Големина на текста:
Може да разгледаме понятието социална политика в широк и тесен
смисъл.В широк смисъл може да кажем че то е съвкупност от
регулиращи въздействия на държавата с цел осигуряване на
равенство и справедливост в рамките на икономическите
възможности на общество при задоволяване на основните жизнени
потребности на хората.В тесен смисъл понятието се разглежда като
средство за защита на хората при вече възникнали неблагоприятни
жизнени ситуации.Тя се основава на правно нормативни
,икономически психологически и други механизми за въздействие с
оглед намаляване на социалното неравенство и преодоляване на
възникнали социални конфликти.
Един от елементите на социалната политика е социалното
подпомагане.
Закона за социално подпомагане урежда обществените
отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на
Република България.
Закон за социално подпомагане урежда законовия ред за
получаване на помощи на:
Помощи за хора с увреждания
-Лица с над 90% трайно намалена работоспособност с определена
чужда помощ
-Лица с над 90% трайно намалена работоспособност без чужда помощ
-Лица с 71% или над 71% до 90% трайно намалена работоспособност
-Лица с 50% или над 50% до 70% трайно намалена работоспособност
-Деца с трайно ограничена възможност за социална адаптация с
експертно решение на РЕЛКК
-Многодетни майки
-Помощи за лица и семейства с ниски доходи
Нямат право да получават месечна помощ:
-Пълнолетни лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с
родителите си, на които доходите на член от семейството надвишават
трикратния размер на ГМД, с изключение на случаите, когато тези
лица или техните родители са с 50% или над 50% намалена
работоспособност;
-Лица, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
-Лица, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални, учебни
или военни заведения;
-Студенти в редовна, задочна и вечерна форма на обучение, както и
ученици от частни училища, с изключение на бременни жени и
майки с деца до 3-годишна възраст и лица с 50% и над 50% трайно
намалена работоспособност;
-Лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което
има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок
от 3 години;
-Лица, които са отказали оземляване или обработване на
предоставена им от държавния или общинския поземлен фонд земя
за съответната година, с изключение на лицата с намалена
работоспособност, установена от ЛКК или ТЕЛКК.
Безработните лица получават месечна помощ при условие, че не са
отказали да участват в организираните от общините програми за не
по-малко от 5 дни обществено полезен труд.
Това изискване не се прилага по отношение на:
- Лица, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:
- майка или баща/ осиновител(ка);
- родител, който отглежда сам детето си;
- настойници.
- Бременни жени след 3-тия месец на бременността им;
-Лица с трайни увреждания или с установена временна
неработоспособност за повече от 20 дни в месеца, удостоверена от
ЛКК, но за не повече от 6 месеца в рамките на календарната година;
-лица, полагащи грижи за болен член на семейството или за болен
роднина;
-Лица, полагащи грижи за член на семейството, който е с трайно
увреждане и се нуждае постоянно от чужда помощ;
Лица с тежки психични заболявания, установени от компетентните
органи.
N.B. Лицата отказали участие в организирани от общините програми
се лишават от месечна помощ за месеца, за който е направен отказът.
Доходи
Месечна помощ могат да получават лицата и семействата, чийто
доход за предходния месец е по-нисък от диференцирания минимален
доход (ДМД). ДМД се определя като гарантираният минимален доход
се умножи със съответния коефициент в зависимост от категорията,
в която попада лицето. Когато дадено лице попада в няколко от
посочените категории, при определяне на коефициента се взима по-
благоприятният.
Агенцията за социално подпомагане е администрация към
министъра на труда и социалната политика за изпълнение на
държавната политика по социално подпомагане.
Дейности на Агенцията
Агенцията извършва следните дейности:
-отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца;
-предоставяне на социални услуги;
-контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за
извършване на социални услуги;
-откриване и закриване на специализирани институции за социални
услуги;
-регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон,
и на юридически лица, извършващи социални услуги;
-изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по
социално подпомагане в страната;
-изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното
подпомагане;
-други дейности, определени в закон или в акт на Министерския
съвет.
Организационна структура на агенцията
Агенцията е юридическо лице със седалище София 2. Тя е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
труда и социалната политика.
Структурата на агенцията включва обща администрация,
организирана в две дирекции, и специализирана администрация,
организирана в главна дирекция, 28 регионални дирекции и 272
дирекции.
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. В
дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама
заместник изпълнителни директори.
-Изпълнителен директор
-Инспекторат
-Главен секретар
-Обща администрация

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 апр 2021 в 22:54 потребител
 
Подобни материали
 

Същност на СР като профес. дейност

02 ное 2008
·
243
·
88
·
8,374
·
202

СР най-общо се определя като дейност насочена към оказване на помощ на нуждаещите се лица,неспособни без чужда намеса да решат свои жизнени проблеми,а в много случаи и да живеят...
 

Пищови по социална политика

18 яну 2009
·
67
·
4
·
761
·
139

Социалната политика е обществена наука, тя изучава сложните по своя ха-ер обществени въпроси. Класическият възглед за нея е, че се занимава с проблемите за задоволяване на разностранни потребности на хората...
 

Етнически проблеми на България

09 ное 2008
·
206
·
4
·
471

България, както много от модерните страни в 21ви век има проблеми с една или няколко етнически общности. Като страна с развиваща се икономика и демокрация социалното равнище на малцинствата е доста ниско, като много често се стига до конфликти...
 

Методи на социалната работа

12 дек 2008
·
952
·
29
·
9,047
·
758
·
1

Социалната работа е професионална дейност. Тя е форма на професионално насочване, консултиране и решаване на социални проблеми на индивида така че ток да повиши индивидуалната си сигурност. Социалната работа е насочена към подпомагането на хората...
 

Социална политика

22 окт 2009
·
64
·
5
·
940
·
93

СП – обществена наука за обществените процеси (много сложни по своя характер), които протичат в обществото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална политика

Материал № 134527, от 22 апр 2008
Свален: 336 пъти
Прегледан: 264 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 1,447
Брой символи: 12,826

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална политика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения