........................................................................................................................................ 38
2.2.1.Обща класификация на компетентностите............................................................. 38
2.2.2. Професионално-личностни качества на медицински персонал....................... 41
2.2.3. Етичен кодекс на социалните работници.............................................................. 42
3. Класически подход за осигуряване и оценяване на качеството на сестринските
грижи................................................................................................................................................. 43
4. Сестринският подход по отношение качеството на грижите основни фактори и
тенденции в секторЗдравеопазванев България.................................................................. 45
ТРЕТА ГЛАВА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ..................................
49
1. Постановка на проблема................................................................................................... 49
2. Работна хипотеза при изследването............................................................................... 50
3. Цел на изследването........................................................................................................... 50
4. Задачи на изследването..................................................................................................... 50
5. Методика на изследването................................................................................................ 51
6. Предмет на проучването................................................................................................... 52
7. Обект на изследването....................................................................................................... 52
8. Период на реализация на изследването и изследван контингент............................ 52
9. Анализ на резултатите от проведеното изследване..................................................... 52
10. Обобщения, изводи и препоръки.................................................................................. 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................... 82
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мениджмънт на качеството в здравеопазването и качество на здравните грижи в Кардиологична клиника на Национална кардиологична болница

Обект на изследване са сестринските грижи в цялостната концепция по управление на качеството в здравната организация – на примера на МБАЛ-НКБ-Клиника по Кардиология...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2019-08-23
Добавен в:
Дипломни работи
по Управление на качеството
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
188
·
3
·
2,105
·
310

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
 

Мениджмънт на качеството в здравеопазването и качество на здравните грижи в Кардиологична клиника на Национална кардиологична болница

Материал № 1352088, от 23 авг 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 106
Брой думи: 23,784
Брой символи: 159,628
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала