Големина на текста:
АВТОМАТИЗИРАНО РАБОТНО МЯСТО НА
СЧЕТОВОДНИЯ РАБОТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД............................................................................................................................................. 3
ГЛАВА ПЪРВА. АВТОМАТИЗИРАНОТО РАБОТНО МЯСТО НА СЧЕТОВОДНИЯ
РАБОТНИКХАРАКТЕРИСТИКА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ.....................
7
1.1. Счетоводството в условията на информационна глобализация................................ 7
1.2. Обща характеристика на автоматизираното работно място.................................... 10
1.3. Структура на счетоводната информация в информационните системи на
отделните работни места.................................................................................................................. 12
1.3.1. Същност....................................................................................................................... 12
1.3.2. Видове режими за обработка на счетоводната информация.................................. 16
1.3.3. Изграждане на връзка и зависимости между отделните работни места............... 22
1.4. Критерии за оценка и избор на програмен продукт за автоматизация на
отчетността.......................................................................................................................................... 27
1.5. Разходи за автоматизиране на дейността на Финансово-счетоводния отдел........ 31
1.6. Проблеми и решения при работа с програмните продукти, свързани с
отчетността.......................................................................................................................................... 32
1.7. Контрол на счетоводната информация на работното място..................................... 35
ГЛАВА ВТОРА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО
РАБОТНО МЯСТО В ПРЕДПРИЯТИЕВЪЗХОДАД С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ
БИЗНЕС НАВИГАТОР”................................................................................................................. 38
2.1. Обща характеристика наВъзходАД, Счетоводна политика на предприятието
къщност и особености....................................................................................................................... 38
2.2. Обща характеристика на програмния продуктБизнес навигатор”..................... 41
2.3. Текуща експлоатация на информационната система на работното място........... 44
2.4. Приложение на програмния продуктБизнес навигаторв счетоводството на
фирмата.............................................................................................................................................. 65
2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.........................................................................................................................
72
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ В
ДИПЛОМНАТА РАБОТА............................................................................................................... 76
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................................
78
УВОД
АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА. ИЗБОР НА ПРОБЛЕМАТИКА.
Развитието, обогатяването и определянето на мястото и ролята на счетоводството в
условията на пазарна икономика обхващат относително дълъг период на натрупване на
емпирични знания. Разделението на труда и бързото развитие на науката като висша форма на
теоретичното отношение на човека към действителността водят до прерастване на тези
емпирични знания в теоретични. Резултатът за счетоводната наука са по-дълбокото осмисляне,
вникването в обективната реалност, теоретичното обобщаване и изясняването на предмета,
метода и методологията й. Обществената потребност от науката счетоводство и от
практическото й прилагане в ежедневното управление на икономическите процеси на ниво
предприятие, най-вече чрез информационната й функция, е признанието, чесчетоводството е
солидна, научнообоснована система на икономическа информация, която има определено място
в системата на стопанското управление; че то е неизбежна, обективно необходима, вътрешно
иманентна черта на икономическата информационна система, важно средство за нейното
реализиране
1
.
С усложняването на обществено-икономическите отношения и обективно наложилото се
конкретизиране на бизнеса (задълбочаване на разделението на труда), с възникването на нови
сфери на стопанска дейност, счетоводството като наука със свой теоретичен фундамент се
превръща в конкретна теория и прагматична система за осъществяване на непосредствена
практическа дейност. Възникването и развитието на науката управление увеличава
необходимостта от интердисциплинарно изследване на стопанските процеси и явления, на
конкретен вид бизнес, става осъзнат процес. Информацията започва да се оценява като един от
основните компоненти, определящи ефективността в работата на икономическите агенти.
1
Пергелов, К., За същността и значението на счетоводството като наука. София, УИстопанство”, Юбилеен сборник,
2012, с. 86.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
Подобни материали
 

Тест по икономика на предприятието

24 юни 2009
·
170
·
7
·
499

1. Собственият капитал включва: а) капитал; б) резерви; в) печалба; г) финансирания; д) краткосрочни заеми. 2. От какво според Вас зависи размерът на краткотрайните активи в групата..
 

Икономика на предприятието

15 май 2008
·
703
·
8
·
2,566
·
291
·
4

Това са лекции по икономика на предприятието за студентите от ВХТИ Бургас...
 

Дефиниране на предприятието . Подходи за изследване на предприятието

01 май 2007
·
528
·
3
·
424
·
132

Дефиниране на предприятието. Подходи за изследване на предприятието. Работна дефиниция за предприятие...
 

Организация на предприятието

01 май 2007
·
525
·
4
·
1,025
·
128

Предприятието е икономическа организация, която има за цел да произвежда продукция и да извършва услуги. Те са предназначени за продажба (задоволяване на чужди потребности)...
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,097
·
1
·
327
·
211

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
1 2 3 4 5 » 11
 

Автоматизирано работно място на счетоводния работник

Материал № 1351970, от 22 авг 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 11 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 87
Брой думи: 25,402
Брой символи: 146,093
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала