Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
Големина на текста:
САЩ преди и по време на
гражданската война.
От началото на XIXв. в икономиката на САЩ се разграничават две различни
тенденции на развитие – от една страна – пазарно-капиталистически отношения в
северните и западните щати, а от друга – плантационно стопанство на юг. Предвид
ниската производителност на робския труд и явното противоречие между
робовладението и капиталистическата система, то клони към упадък. Появяват се много
предложения за ликвидирането му и през периода 1815-1820г. робовладението е
премахнато в северните щати. По този начин на север се налага системата на наемния
труд. На юг обаче робовладелската система се съживява и тласък за това дава
изобретяването на памукочистачната машина – механизъм, който отделя семената от
памучното влакно, но осигурява голямо увеличение на производителността.
Отглеждането на памук става изключително доходоносно и тази култура изтласква
всички други, обработва се от негри и дава допълнителен стимул за създаване на
големи плантации. През 1808г. търговията с роби е официално забранена, но внасянето
им по контрабанден път продължава. Тъй като негрите обработват лошо земята и бързо
я изтощават, то плантаторите започват да се преселват все по на запад, изтласквайки с
различни средства установените там фермери.
Създаването на самостоятелна държава, освободена от ограничителните закони
на английския парламент, допринася за бързото развитие на американската икономика.
На североизток се установява крупна фабрична промишленост и капиталистическо
фермерско стопанство, а западните райони се оказват населени с дребни фермери и
манифактуристи, които използват и наемен труд. По този начин в началото на XIXв.
Американските щати се оказват разделени на две различни икономически области –
област на бързо развитие на капитализма и област на робовладение, обслужваща
капиталистическата система, но различаваща се от нея по своята вътрешна структура.
Това различие в стопанската структура на САЩ се отразява на цялостното обществено
развитие на държавата и се превръща в един от най-драматичните национални
проблеми на американското общество през целия XIXв. В промишлеността на
северните щати се осъществява широко приложение на машините, които ускоряват
развитието на машиностроенето, тежката индустрия и производството на текстил.
По това време усилено се строят пътища, ЖП линии, прокопават се канали,
които свързват западните области с по-развитите източни щати. В средата на века
дължината на ЖП мрежата на САЩ достига 14 хиляди километра, а през 1860г.
морският търговски флот на САЩ почти достига тонажа на английския, но голяма част
от американските морски кораби все още не разполагат с парни двигатели. Независимо
от големите стопански постижения, до средата на XIXв. американската икономика не
може да съперничи на развитите европейски държави. В много отношения тя е
зависима от стопанските интереси на Англия. Английските фирми доставят машини за
различни отрасли на икономиката на САЩ, тъй като са технически по-усъвършенствани
от американските.
1
Веднага след своето обособяване младата американска държава осъществява
значително териториално разширение за сметка на индианските племена и на Мексико.
През 1853г. след продължителни войни с индианските племена и с Мексико САЩ вече
разполагат с територия от 3 милиона квадратни мили. Американците са улеснени и от
военната слабост на техните противници – разпръснати и враждуващи помежду си
индианци, полуфеодална Испания, а в последствие и Мексико. Противоречията между
големите европейски държави за дълго време отвличат тяхното внимание от
американския континент, което предоставя възможност на САЩ да диктуват своите
условия на победените страни. От своя страна американската дипломация следи
внимателно всеки конфликт в Европа, но не се намесва във войните на европейските
народи, а само ги снабдява с припаси и дори с оръжия. Подобна търговия естествено
обогатява американските фирми и цялата верига от посредници при тези продажби.
През 1819г. САЩ принуждават Испания да им отстъпи източна Флорида под
предлог, че там са настанени много американски плантатори. Придобиването на тази
територия е оформено от правителството на САЩ като „покупка“ на тази земя.
Разпадането на испанската колониална империя се оказва изгодно за Щатите.
Американското правителство дори официално обявява, че ще противодейства на
проникването на европейските държави на западния континент и с цел да се обосноват
преимуществените права на САЩ е създадена специална идеология, чиито принципи
намират най-ярък израз в доктрината Монро. Всъщност американското правителство
предявява претенции за първостепенна роля на целия американски континент. Те са
оформени като послание на президента до конгреса на САЩ от 2ри декември 1823г. и
получават наименованието „Доктрината Монро“, в която се признава съществуването
на колонии на европейските държави в Америка, но в бъдеще те не могат да създават
нови колонии без съгласието на САЩ.
Президентът Монро декларира, че САЩ не се стремят към териториални
завоевания, а единствено се ръководят от убеждението, че трябва да се прекрати и
ограничи европейското влияние в Америка. С доктрината Монро САЩ обявяват своето
независимо положение сред новообразуваните държави на американския континент.
Ако лидерите на Свещения съюз проповядват правото на интервенция с оглед борбата
срещу революционните движения в Европа, то доктрината Монро издига в най-важен
принцип ненамесата на европейските държави в работите на Запада. В този смисъл
може да се говори за прогресивното значение на доктрината като документ,
противопоставящ се на реакционно-монархическата дипломация.
В процеса на търсене на нови територии плантаторите от Юга се насочват към
Тексас, който принадлежи на Мексико. Това е слабо заселена територия към момента,
която американските плантатори бързо оживяват, независимо че в Мексико робството е
забранено. Тъй като мексиканското правителство отказва да продаде тези земи, то
плантаторите започват въоръжени действия и обособяват независима робовладелска
република. По-късно те се обръщат към правителството на САЩ да ги присъедини към
своята територия, което официално е осъществено през 1845г. Присъединяването на
Тексас, който по територия се равнява на Франция, предизвиква съпротивата на
мексиканското правителство. В започналата през 1847г. война американците завладяват
столицата Мексико и принуждават своите южни съседи да им отстъпят нови области –
Ню Мексико и Калифорния. Регулирайки своите териториални спорове с Канада и
Англия, в средата на XIXв. правителството на САЩ узаконява окончателните граници
на своята държава.
От началото на 30те години на XIXв. проблемът за робството заема все по-
централно място в политическия живот на САЩ. Този факт най-общо би могъл да се
обясни с две причини. Най-напред с широкото развитие на плантационното стопанство
и повишената нужда от негри-роби. През 1790г. в САЩ има около 760 хиляди негри, а в
началото на гражданската война техният брой достига 4 милиона. Усиленото търсене на
чернокожи работници за плантациите повишава и тяхната цена. Съпротивата на негрите
се изразява в бягство на север, откупуване и въоръжени въстания. Широк отзвук
получава въстанието на негрите в щата Вирджиния през 1831г. под ръководството на
Над Търнър, който си поставял за цел освобождаването на черните и дръзнал да се
противопостави на плантаторите. Независимо от безпощадния контрол, експлоатацията
и неограничения работен ден, използването на негрите в плантационното стопанство на
Юга носи все по-ограничени печалби и го обрича на изоставане. Използването на
негрите като работна сила не можело да се съчетава с прилагането на по-модерна
техника и всичко това се отразява на цялостното стопанско развитие на САЩ, тъй като
се явява пречка за по-нататъшното утвърждаване на капиталистическите отношения.
Това е втората съществена причина за широкия размах на движението срещу робството,
насочено срещу плантаторите от южните щати.
Това движение си поставя за цел отмяна на робството. Неговите участници –
фермери, работници и интелигенти, издават свои вестници и улесняват бягството на
негрите на север. Много популярен става вестник „Освободител“, издаван от Уилям
Харисън в Бостън. Движението става още по-популярно след 1852г., когато е
публикуван романът на Хариет Бичер-Стоу – „Чичо Томовата колиба“. Авторката
представя ежедневието на робите-негри и техните взаимоотношения с плантаторите –
обидите, суровото отношение и преследванията. Тя запознава читателите си и с по-
толерантни робовладелци, но основният извод от нейния роман е необходимостта от
премахване на робството.
За плантаторите от Юга е важно да получат превес на силите в Сената, давайки
право за разпространяване на робството извън пределите на р. Мисисипи, тъй като в
Сената броят на свободните и робовладелските щати е еднакъв – по 11. Отчитайки по-
бързото нарастване на населението на север, на юг считат, че не могат да получат
предимство в палатата на представителите, а единствено в Сената. В хода на конфликта
става ясно, че всъщност се води борба за власт в САЩ между две икономически
системи, която за пръв път показа ясно разделянето в страната за и против робството. В
крайна сметка конфликтът временно бива преодолян, като инициатор за т.нар.
Мисурийски компромис е Клей от щата Кентъки. Той използва молбата на друга
територия – Мейн за влизане в съюза и за да не нарушава равновесието на силите в
Сената, е решено двата щата да бъдат приети без всякакви ограничения по отношение
на робството. Всъщност на всички става ясно, че фактически Мисури се приема
робовладелски, а Мейн като свободен щат. Мисурийският компромис още повече
усилва стремежа на робовладелците към експанзия.
Изборите за президент през първата половина на XIXв. и съпътстващата ги
агитация сред различните слоеве на американското общество нагледно показват
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

САЩ преди и по време на Гражданската война

От началото на XIX в. в икономиката на САЩ се разграничават две различни тенденции на развитие – от една страна – пазарно-капиталистически отношения в северните и западните щати, а от друга – плантационно стопанство на юг...
Изпратен от:
Моника Иванова
на 2019-02-01
Добавен в:
Курсови работи
по История
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
841
·
8
·
1,403
·
1,859

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

История на Мексико

10 юни 2009
·
80
·
23
·
5,283
·
89

Географските особености на Мексико са двете големи планински вериги, разположени почти успоредно една на друга в посока от северозапад на югоизток...
 

Българското стопанство след Втората световна война

19 юни 2007
·
436
·
2
·
400

Българското стопанство след Втората световна война – тоталитарна икономическа система.
 

Пирамидите в Мексико

14 юли 2007
·
106
·
1
·
460

Пирамидите в Мексико дълго време са оставали в сянката на египетските пирамиди. Това се дължи на географското им положение и на по-късното им откриване. Повечето мексикански пирамиди са с пресечен връх ...
 

Теми по Стопанска история

31 май 2007
·
477
·
6
·
1,647
·
211

Стопанската история е обществена наука, която изучава начина на производство на материални блага, т.е. производствените блага и обусловилите ги производствени сили в тяхната хронологическа последователност в отделните страни и народи.
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по История
Тест за животa и делото на Дейвид Ливингстън
любознателен тест по История за
Този тест е предназначен за бъде развлекателен и ползотворен в това, да предаде историята на живота на един голям мисионер, докоснал сърцата на много хора, както в Англия и Африка, така и по света. Той не цели оценяването на компетентности и знания, а по-скоро задоволяване любопитството на всеки, който желае да научи нещо за личността на Дейвид Ливингстън.
(За отличници)
18
1
1
02.08.2018
Древна Тракия и Древна Гърция
изпитен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по история. Включва разделите Древна Тракия и Древна Гърция. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
56
4
1
10 мин
20.06.2019
» виж всички онлайн тестове по история

САЩ преди и по време на Гражданската война

Материал № 1338074, от 01 фев 2019
Свален: 0 пъти
Предмет: История
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 3,774
Брой символи: 23,392

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "САЩ преди и по време на Гражданската война"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
59

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
184

виж още преподаватели...
Сродни търсения