Големина на текста:
ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА
ЗАЕТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯ от сектора на услугите
Въведение
Хората в организациите могат да изграждат и усъвършенстват своите компетенции в
разнообразни ситуации, които се отличават по степен на формализация на процеса на
учене. Във връзка с това през последните години се откроява както формалното и
неформалното учене, така и информалното/самостоятелно учене.
1
Формалното учене се осъществява в организирана и структурирана среда (в
училище / център за обучение и др.) и е свързано с официален документ (диплом,
свидетелство, удостоверение) за формалните степени на образование и обучение в страната.
Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната
система или в центрове за професионална квалификация и което води до придобиване
на степен на образование и/или степен на професионална квалификация.“
2
Примери в
това отношение са: диплома за средно образование или за ОКС бакалавър;
свидетелство/удостоверение за степен на професионална квалификация (според Закона за
професионално образование и обучение) по фризьорство, туристически мениджмънт и др.
Неформалното обучение/учене може да се осъществява в процеса на работа, чрез
участие в проекти, чрез участие в тематични курсове и др., което е значим източник на нови
знания и умения. Неформалното обучение може да завършва с определен документ
(свидетелство, сертификат и др.) , но този документ не е за формалните степени на
образование и обучение в страната. Пример за неформално обучение е системното
(задължително/ежедневно) запознаване с целенасочено подготвени, актуализирани и
систематизирани тренинг и информационни материали за промени в
продуктите/процесите/регулациите на бизнеса, които се предоставят в интранет-базираната
тренинг платформа на организацията; участието в работна група за разработване на
вътрешно-организационен правилник за разплащания, участието в дистанционен курс за
работа с клиенти и др.
Самостоятелното/информално учене обхваща ситуации на учене в резултат на
ежедневни дейности, свързани с работата, семейството или свободното време. Така
например, компютърна игра (с подходяща тематика и структура) с която обикновено се
забавлявате, може да допринесе за усъвършенстване на вашите умения в областта на
икономическата терминология на английски език. В процеса на изграждане и
усъвършенстване на своите компетенции хората в организацията използват и трите форми
на учене като се акцентира преди всичко върху неформалното обучение/учене в
организационен контекст.
Основната цел на настоящото проучване е да се изследват прилаганите
практики по неформални обучения
3
на заетите в организация от сектора на
счетоводните услуги за периода 2017 г.
1European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, European Commission, Brussels, June
2002.
2 Национален статистически институт, Наблюдение на образование и обучение на възрастни,
Методология.
1
За постигане на тази цел последователно се събира и систематизира информация в
следните основни аспекти: въвеждащо обучение в организацията; основни методи за
обучение, които се предлагат в организацията; организационно-институционални и
финансови измерения на дейността по обучение и развитие; кариерни пътеки в
организацията; система за оценяване на изпълнението.
1. Въвеждащо обучение- за новоназначени работници и служители
Посочете, кои от представените методи/средства за въвеждащо обучение се прилагат
в организацията
Наименование Допълнителна информация за
прилагането
Наръчник на новия
служител/работник в организацията
1/. „Наръчник на новия
служител“ - документ с описана
кратка история на фирмата
мисия, визия, цели, ценности,
стратегия и организационна
структура на фирмата;
задълженията на работниците и
служителите, работещи по
договор с фирмата, за спазване
на изискванията по здравословни
и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност.
2/. Вътрешно-фирмени правила
за администриране на лични
данни. При постъпване на работа
новият служител се запознава
със следните документи
съгласно Общия регламент за
защита на личните данни:
2. 1. Уведомление за
поверителност, основана на
изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 (Общ регламент за
защита на личните данни);
2. 2. Политики на фирмата по
осигуряване на защита и
сигурност на личните данни,
основани на изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
3 При това се имат предвид серия от разновидности на неформалното обучение на заетите в
организациите, в зависимост от разнообразни критерии: място и продължителност на обучението,
източници на финансиране, достъп до учебни материали и др.
2
регламент за защита на личните
данни);
2. 3. Кодекс за поведение за
прилагане на Регламент (ЕС)
2016/679 General Data Protection
Regulation (GDPR), относно
защитата на физическите лица
във връзка с обработването на
лични данни и свободното им
движение, съобразен с
изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 (Общ регламент за
защита на личните данни).
3. Запознаване с длъжностната
характеристика на новия
служител
Правилник/процедура за въвеждане
на нови служители/работници
Служителят задължително се
запознава с Правилника за
вътрешния трудов ред,
съдържащ:
1. Възникване, изменение и
прекратяване на трудово
правоотношение.
2. Организация на труда
3. Основни права и задължения
на страните по трудовото
правоотношение.
4. Работно време, почивки и
отпуски.
5. Трудова дисциплина
6. Имуществена отговорност на
страните по трудово
правоотношение.
7. Корпоративна тайна.
8. Здравословни и безопасни
условия на труд.
9. Режим за ползване на
телефонна връзка, интернет,
компютърна и офис техника.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проучване на дейности по неформално обучение на заетите в организация от сектора на услугите

Неформално обучение и развитие на човешките ресурси...
Изпратен от:
leylos
на 2019-06-02
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на човешките ресурси
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Връзки и взаимодействия на дейностите по обучение и подбор на персонала


Основна цел на темета е да покажем връзките и взаимодействието на дейностите по обучение и подбор на персонала. Засягат се въпросите за същността, методите, етапите, политиката по обучение на персонала, определяне на нуждите от обучение...
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Тест по УЧР за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината УЧР, всеки един от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Труден)
30
53
1
1 мин
26.07.2018
Тест по управление на човешките ресурси за 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа въпроси от първите 5 теми от конспекта по дисциплината Управление на човешките ресурси за студенти 2-ри курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
112
1
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Проучване на дейности по неформално обучение на заетите в организация от сектора на услугите

Материал № 1349180, от 02 юни 2019
Свален: 50 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 3,002
Брой символи: 18,318

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проучване на дейности по неформално обучение на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала