Големина на текста:
Съдържание
УВОД
В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение
придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на предприятията. От тази
гледна точка всяко предприятие следва да държи сметка за своята ефективност и
конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Отчитането на
приходите заема централно място в системата на комплексното отчитане на стопанската
дейност на предприятието.От тук произтича и актуалността на темата за отчитането на
приходите от обичайната дейност.
За ефективното управление на една пазарно ориентирана фирма не се изисква само
специалистите от екипа да са високообразовани, да притежават управленски качества, да
познават в детайли дейността. Един от ключовите и най-важни показатели за успешното
развитие на дейността, за рентабилността и ефективността на дадено предприятие е
наличието на приходи и техният размер. Затова голямо значение има доброто познаване на
същността на приходите, видовете приходи, както и начина им на отчитане. Тяхното правилно
разбиране и отчитане могат да послужат за намаляване и недопускане на възможните грешки,
произтичащи от различното им тълкуване.
От счетоводна гледна точка ръководителите трябва да са наясно със състоянието на
всеки отчетен обект и особено на онези от тях, от които пряко зависи печалбата и
рентабилността, какъвто показател са приходите. По традиция на приходите се отделя
специално внимание както в теорията, така и в практиката. Те са обект на изследване и в
настоящата дипломна работа.
1
С цел изследване важността на приходите за цялостната дейност на фирмата се изследва
нормативна база и научните трудове на редица автори - Васил Божков, Стоян Дурин, Иван
Златков, Дамян Дамянов, Марин Димитров, Димитър Динев, Трифон Трифонов и др.
Основните нормативни актове, които са използвани при разработката на дипломната
работа са : Международните счетоводни стандарти, Националните счетоводни стандарти,
Закона за счетоводството и Търговския закон, и др.закони.
В тези нормативни документи са посочени различни класификации на приходите с цел
да се подчертае огромното им разнообразие. Внесена е яснота по въпроса, кога се признава
един приход и как се оформя документално.
Основната теза е, че правилното отчитане и управление на приходите от обичайна
дейност е от първостепенно значение за постигане на положителен финансов резултат от
дейността.
Целта на дипломната работа е да се изследва същността ,както и на някои особености,
свързани със счетоводното отчитане на приходите от обичайна дейност.
Задачите, поставени в дипломната работа са:
1. да се определи ясно и точно какво представлява приходът;
2. да се дадат определения и да се разграничат видовете приходи; както и
3.подробно да бъде изяснено счетоводното отчитане на отделните видове приходите
Предмет на дипломната работа са приходите от обичайната дейност на предприятията.
Обект на дипломната работа са приходите от обичайната дейност наМакдоналдс
Радиново.
В разработката се разглеждат основни въпроси на организацията и методологията на
отчитане на приходите според тяхното икономическо съдържание в предприятията
отговарящи на изискванията за малки и средни предприятия , които изготвят и представят
годишни финансови отчети на база на Националните стандарти за малки и средни
предприятия и действаща нормативна уредба към 30.06.2016г.
При изготвяне на дипломната работа е използван методът на сравнението.
2
Времевия обхват, който обхваща дипломната работа е периода 08.2014 – 08.2016 год.
Разгледана е организацията на синтетичното и аналитичното отчитане като
съществуващите теоретични постановки са обвързани със счетоводната практика в ресторант
«Макдоландс» с.Радиново.
Дипломната работа се състои от три глави:
В първа глава се изясняват теоретико методичните основи на приходите от обичайната
дейност, тяхната същност , класификация и значението им.
Във втора глава е отделено внимание на отчитането на приходите от обичайната дейност
в заведенията за общественно хранене и по конкретно в «Макдоналдс» Радиново
В трета глава е направен анализ на резултатите от отчитането на приходите в
Максдоналдс.
За написването на тази теза са използвани литературни източници на български език в
това направление, интернет ресурси и документи от «Макдоналдс» Радиново.
ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОБИЧАЙНАТА
ДЕЙНОСТ
1.1.Същност,класификация и значение
1.1.1.Същност и значение на категориятаприходи
Според приложимите счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на
икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване (въвеждане,
подобрения) на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения
капитал, отделно от дяловите вноски на капиталовложителите и преоценката, отразена в този
капитал.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отчитане приходите от обичайната дейност в Макдоналдс

Целта на дипломната работа е да се изследва същността, както и на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на приходите от обичайна дейност...
Изпратен от:
Bakalska
на 2019-04-19
Добавен в:
Дипломни работи
по Счетоводство
Статистика:
5 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Приходи на фирмата (пищови)

29 май 2007
·
726
·
3
·
437
·
88
·
2

Според международните и националните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал...
 

Приходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на приходите от продажби и на финансовия резултат

11 сеп 2007
·
1,302
·
5
·
1,163
·
1,111
·
2

Приходите се дефинират като брутен поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал ...
 

Финансови средства на предприятието

11 сеп 2007
·
681
·
2
·
577

Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с парични средства и с краткосрочни инвестиции.
 

Финансово счетоводен баланс

29 яну 2010
·
80
·
8
·
1,266

Финансовият резултат се отчита в Сметка Печалби и Загуби за текущата година. Когато приходите са по-големи от разходите установяваме положителен финансов резултат, т.е. печалба. В противен случай финансовият резултат е загуба...
 

Задачи за изпит по счетоводство

06 фев 2007
·
5,178
·
3
·
151
·
7

Съгласно съдебно решение е регистриран ок за 50 000 лв., от които по рс са внесени 30 000 лв.; транспортни средства за 5 000лв...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(За отличници)
10
26.06.2019
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
16
1
3 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Отчитане приходите от обичайната дейност в Макдоналдс

Материал № 1345538, от 19 апр 2019
Свален: 5 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 62
Брой думи: 12,863
Брой символи: 75,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчитане приходите от обичайната дейност в Макд ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 265 64

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения