Големина на текста:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
НА ТЕМА:
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА СТАРБЪКС БЪЛГАРИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.....................................................................................................................................
3
ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ НА ФИНАНСОВИЯ
АНАЛИЗ НА ФИРМАТА............................................................................................................. 6
1. Същност и функции на финансовия анализ.............................................................. 6
2. Методи и методика на финансовия анализ............................................................... 9
3. Основни аспекти на финансовия анализ................................................................... 12
3.1. Анализ на капиталовата структура........................................................................ 12
3.2. Анализ на задлъжнялостта и платежоспособността............................................. 15
3.3. Анализ на ликвидността и краткосрочната платежоспособност........................ 18
3.4. Анализ на рентабилността...................................................................................... 21
4. Иновационни методи за финансов анализ................................................................. 22
4.1. Маодел на Z-коефициентът на Алтмън................................................................. 22
4.2. Модел на Дю Понт................................................................................................... 24
4.3. Икономическата добавена стойност като елемент на инструменатирума на
финансовия анализ на фирмата.................................................................................................... 26
ВТОРА ГЛАВА. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА МАРИНОПУЛОС КОФИ
КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – STARBUCKS ЧРЕЗ ИНОВАЦИОННИ И
КОНВЕНЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ............................................................................................
34
2.1. Обща характеристика наСтарбъкс”..................................................................... 34
2.1.1 Исторически поглед към развитието наСтарбъкс“…….................................. 34
2.1.2 Мисия и цели на компаниятаСтарбъкс“........................................................... 37
2.1.3 Управленска политика и социална отговорност на Компанията.................... 38
2.2. Старбъкс в Българияобобщен анализ.............................................................. 40
2.3. Традиционен финансов анализ на Маринопулос Кофи Къмпани България -
STARBUCKS (2012-2014 г.)........................................................................................................ 43
2
2.4. Препоръки за повишаване ефективността на производство и подобряване
финансовите показатели на Дружеството............................................................................... 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................
59
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.....................................................................................
62
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА................................................................................
64
ПРИЛОЖЕНИЯФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ДРУЖЕСТВОТО......................
65
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансов анализ на Старбъкс България

Предметът на изследването е базиран на конвенционалните и иновационни (ключови) методи и модели за финансов анализ на непублично търговско дружество...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2019-08-23
Добавен в:
Дипломни работи
по Икономика на предприятието
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Финансов анализ на Старбъкс България

Материал № 1352087, от 23 авг 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 74
Брой думи: 10,407
Брой символи: 37,273
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала