Големина на текста:
НА ТЕМА:
ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
СЪДЪРЖАНИЕ:
Наименование Страниц
а
Увод11-12
Глава първа: СЪЩНОСТ НА ТРУДОВИТЕ И
СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
1.„Основи на трудовите правоотношения”13-19
1.1.„Трудов договор”14-15
1.2.„Трудово правоотношение”15-19
2.„Възникване, изменение и прекратяване на служебното
правоотношение
20-23
3.„Понятие за държавен служител 24-33
3.1.„Видове държавни служители 26-27
3.2.„Еволюция на нормативната уредба, касаеща
държавните служители
27-33
3.2.1
.
Анализ на старата нормативна уредба
27-31
3.2.2
.
Анализ на актуалната нормативна уредба
31-33
4.„Основни отговорности в правоотношенията на
държавния служител на Р България. Основни моменти
34-47
4.1.„Наказателна отговорност на държавните служители 34-36
4.2.„Административна отговорност 36-38
4.3.„Дисциплинарна отговорностосновни насоки”38-43
4.4.„Гражданска отговорност”43-47
Изводи към глава първа
48
Глава втора: СПЕЦИФИКА НА ТРУДОВИТЕ И
СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
1.„Структура, функции и задачи на Министерство на
отбраната
49-57
2.„Служебни и трудови правоотношения в Министерство
на отбраната
57-67
3.„Насоки за подобряване административно-
организационния статут на държавните служители по
отношение техните права, задължения и отговорности
68-71
Изводикъм глава втора
72
Общи изводи и препоръки
73-74
Заключение
75-76
Библиографска справка
77-79
2
УВОД
Правото е основен стълб, на който се крепят сложните
взаимоотношения между субектите в системата на държавното управление.
Ако разгледаме класическото определение за държавата като единство на
територия, население и власт, можем да достигнем до извода, че правото,
чрез което се реализира властта, е основополагащ елемент на държавата и
чрез нормите си реализира формата на държавно управление. Най-голям
интерес за правото обаче представлява юридическата дейност на
администрацията във формата на държавновластническа, изпълнителна
дейност. Тя е резултат от волеви прояви и постъпки на участващите в
държавното управление правни субекти.
Отбраната на страната обединява дейностите на държавните органи,
институции, организации и гражданите за изграждане и използване на
отбранителни способности за разкриване, възпиране, предотвратяване и
противодействие на евентуална заплаха за националните интереси.
Системата за отбрана, като част от системата за национална сигурност,
включва органите за ръководство, командване и управление, въоръжените
сили, съответната инфраструктура, силите и средствата на министерствата
и ведомствата от централната администрация, специализираните служби,
териториалната администрация, органите на местното самоуправление,
търговските дружества, държавните предприятия, организациите и
гражданите.
Държавната служба и министерството на отбраната стават
предпочитани и притегателна сила за търсещите работа, заради добрите
условия за работа и най-вече заради преференциалното отношение, което
има държавата към техния труд. В настоящата разработка се акцентира на
различията между служебните и трудовите правоотношения в
министерството на отбраната, както и на преференциите, които имат
служителите в държавната администрация в сравнение с тези в частния
сектор.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
 

Трудови и служебни правоотношения в Министерството на отбраната

Материал № 1352075, от 23 авг 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 75
Брой думи: 16,019
Брой символи: 104,665
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала