Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
Големина на текста:
Анатомия на духа
Каролайн Мис
За книгата
„Анатомия на духа" е най-смелото до днес представяне на енергийната медицина от един
от нейните главни практикуващи, световноизвестната Каролайн Мис, един от „най-силните
гласове в полето на алтернативното здраве и духовността" („Пъблишърс уикли"). Плод на
петнадесетгодишна научноизследователска работа в областта на енергийната медицина, трудът на
Каролайн Мис показва как всяка болест съответства на система от емоционални и психологически
стресове, убеждения и нагласи, които са повлияли на съответни области на човешкото тяло.
„Анатомия на духа", също така, представя един нов оригинален модел на седемте центъра
на духовността и физическата сила на човешкото тяло, в който е синтезирана древната мъдрост на
трите главни духовни учения - за чакрите, за християнските тайнства и за Дървото на живота на
Кабала - за да демонстрира седемте етапа, чрез които всеки трябва да премине в стремежа си към
по-висше съзнание и духовна зрялост. Чрез този модел д-р Мис показва как можете да развиете
своите потенциални интуитивни способности, като едновременно с това култивирате личната си
сила.
Учейки ви да разбирате своето тяло и дух по един нов начин, „Анатомия на духа" ви
предоставя средства за постигане на духовна зрялост и физическо здраве.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В живота рядко се случва да срещнете изключителна личност, която драматично да
промени представите ви за света и за вас самите. На път сте да се запознаете с такъв необикновен
човек. Авторката на тази книга, интуитивният диагностик Каролайн Мис, ще ви заинтригува,
провокира и вдъхнови със свои-те възгледи за духовността и за вашата лична отговорност към
собственото ви здраве. Някои аспекти в книгата на Каролайн ще ви се сторят толкова естествени и
близки до ума, че ще се учудите защо досега не сте разсъждавали за тях по този начин. Други
нейни идеи ще възбудят емоционални и психологически реакции и ще ви накарат да направите
преоценка на духовния си път.
С философията на Каролайн се запознах преди дванадесет го дини. Нейната покоряваща
идея е, че всеки от нас има своя вродена духовна задача, свещен договор, който ни задължава да се
учим да използваме силата, която ни дава власт, отговорно, мъдро и с любов.
Хиляди години идеята, че властта развращава, а абсолютната власт развращава абсолютно е
господствала в общественото съзнание. Влиянието и авторитетът, парите и сексът са били
атрибутите на властта. В статия, публикувана наскоро в едно списание, се изрази мнението, че
Джон Ф. Кенеди-младши има повече от достатъчно пари и сексуална сигурност, но не и Власт.
Статията омаловажаваше властта, доразвивайки мита, че Джон Ф.К.-младши би могъл някак да си
купи власт, издавайки списание за хора от висшето общество. Ако това е вашата представа за
власт, пригответе се за истинска изненада, защото Каролайн предлага много по-задълбочен
възглед за истинската власт - силата на човешкия дух.
Знам за много хора, надарени със свръхсетивни способности, за мистици, които са усещали
енергийните центрове на човешкото тяло. Алис Бейли, Чарлс У. Леийдбетър и Рудолф Щайнер са
писали на тази тема, но нито един от тримата не е описал така задълбочено човешкия
електромагнитен духовен строеж, както Каролайн. Никога преди анатомията на духа не е била
обект на толкова завладяващо описание. Тази книга съдържа ос-новата, върху която ще се развива
медицината на двадесет и "първи век"
Каква е целта на моя живот?" е най-важният въпрос, който човекът си е задавал през
вековете. Каролайн отговаря просто и изчерпателно. Единствената цел е да живеем по начин
съзвучен с духовните идеали, да прилагаме златното правило във всеки миг от своя живот и да
изживяваме всяка мисъл като свещена молитва. Просто, но съвсем не е лесно!
За миг си представете, че влизате в стая, пълна с хора и се чувствате неудобно. Представете
си още, че можете да се нас троите на вълната на подсъзнанието на всеки и да разберете какво
ромоли там, че „разпознавате" енергията и разбирате какво е здравето на всеки присъстващ в
Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата 1
стаята. И което е още по-важно, представете си, че знаете всичко за своята енергия и всеки фактор,
който изчерпва вашата интелектуална, физическа и емоционална сила. Тази книга ви дава
основните знания, посредством които ще започнете да разбирате своята енергия и енергията на
другите.
Квантовите физици доказаха вибрационната същност на живота - онова, което
екстрасенсите усещат. Човешка ДНК вибрира с честота от 52 до 78 гигахерца (милиарда трептения
в секунда). Въпреки че измервателните уреди не могат да опре делят специфичната честота на
вълните на нито един човек, нито да локализират местата, където протичането на енергията е
блокирано, два основни факта са неоспорими. Първо, жизнената енергия не е статична; тя е
кинетична. И второ, природно надарените интуитивни диагностици, като Каролайн, могат да я
анализират. въпреки че все още нито човешкият ум, нито енергийната система се поддават на
точни измервания по познатите във физиката начини. Всъщност в моята двадесет и пет годишна
работа с интуитивни диагностици по целия свят, не съм срещал някой по-точен и по-ясен от
Каролайн.
Каролайн възприема фината енергия на нашите системи и разбира езика на
електромагнитната ни същност. Нейните диагнози непрекъснато свидетелстват за въздействието
на емоционалната енергия, минала, и настояща, върху физическото здраве; тя усеща силните и
травматични преживявания, убежденията и нагласите, които променят честотата на трептенията
на клетките и енергийната система като цяло. Тя тълкува духа ни, който в края на краищата е
истинската ни сила.
В тази книга ще намерите подробна информация за седемте енергийни центъра на
човешкото тяло. Тези центрове са жизнено важни регулатори на поток на жизнената енергия. Те са
главните биологични акумулатори на емоционалната ни биография. “Вашата биография се
превръща във ваша биология" - ако не научите нищо друго от тази книга, дори само тази истина
ще ви бъде от полза. Също така ще научите как да избягвате загубата на енергия вследствие на
обвързване с погрешни ваши представи или вследствие на негативната енергия на други хора; как
да запазите чувството си за собствено достойнство, така че личната ви сила да не бъде
подкопавана от фалшивите символи на властта – парите, секса и външния авторитет; как да
развивате своите интуитивни способности.
“Анатомия на духа" предлага един нов ейкуменичен
1
начин да разберете седемте енергийни
центъра на тялото. Тя обединява юдейски, християнски, хиндуистки и будистки концепции за
силата в седем универсални духовни истини. Както пише Каролайн: „Универсалната ценност в
четирите главни религии е, че Божественото е заключено в нашия биологичен организъм в седем
степени на силата, които ни карат да станем по-съвършени и да овладеем силата, която
притежаваме".
Метафизичният смисъл и значението на християнските тайнства, кабалата и чакрите ще ви
преобрази завинаги. Знанието е сила, а знанията, представени тук, са ключът към личната сила.
Настоящата книга представя същината на алтернативната медицина с яснота, която ще ви
вдъхнови да осъществите своите духовни идеали и ще ви пробуди за чудото на самолечението.
Имах удоволствието да присъствам на дългия период на плодотворна работа, довел до раждането
на тази основополагаща творба. Съдържащото се в нея познание обогати моя живот повече,
отколкото съм мечтал. Надявам се, че и вашият ще бъде не по-малко облагороден от
съприкосновението с мъдростта на Каролайн.
НОРМАН ШИЙЛИ,
Доктор по медицина, кандидат на науките,
Основател на здравния институт „Шийли",
Президент-основател на Американската асоциация за
холистична медицина,
Научен и клиничен професор по психология
Института за професионална психология „Фрест"
автор на книгата „Стават чудеса"
ПРЕДГОВОР
1
Ейкуменизъм – движение за обединение на църквите. – Бел.пр.
Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата 2
Как придобих медицинска интуиция
През есента на 1982 година, след като приключих журналистическата си кариера и получих
степен магистър по теология, обединих усилията си с още двама партньори, за да основем
книгоиздателство, наречено „Стилпойнт". Издавахме книги за алтернативни на традиционната
медицинска терапия лечебни методи. Независимо от моя делови интерес в тази област, нямах ни
най-малко желание да се занимавам лично с алтернативна медицина. Не ме изкушаваше да се
запозная с нито един от лечителите. Не исках и да чуя за медитиране. Развих пълна непоносимост
към източните пеещи камбанки, музиката на Новата епоха
2
и разговорите за предимствата на
екологичното градинарство. Пушех, докато пиех кафе в огромни количества, като все още
моделирах себе си по образеца на изпечен вестникарски репортер. Изобщо не бях подготвена за
мистично посвещение. Независимо от това, същата есен постепенно осъзнах, че възприятийните
ми способности са претърпели значително развитие. Например, ако някой приятел споменеше, че
негов познат или позната не се чувства добре, в главата ми проблясваше прозрение за истинската
причина на проблема. Проявявах необикновена проницателност и това се разчу сред близкото ми
обкръжение. Започнаха да се обаждат различни хора в издателството с молба за среща и
интуитивна оценка на здравословното им състояние. През пролетта на 1983 година аз вече
тълкувах преживяванията им и здравословните им и житейски кризи - от депресия до рак.
Бях смутена. Нещо повече - бях объркана и малко уплашена. Не можех да си обясня как
получавам тези впечатления. Те бяха и все още са като обективни видения, които започват да се
прожектират в съзнанието ми веднага щом някое лице ми даде разрешение за преглед и ми
съобщи името и възрастта си. Тяхната обективност, усещането за отсъствие на всякакви чувства е
крайно важна, защото ми показва, че не аз произвеждам или прожектирам. То е като да
разглеждаш нечий чужд албум със снимки, в който нито един не ти е близък - впечатленията са
ясни, но напълно лишени от емоции, за разлика от онези, които получаваш, когато прелистваш
своя семеен фотоалбум.
Освен това не знаех колко точни са впечатленията ми. Ето защо, само след два месеца
консултации, открих, че се страхувам от всяка назначена среща като от особено опасно
преживяване. През първите шест месеца си казвах, че това е нещо като игра, в която проверявам
медицинската си интуиция. Въодушевявах се при всяко точно „попадение", защото ако не друго
„точното попадение" означаваше, че не съм си изгубила разсъдъка. Но всеки път се питах: „Ще се
получи ли и този път? Какво ще стане, ако интуицията ми изневери? А ако сгреша някъде? Ако
някой ми зададе въпрос, на който не мога да отговоря? Ако кажа на някоя жена, че е здрава, а се
окаже, че е имала злокачествено заболяване? И преди всичко, какво прави една бивша
журналистка и студентка по богословие, настояща издателка с тези съмнителни занимания?"
Струваше ми се, че изведнъж съм се задължила да разяснявам Божията воля на десетки
тъжни, уплашени хора, без никаква подготовка. По ирония на съдбата, колкото повече тези хора
искаха да прозра какво Бог прави с тях, толкова повече аз исках да прозра какво Бог прави с мен.
Напрежението, което изпитвах, накрая доведе до мигрена, която продължи години.
Не ми се искаше да спирам дотук, сякаш моето зараждащо се умение не се различаваше от
таланта на хлебаря, но знаех какво ме очаква. Католичка по възпитание и теолог по образование,
бях наясно, че свръхчовешките способности неизбежно водят в манастир или в лудница. Дълбоко
в душата си знаех, че се свързвам с нещо свято и неприкосновено по своята същност и това
убеждение ме караше да се чувствам раздвоена. От една страна се страхувах да не бъда отлъчена
като някогашните мистици, а от друга чувствах, че ми е отреден живот, в който ще бъда
критикувана и съдена и от вярващи, и от скептици. Но както и да си представях бъдещето, знаех,
че ме очаква нещастие.
Въпреки това, бях запленена от моите нови способности и обзета от непреодолимото
желание да преглеждам все повече хора. През тези първи дни получавах възприятия главно за те-
лесното здраве на дадения човек и свързания с него емоционален и психически стрес, но също
така виждах и енергийното поле, обграждащо тялото. Виждах го заредено с информация за мина-
лото на пациента и като излъчване на неговия дух. Започнах да осъзнавам нещо, което никога не
ми беше преподавано в училище, а именно че нашият дух е неизменна част от всекидневния ни
2
Нова епоха (New age) - Епохата на Водолея, която предстои. Духовно движение, което разпространява импулсите за
нова култура. - Бел. прев.
Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

За книгата "Анатомия на духа"

"Анатомия на духа" е най-смелото до днес представяне на енергийната медицина от един от нейните главни практикуващи, световноизвестната Каролайн Мис, един от "най-силните гласове в полето на алтернативното здраве и духовността".
Изпратен от:
deni_for_bani
на 2006-12-26
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
502 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Работни листове литература 8 клас
добавена от nikifor.bogdanov 02.01.2019
0
14
художествени похвати на серафим.реч на героя,изображение на душевните преживявания на героя,изображение на поступки,мисли, действия на рероя
добавена от slav.03 01.12.2015
0
12
xvll Представлението
добавена от nasko_formula2 07.05.2015
0
7
Каква е съдбата на бездомните Гаврошовци в литературното произведение “Братчетата на Гаврош”
добавена от sophienovinite 16.03.2019
1
19
защо марк твен започва книгата си с мисълта на неизвестен венециянски търговец
добавена от rosiana1234 27.01.2016
1
8
Подобни материали
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,854
·
2
·
267
·
1,201

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

"Блага дума железни врати отваря"

24 фев 2008
·
356
·
2
·
351
·
510
·
4

Без съмнение, никой не би се наел да оспорва проверената с вековете истинност на народните пословици и поговорки. Преминали нелекия изпит на времето, те остават завинаги вписани в колективното съзнание и чакат подходяща житейска ситуация, за да дадат...
 

Човекът и неговата съдба в приказката „Златното момиче“

06 яну 2010
·
123
·
2
·
468
·
372

Приказката „Златното момиче“ носи свое собсвено послание-за това,че човек не трябва ...
 

История за любовта

23 окт 2006
·
689
·
2
·
287
·
845
·
1

История за любовта Разказват, че веднъж в едно ъгълче на земята се събрали заедно всички човещки чувства и качества. Когато СКУКАТА се прозяла за трети път, ЛУДОСТТА предложила...
 

Библия (план за тест)

17 май 2007
·
585
·
6
·
952
·
546

Това е план, за ученици от 9 клас, които изучават Библията.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
27
1
2 мин
08.10.2019
Човекът и другите
тематичен тест по Литература за Ученици от 6 клас
Тематичен тест, свързан с произведенията от раздела "Човекът и другите" от учебника за 6 клас по литература. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
22
6
1
5 мин
19.09.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

За книгата "Анатомия на духа"

Материал № 13415, от 26 дек 2006
Свален: 502 пъти
Прегледан: 1,088 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 127
Брой думи: 53,335
Брой символи: 434,073

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "За книгата "Анатомия на духа""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
113 5

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
62 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения