Големина на текста:
ООД – дружество с ограничена отговорност, може да се образува от едно или
повече лица, които носят отговорност за задълженията на дружеството с дялова си
вноска в капитала на дружеството.
Характеристики на дружество с ограничена отговорност:
1. ООД е междинна дружествена форма;
2. ООД е договорно дружество;
3. ООД е юридическо лице;
4. ООД е търговско дружество;
5. Съдружниците носят ограничена отговорност за дружествените задължения,
именно до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Учредяване на ООД.
1. Сключване на учредителен (дружествен) договор. Той се сключва в писмена
форма и трябва да съдържа:
- фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
- предметана дейност и срока на договора;
- размера на капитала;
- размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала;
- управлението и начина на представителство;
- предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
- други права и задължения на съдружниците.
2. Вписване в търговския регистър. Легитимиран да иска вписване е
управителят, той има и задължението да го иска. Вписването се извършва с
представяне на:
- дружествения договор;
- нотариално заверен образец от подписа на управителя;
- протокол от учредителното събрание;
- всеки съдружник да е изплатил най-малко 1/3 от дела си;
- да е внесен най-малко 70% от капитала;
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от
2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки
от 1 лев.
Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял
трябва да бъде кратна на 1.
Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.
Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.
Права и задължения на съдружниците:
Права:
Имуществени: право на дивидент(право на част от печалбата), право на
ликвидационен дял(неотменяемо), право да участва в управлението на
дружеството, право да бъде уведомяван за хода на дружествените дела.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА
Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участвува в
управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата
дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.
Приемане на нов съдружник:
Нов съдружник се приема от ОС по негова писмена молба, в която той заявява,
приема условията на дружествения договор. Решението за приемането се вписва в
ТР.
Дружественият дял може да се прехвърля и приема. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети
лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето
на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се
вписва в ТР.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО
)Участието на съдружника се прекратява:
при смърт или поставяне под пълно запрещение;
при изключване;
при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
при обявяване в несъстоятелност.
Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено
предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.
Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края
на месеца, през който е настъпило прекратяването.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК
Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не
изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок,
който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство
повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за
допълнителния срок и го предупреждава за изключването.
Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено
предупреждение, когато:
не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността
на дружеството;
не изпълнява решенията на общото събрание;действува против интересите на
дружеството;
ВИДОВЕ ОРГАНИ
Органи на дружеството са:
общо събрание;
управител (управители).
Управителят може да не е съдружник.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Общото събрание се състои от съдружниците.
Управителят на дружеството участвува в заседанията на общото събрание със
съвещателен глас, ако не е съдружник.
Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото
събрание с право на съвещателен глас.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Общото събрание:изменя и допълва дружествения договор;приема и изключва
съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;приема
годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното
изплащане;взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;избира
управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;взема
решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;взема
решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху
тях;взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или
контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;взема
решение за допълнителни парични вноски.Всеки съдружник има толкова гласа в
общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 апр 2020 в 14:39 потребител на 23 години
14 фев 2020 в 13:46 в момента не учи
31 яну 2020 в 21:54 студентка на 30 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2020
20 дек 2019 в 13:16 в момента не учи на 42 години
10 ное 2019 в 15:44 студентка на 23 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес финанси, специалност - Финанси, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Търговски дружества - определение, образуване, видове

10 май 2007
·
1,333
·
3
·
428

Търговското дружество е основен стопански субект, като това е неговото икономическо качество. На второ място то е юридическо лице, което определя неговото правно качество...
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
793

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,430
·
1
·
136
·
297
·
2
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Придобиване и прекратяване на членство с ограничена отговорност

04 юни 2009
·
30
·
24
·
2,616
·
56

Принципно съдружникът в дружество с ограничена отговорност (ООД) може да прекрати членството си в дружеството както поради причини, които не зависят от волята му (например смърт, изключване от дружеството и други), така и по собствено желание...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
28
1
29.05.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

ООД - дружество с ограничена отговорност

Материал № 1346896, от 06 май 2019
Свален: 6 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,049
Брой символи: 6,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ООД - дружество с ограничена отговорност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала