Големина на текста:
Тема: „Готовност на детето за училище
Постъпването на детето в училище е важен етап от неговия живот.
Тази промяна е свързана както с нова социална среда за детето, така и с
приучване към нови умения, нов дневен режим, нови навици и пр. Като
цяло, преустройва се цялата система на неговите жизнени отношения.
Същественото не е това, че детето има някакви задължения - такива е
имало и преди. Същественото в този период е, че се променя характерът на
отношенията му - с родители, възпитатели, връстници. От тези отношения
зависи мястото на детето в живота, обществената му функция и роля,
съдържанието на целия му бъдещ живот.
Готовността за училище е изградена върху достигнатото ниво на
училищна зрялост. За достигане на училищна зрялост от огромно значение е
подготовката на детето за училище, която условно се разделя на обща и
специална. В тази готовност е включена и психологическата нагласа на
детето за започване на училище, която се изразява в положително
отношение към социалната му позиция в бъдещето, повишен познавателен
интерес и желание да участва в предстоящата дейност.
Особено важна е мотивацията за извършване на предстоящата
дейност. Най-добрата мотивация е интересът. Той прави децата истински
творчески личности и им дава възможност да изпитват удовлетвореност от
интелектуалните занимания. Уважава се правото на детето да изказва и
защитава собствено мнение.
Сетивното развитие до края на 6-7-годишната възраст определя и
динамиката на промяната в поведението. Детето придобива умения да
идентифицира предмети, да разпознава и съотнася отделни фигури към
показан еталон, да моделира изявите си в продуктивни дейности. Тези
възможности стимулират развитието на по-сложните познавателни процеси
- мислене, реч, памет, въображение, внимание.
В предучилищна възраст укрепва устойчивостта на вниманието,
в резултат на което се променя поведението на детето
намаляват импулсивните реакциито се съсредоточава за повече време
1
в продуктивни дейности (апликиране, рисуване, конструиране, моделиране
и др.), което му помага в подготовката за училище.
В предучилищна възраст всички познавателни процеси протичат в
тясна връзка с мисленето. То е конкретно и се опира на нагледните образи
и представи. Детското мислене става по-разгърнато и гъвкаво. Между 6 и
7 годишна възраст се появяват първите феномени на запазване. Логическите
операции (класификация, сериация, кодиране) вече присъстват в
разсъжденията на детето. В съдържателен план доминират образите и
представите. Нагледно-действеното и нагледно-образното мислене
мотивират детето към действия, обогатяващи неговия индивидуален опит.
В предучилищният период настъпват и редица качествени изменения
в психичното развитие на детето, тясно свързани с развитие на нервната
система, анализаторите, с обогатяването на двигателния и сензорния опит
на детето. Психичната дейност се извършва на качествено ново
ниво. Типично е бурното функционално усъвършенстване на
висшата нервна дейност на децата, което определя характера на
практическата и познавателна им дейност. Своеобразието на мисловния
процес определя и пътя на развитие на детското мислене от нагледно-
действено към нагледно-образно и от там към логическо.
Паметта е система от психични процеси, чието развитие в
предучилищна възраст се усъвършенства в широки предели. През този
период преобладава нагледно-образната памет, а не смислово-логическата,
както става по-късно. Децата с лекота запомнят ярките и изпъкващи
събития от техния животемоционално наситените разкази, приказки,
картини или описания, конкретни предмети, лица, факти, събития, цветове.
Информацията, в основната си част, е запомнена неволево и е резултат от
интересите на детето. В края на предучилищната възраст отслабва нуждата
от нагледни, конкретни опори за създаване на нови образи.
Постепенно започва развитието на словесно-логическата памет. Увеличават
се обемът и трайността на паметта. Подобрява се не само волевото, но и
неволевото запомняне. Най-продуктивното в тази възраст се оказва
запомнянето на нагледен материал. Детската памет е особено богата на
образи за конкретни предмети, които е възприело някога.
Подготовката за системно училищно обучение е обвързана и с
качественото развитие на въображението, което е в основата на
творчеството. Творчеството и въображението допринасят за развитието и
утвърждаването на необходимите му за обучението качестваактивност,
любознателност, инициативност, устойчивост пред трудности и
настойчивост за постигането на краен и то положителен резултат.
Специалната готовност на децата за училищно обучение е резултат
от образователната подготовка по отделните образователни направления.
Специалната подготовка, като допълнение на общата готовност се свързва с
:
?наличие на специални знания, умения и навици, необходими за
изучаване на родния език и математиката а именно : формиране на
елементарни математически представи, развитие на речта и
подготовка за ограмотяване
?Необходимо е качественото им овладяванеобщи представи за
звуковата страна на речта и разликата и от смисловата
(семантичната), формиране на навици за четене върху основата на
развитие на фонематичен слух и осъзнаване звуковия състав на
думата ; представи за количествени отношения между вещите и
тяхната разлика от предметното им значение, първоначално
усвояване на понятието за число.
?ниво на учебно-познавателни уменияумение да слуша и изпълнява
инструкция, да действа по образец, да оценява и се самооценява
?формиране на предпоставки за учебна дейност (обучаемост) – умения
да усвоява и използва общи действия, насочени към решаване на
групи познавателни или практически задачи, способност за контрол.
Следователно специалната готовност за училищно обучение е
допълнение на общата и трябва да се осъществява с оглед общо-
психологическата готовност за четене и писане и цялостното развитие на
децата.
Общата психологическа готовност изразява определено достигнато
ниво на познавателно, социално, физическо, емоционално-волево и
естетическо развитие на детето, като основа за проява на активността му в
новите условия.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 юли 2019 в 16:27 студентка на 31 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПУНУП, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Изследване на вниманието в ПУВ и НУВ

21 дек 2007
·
455
·
11
·
2,233
·
248
·
3

В реферата се представени методи за изследване на вниманието на деца от предучилишна и начална училищна възраст. Приложени са и тестове.
 

Начална училищна възраст


Развитие на психиката в начална училищна възраст. Обща характеристика...
 

Ранна възраст


Ранна възраст. развитие на психиката през втората и третата година от живота...
 

Формиране на личността в предучилищна възраст


В предучилищна възраст се извършват редица значителни промени във формирането на личността на детето. Изменят се начинът му на живот, съдържанието и формите на общуването с другите хора, рязко нарастват възможностите на физическото и психическото ...
 

Адаптация на детето към училищно обучение

08 май 2007
·
734
·
4
·
1,204
·
158

Периодът между шестата и седмата година поставя началото на коренна промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие...
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
75
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Готовност на детето за училище

Материал № 1345367, от 17 апр 2019
Свален: 28 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 1,902
Брой символи: 11,825

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Готовност на детето за училище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения