Големина на текста:
Университет за Национално и Световно Стопанство
Предмет: „Геоикономика и регионално развитие“
Курсова работа
„Геодемографска структура на населението и развитие на инфраструктурните проекти в
област Смолян“
Изготвил
Факултетен №:
Група
Поток: Факултет „Финанси, счетоводство и контрол“
Геоикономика и регионално развитиеPage 1
Област Смолян се намира в Южна България. Тя е обградена от областите Пловдив,
Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг граничи с Гърция. В област Смолян се
включва 10 общини – Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино,
Рудозем, Смолян, Чепеларе. Територията на община Смолян е с планински релеф, с
изобилие от иглолистни гори и пасища. Средната надморска височина е около 1000м.
Родопският релеф е съчетание от високи била разделени от дълбоки речни долини.
Дълбоката долина на р.Въча поделя Западните Родопи на две основни части – Баташко-
Дъбрашка и Перелико-Преспанска. Смолянската котловина, в която е разположен град
Смолян се намира в Перелико-Преспанката част. Тя има коритообразна форма с дължина 9
км. и ширина 5 км. Релефът на дъното е терасовиден, с непрестъпни риолитни откоси,
които придават необикновена красота на този край.
Геоложкото развитие и релефът са едни от основните предпоставки за натрупването
на ползните изкопаеми. Потенциалът от подземни богатства на Смолянска област е
доказван. Съществуват реални възможности за откриване на нови запаси в Маданското
рудно поле, както в по-известните находища, така и в нови площи. Маданският руден
район е представен с почти шест успоредни стръмни рудоносни разлома, които са
ориентирани в северозападна посока. По тяхното протежение са локализирани много
жилни и метасоматични находища - например Рибница ;Шахоница; Белевица;Върба;
Крушов дол ;Стратиев камък;Караалиевски дол; Петровица ;Ерма река; Шаренка ;Бориева
река ;Гюдюрска и Сполука; Страшимир. Към Маданския руден район спадат и оловно -
цинковите находища край Неделино. Общо за миналото столетие в областта са добити
около 100 млн. тона руди, съдържащи около 5 млн. тона метали олово и цинк, 1700 тона
сребро и около 100 тона злато. Неусвоените възможности на оловно-цинковите находища
на региона, новооткритите проявления за златни и сребърни руди, неизползваният
потенциал на находищата на индустриалните суровини (негматити, графит, флуорит и др.),
на скалнооблицовъчни и декоративни скали, на разнообразни строителни материали,
минерални и термални води, са реална база за икономическо и социално развитие на
Смолянска област. Това може да стане чрез един нов преглед на наличната огромна
геоложка информация за региона, нейното интерпретиране в духа на новите геоложки
теории и нови икономически принципи, с цел изготвяне и предоставяне на
заинтересованите инвеститори една гарантирана за успешен бизнес достоверна основа от
данни и насоки за потенциала от подземни богатства на региона.
Климата на областта е преходен-континентален планински, с подчертано
беломорско влияние, значително разнообразен от влиянието на релефа, надморската
височина и изложението на склоновете. Водните ресурси на територията на община
Смолян се формират от оттока на повърхностните и подземните водоизточници.
Водоснабдяването на населените места се осъществява основно от подземните води на
общо 220 бр. извори. Общата оценка относно водните количества е, че те надхвърлят
обема на съществуващото потребление и притежават достатъчно резерви за неговото
увеличение. На територията на общината са установени общо 7 извора на минерални води.
Геоикономика и регионално развитиеPage 2
Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 24
кметства и 19 кметски наместничества. В нея се включва и част от националния курорт
Пампорово с местността Райковски ливади.
Област Смолян е една от най-бързо намаляващите, като спадът на броя на
населението се отчита във всички градове и общини, увеличава се и броят на
обезлюдените села. Николай Славов, началник на отдел „Статистически изследвания“ –
Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“. От 2 000 г. до края на 2016 година
намалението е с 35 133 души. В десетте общини в областта през 2000 година общият брой
на жителите е бил 144 558, а през 2016 – 109 425.
200420052006200720082009201020112012
Област
Смолян
133015 131010 129731 128200 126536 124795 122602 120456 118778
Община
Смолян
45111 44705 44420 44032 43621 43186 42583 40941 40516
Ръст на
населени
ето
спрямо
предходн
ата
година
(%)
0 -0.9-0.64-0.87-0.93-1.0-1.4-3.86-1.04
(източник – НСИ)
Според периода 2004-2012г. населението на територията на община Смолян показва тенденция на
намаление, като жителите на общината са намалели с над 10%. От социална и демогпафска гледна
точка, намалението на населението на общината ще доведе до намаление на работната сила и
възпроизводствения капитал в нея.
Процесът на намаление на населението на община Смолян започва преди 1989г.
Общината е подложена от една страна на влиянието на редица фактори, като например
демографски, социално-икономически и културно-исторически, отнасящи се до нейната
територия, така и на действието на влияния и фактори, характерни за цялата страна. Основна роля
за тенденциите в настоящата демографска ситуация играят факторите като раждаемост и
смъртност, миграция брачности разводимост, етническа, религиозна, полова-възрастова и
образователни структури на населението на общината.
Според възрастта населението бива под трудоспособно, трудоспособно и над
трудоспособно. Националния статистически институт според преброяването през 2011 г. сочи:
Геоикономика и регионално развитиеPage 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Геодемографска структура на населението и развитие на инфраструктурните проекти в област Смолян

Област Смолян се намира в Южна България. Тя е обградена от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг граничи с Гърция. В област Смолян се включва 10 общини...
Изпратен от:
m.evtimova.v
на 2019-05-19
Добавен в:
Курсови работи
по География на населението и селищата
Статистика:
2 сваляния
виж още
 
 

Геодемографска структура на населението и развитие на инфраструктурните проекти в област Смолян

Материал № 1348151, от 19 май 2019
Свален: 2 пъти
Прегледан: 3 пъти
Предмет: География на населението и селищата, География
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 3,193
Брой символи: 20,617

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геодемографска структура на населението и разви ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала