Големина на текста:
ПЛАН – КОНСПЕКТ
ТЕМА: Българска народна приказка ,, Лисица и щъркел”- възприемане на
приказка и преразказване.
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: БЕЛ.
ЯДРА И ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ:
1.Възприемане на литературно произведение:
-Възприема отначало до край кратко литературно произведение( приказка) и
уточнява поуката от нея;
-Назовава героите на приказката, характеризира техните външни белези и уточнява
нравствените им качества;
-Условно разделя приказката на части и преразказва тази, която избира за най-
предпочитана;
-Цялостно преразказва приказка;
2.Пресъздаване на художествена литература за деца:
-Пресъздава епизод от литературното произведение, преразказвайки откъси от него
или цялостно преразказване;
3.Речник:
-Активизиране на речника с непознати думи( гърненце, тепсия, гостиха);
-Разбира и употребява думи- названия на познати предмети, лица, събития;
-Възприема и разбира смисъла на мисълта ,, Както гостих, тъй ме гостиха”;
4.Граматически правилна реч:
-Използва правилно формите на единствено и множествено лице на съществително
нарицателно име и умалителната му форма;
-Използва правилно в речта си глаголното време при преразказване на приказката-
минало свършено, съобразявайки се с конкретната комуникативна ситуация;
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Детето придобива представа за приказката като литературно
произведение
Възприема отделни моменти от творбата и тяхната последователност
Назовава и характеризира герои от произвединието
Съпреживява литературното произнедение и определя нравствени-
те качества на героите
ИНСТРУМЕНТАРИУМ: битова обстановка; фигури за настолен театър, народна
музика- за музикален фон и психологическа нагласа на децата, битови съдове- гърне
и тепсия, шапка за лисица- за ПИ ,, Лисица и щъркели”, награди за децата – картинки
за оцветяване от приказката;пуканки, цветни моливи,гатанка, залагалка
МЕТОДИ: игрово упражнение
1
Obj100
ХОД НА СИТУАЦИЯТА
Обстановка: битов кът- огнище, битови съдове- гърне, тепсия; синия( битова кръгла
масичка); битови черги на земята. Музикален фон- народна музика. Влиза
учителката, облечена в национална носия и битова торба, в която е сложила фигурите
за настолен театър и пакет с пуканки.
Учител: - Добре сте ми дошли, деца. Седнете, починете си около
софрата( синията).
Децата сядат върху битовите черги.
Учител:- Искате ли да ви разкажа една народна приказка. Но, за да разберете как се
казва приказката, трябва да отгатнете за кого се разказва в народната залъгалка, която
ще ви кажа.
ЗАЛЪГАЛКА
Щъркольо, бъркальо, тебе камък на крилце,
Мене пиле във ръце!
Щъркольо, бъркальо, тебе клюн до гърдите,
Мене коса до гърдите!
Учител:- За кого се разказва в залъгалката?- за щъркела. Искате ли да станем
щъркелчета? Хайде да застанем като тях на един крак в блатото( децата имитират
стойката на щъркела – първо с единия крак, а после с другия).
Учителката изважда от торбата фигурата на щъркела и я слага на
масата( подготовка за настолен театър).
Учител:- Но за кого още се разказва в приказката, ще разберете, ако отгатнете
народната гатанка:
ГАТАНКА
Червена коза опашата, денем лежи в дупката си, нощем шета из селото.
Що е то? ( лисицата)
Учител:- Браво, деца. Вие бързо и вярно отгатнахте за кого се разказва в
залъгалката и коя е червената коза от гатанката.
Учителката изважда и слага фигурата на лисицата за настолния театър.
Учител:-От верните отговори за можете ли да откриете кое е заглавието на
приказката, която сега ще ви разкажа? – (децата дават предположения за заглавието).
Учител: - Сега ще ви разкажа приказката ,, Лисица и щъркел”.
Народна приказка ,, Лисица и щъркел”- настолен театър
( творческа пауза за осмисляне на приказката от децата)
Учител:- Деца, хареса ли ви приказката? Какво ви хареса в нея? Искате ли да ви я
разкажа още един път, а вие внимавайте, за да разберете по- добре какви са героите и
какво е поуката от нея?
Втори път преразказвам приказката, използвайки фигурите за настолен
театър.
Учител:- Къде отишла Лисана? – изисквам децата да ми отговарят с цяло изречение
на въпросите, които им задавам.
Учител:- Как я посрещнал Щъркелчо? – чета откъса от приказката след техния
отговор на въпроса ми. ,, - Добър ден, Щъркелчо! ....Седни да те гостя с млечице”.
Учител:- Как я гостил Щъркелчо? – след отговора отново чета откъс от
приказката ,, И сипва Щъркелчо млечице в едно тясно гърненце...- муцунката и не
влиза”. Успяла ли е Лисанка да се нагости?- отговори, предположения на децата.
2
Защо според вас гостенката на Щъркелчо останала гладна?- предположения от
децата.
Учител:- Как тя отговорила на въпроса на домакина ,, Гостена бъди, Лисанке!” - ,,
Да ти се връща, Щъркелчо!- отговаря Лисана и гладна си отива”.
Учител:- Какво станало на другия ден? – отговори от децата, доближаващи се до
текста на приказката. Поздравили се двамата и Лисана гостила Щъркелчо с ,,рядка
каша на широка тепсия”. Какво значи думата ,, тепсия”? – обеснявам и показвам на
децата тепсия, оприличавайки я на плитка тава.
Учител:- Какво иска да ни разкаже народа с думичките ,, Тракал, тракал с клюн
Щъркелчо- нищо не можал да глътне”? – децата дават своите предположения, каква е
причината щъркела да не се нахрани у Лисана.
Учител:- ,, Станал щъркелчо от трапезата. Тръгнал си.” Какво значи думата
,,трапеза”? – маса, софра, синия( активизираме думи- синоними).
Учител: - Какво отговорил Щъркелчо на поканата на Лиса ,, Гост бъди ми,
Щъркелчо!”? - ,, Така- така- така! Както гостих, тъй ме гостиха!”. Какво е искал да ни
каже щъркелът с тези думички?- предположения на децата за поуката от приказката.
Коя друга поука подхожда също на тази приказка?- ,, Кой каквото прави, за себе си го
прави”, ,, Каквото повикало, такова се обадило”.Кой ще повтори думите на
Щъркелчо, когато останал гладен в къщата на Лисана?- 1- 2 деца казват поуката от
приказката, а след това всички деца я повтарят.
Учител:- На какво ни учи тази приказка?- да бъдем честни с другите и да си
помагаме при нужда.
Учител: - Кои са героите на приказката? А кой от тях ви харесва повече? Защо той
ти харесва повече от...? Как си го представяш? Би ли направил със своя приятел така,
както Лисана и Щъркелчо са се гостили? Кое харесвате у щъркела? А кое е хубавото у
Лисана? Опишете ми как си ги представяте?
Учител:- Браво, деца, виждам че тази народна приказка ви харесва. Искате ли да я
разкажете в къщи довечера на своите близки?
Преразказване от деца на отделни части от приказката, с помощ от
учителката.
Учител:- Кой ще разкаже отначало приказката, до момента, когато Лисана останала
гладна у Щъркелчо? – 1 дете разказва този откъс от приказката.
Учител: - Разбрахте ли от разказчето на... как Щъркелчо посрешнал Лисана? – деца
правят оценка на своето другарче, разказало този откъс от приказката.
Учител:- А сега кой иска да продържи приказката, така че да разберем каква
домакиня е Лисана? – дете разказва втората част на нар. приказка, подпомагано от
учителката с помощни въпроси.
Учител: - Според разкажчето на ... научихте ли, как Щъркелчо бил наказан от
лисицата за неговото гостропиемство?- деца дават оценката си за преразказа на този
откъс от приказката.
Учител:- А сега кой иска да ни разкаже цялата приказка от начало докрай, но така,
че всички да разберем на какво ни учи народа чрез нея?- дете преразказва цялата
приказка, накрая другите деца дават своята оценка за неговата работа, аплодирайки
го.
Учител:- Деца, разбрах от вашите разказчета, че приказката много ви хареса и вие с
удоволствие ще я разкажете на своите близки днес в къщи. Но я си помислете, в кои
други народни приказки герои са Лиса или Щъркела. децата изброяват познати
приказки с тези герои.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Българска народна приказка "Лисица и щъркел" - възприемане на приказката и преразказване

План-конспект на ситуация по български език и литература в детска градина...
Изпратен от:
Galia Kostadinova
на 2019-08-09
Добавен в:
Планове
по Педагогика
Статистика:
3 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

„Цветница” от Ангелина Жекова

29 апр 2008
·
269
·
3
·
480
·
315

Образователни задачи: 1.Възприемане и анализиране на текста, съпреживяване радостното настроение на малката Цвета. Обогатяване познанието за празника (обичаи и традиции при празнуването). 2.Обогатяване на речниковия запас. Обяснение на непознати думи...
 

Структура и съдържание на вълшебната приказка

19 апр 2011
·
155
·
4
·
390
·
575

План-конспектът подробно описва най-оновните елементи по структурата и съдържанието на вълшебната приказка ...
 

План-конспект по български език в детската градина

20 окт 2008
·
2,267
·
7
·
841
·
3,453

Образователно направление: Български език и литература. Ядро: Възприемане на литературно произведение и преразказване.
 

Алалия - грубо недоразвитие на речта

15 яну 2007
·
960
·
17
·
4,528
·
386

Алалия - това е пълно отсъствие или грубо недоразвитие на речта ( лалио - гр. - реч), обусловено от органични увреждания...
 

Tворчеството на професията учител

02 май 2008
·
271
·
12
·
3,761
·
197

“Педагогическото творчество отразява не всяко несъществуващо, а само това, което съществува в обекта или субекта като закон, възможност, тенденция или потенция.”
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
31
1
6 мин
05.09.2013
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 3 курс
Тест за педагози от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Изкуство и възпитание". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
21
1
8 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Българска народна приказка "Лисица и щъркел" - възприемане на приказката и преразказване

Материал № 1351642, от 09 авг 2019
Свален: 3 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: План
Брой страници: 4
Брой думи: 1,463
Брой символи: 8,391

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Българска народна приказка "Лисица и щъркел"  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
7

Ралица Василева
преподава по Математика, Български език и Човекът и природата
в град Варна
с опит от  26 години
74

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения