Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Участници в административния процес
2. Субекти на административния процес
3. Страни на административния процес
4. Заключение
5. Използвана литература
1
Административното право урежда специфичните отношения между
правни субекти, които възникват в процеса на организиране и
осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи или
регулира обществените отношения в сферата на държавното управление.
По тази причина отношенията тук имат управленски характер. Нормите на
административното право очертават организацията и структурата на
държавния административен апарат в неговото единство и разнообразие от
образуващите го звена и подразделения, техните цели и задачи, както и
правомощията (компетенциите), с които разполагат, за да решават
отделните въпроси на държавното управление.
Една част от отношенията се очертават като отношения по вертикал
между различните органи на управлението. Друга част могат да се
характеризират като отношения по хоризонтал. Управленските отношения
между органите на държавно управление могат да се разглеждат и като
отношения в сферата на общото управление, когато властващият субект е
орган с обща компетентност (МС, областен управител), а също и в сферата
на отрасловото управление, когато властващият субект е орган със
специална компетентност (министър, ректор, директор и др.) С оглед на
териториалното им проявление една част от управленските отношения са
свързани с осъществяването на централно управление, други с местно
(териториално) управление.
Aдминистративното право , като отделен отрасъл на правото
представлява комплекс от правни норми, които регулират обществените
отношения във всички области на държавното управление. Особено важни
са нормите на Административното право, които очертават субективните
права на гражданите и организациите, тяхната защита, отношенията между
гражданите и администрацията, свързани с възникване, изменение или
прекратяване на определени административни задължения.
Според това какво регулират и как се регулират нормите на
Административното право биват МАТЕРИАЛНО ПРАВНИ (уреждат
системата и структурата на органите на държавно управление, тяхното
правно положение, правата и задълженията на останалите субекти на
Aдминистративното право като гражданите и техните организации);
ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВНИ (регулират динамиката по осъществяване на
материалноправните норми в областта на държавното управление; те са
свързани с въпроса как, при каква процедура ще се реализират породените в
нейната сфера правни отношения).
Според това дали се отнасят до всички власти на държавно управление
или само до някои отрасли нормите се отнасят към Общата или
Специалната част на Административното право. ОБЩА ЧАСТ - това са
норми, които уреждат системата на държавния административен апарат,
структурата и връзките между отделните звена, положението на
2
държавните служители, заети в него, държавните имоти и т.н.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ - това са норми, които уреждащ специфичните за
даден отрасъл/подотрасъл правоотношения[1].
Обособяването на процесуалните правни норми има за цел яснота,
определеност във прилагането на материалноправните норми. До
приемането на ЗАП през 1970 г. процесуалните норми бяха разпръснати на
различни места. С приемането на ЗАП от 1970 г. и на ЗАНН през 1969 г. се
започва процеса на кодификация на процесуалната уредба. Необходимостта
от кодификация проличава и във всички основни форми на изпълнителната
дейностправотворчество, правоприлагане и правораздаване.
Административният процес, който се оформя на базата на тези закони
има за цел да покаже начина на функциониране на изпълнителните органи.
Чрез него се уточнява начинът, по който се прилагат правомощията на
изпълнителните органи, при осъществяване на тяхната компетентност[2].
Поначало най-широкия кръг от правомощия в областта на държавното
управление притежават гражданите. Всъщност гражданите като отделни
физически лица са в основата на личния състав на останалите правни
субекти - организациите и органите на държавата, включително органите на
държавно управление, които са създания на гражданите и служат на техните
нужди и интереси[4].
Съобразно процесуалната роля, която имат лицата, съдът и държавните
органи в административния процес следва да се има предвид, че те могат да
бъдат субекти, страни и участници в административния процес[3].
1.Участници
Адресатите на административните актове - нормативни или
индивидуални - могат да бъдат най-различни: държавни органи, обществени
организации, български граждани, чужди граждани, лица без гражданство и
т. н. Във връзка с издаването на административни актове органите на
изпълнителната власт влизат в различни правоотношения с всеки от
субектите на административното право, тъй като всеки субект е
потенциален адресат на индивидуален административен акт.
Следователно кръгът на участниците в административния процес е
твърде широк. Както правилно се отбелязва в административно правната
литература, участници в административнонаказателния процес са всички
лица, органи и организации, които имат определени процесуални права и
задължения при протичането на различни видове производства, образуващи
процеса". Всъщност казаното за участниците в админи-
стративнонаказателния процес напълно важи и за участниците в процеса
изобщо - това са органи, лица или организации, които имат определени
права и задължения при възникването, развитието и
приключването на административния процес.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Субекти, страни и участници в административния процес

Административното право урежда специфичните отношения между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи или регулира обществените отношения в сферата на държавното управление...
Изпратен от:
Desislava Dimitrova
на 2019-04-23
Добавен в:
Курсови работи
по Административно право
Статистика:
2 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Наказателен процес

23 окт 2007
·
466
·
4
·
411
·
60
·
1

Наказателният процес е дейност, чрез която се установява обективната истина относно разследваното събитие в съответствие с изискванията и по реда, предвидени в НПК за осъществяване на наказателно производство...
 

Лекции по административно право

02 юни 2008
·
598
·
40
·
14,850
·
382

Това са лекциите по административно право от БСУ. Има и преговор по конспекта, т.е. кое е най-важното от всяка тема. Отговарят и на конспекта по Административно право от Софийския университет...
 
Онлайн тестове по Административно право
Тест по данъчен процес
изпитен тест по Административно право за Студенти от 5 курс
Изпитен тест по данъчен процес за студенти 5-ти курс - ревизионни актове, административен ред, касационо обжалване. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
22
17
1
10 мин
12.07.2013
Тест по Административно право и процес за 1-ви курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 53 въпроса по Административно право. 52 от тях имат само един верен отговор, а 1 въпрос има два верни отговора. Предназначен е за студенти по Право в 1-ви курс. Използвани съкращения: ДВ – Държавен вестник АПК – Административно-процесуален кодекс ВАС – Върховен административен съд АО – административен орган АА – административен акт ИАА – индивидуален административен акт ОАА – общ административен акт НАА – нормативен административен акт АУАН – акт за установяване на административно нарушение НП – наказателно постановление
(Лесен)
53
14
1
14 мин
13.08.2018
» виж всички онлайн тестове по административно право

Субекти, страни и участници в административния процес

Материал № 1345928, от 23 апр 2019
Свален: 2 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,372
Брой символи: 15,419

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Субекти, страни и участници в административния  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала