Големина на текста:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГР. ПЛЕВЕН
Факултет: „обществено здраве”
Специалност: „здравни грижи”
П Р О Е К Т
НА
ТЕМА:„ПОВИШАВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА
ПАЦИЕНТИТЕ НА ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИ ББАЛ - ПЛЕВЕН КЪМ ВМА - СОФИЯ”
"Всичко, свързано с качеството, започва и свършва с клиента"
Гр. Плевен Изготвил проекта:
2007г. Мед. сестра Марияна Минева
ІІ курс ІV семестър фак.№ 481
І. Въведение
Качеството се отнасят до всички сфери на обществено-икономическия живот.
Повишаващите се изисквания към здравната и социалната сигурност и увеличаващия
се контингент от здравни и социални потребители до голяма степен се определят от
растящия стандарт на живот, от социални бедствия и тежък икономически живот.
Най – общо казано, няма страна в света, която напълно да задоволи здравните и
социалните потребности на населението си, а от друга страна-нараства дефицита от
материални и финансови ресурси. Следователно повишаване качеството на работа в
здравната и социалната сфера, по-пълно ще задоволят здравните и социални
потребности на обществото.
Максималната удовлетвореност на пациентите от здравни грижи е показател за
високото ниво на болнично лечение. Качеството на медицинско обслужване и
професионализмът на персонала е основният мотив на предпочитанията на
пациентите. Тези оценки имат все по-нарастващо значение за бъдещето на
болницата в условията на развито пазарно стопанство и здравноосигурителна
система, основаваща се на избора на пациента и следва да зелегне във всички
елементи на управленския цикъл:
Формиране на целите
Вземане на решения
Организация на изпълнението
Оценка на качеството, чрез резултатите
Актуалността на проекта се заключава в изработването на нов подход за
организацията на дейностите, извършвани от професионалистите по здравни грижи,
което да доведе до пълно удовлетворяване на пациентие във Вътрешно отделение на
ББАЛ - Плевен.
1. Висока степен на професионализам.
2. Подбор на мотивиран персонал.
3.Непрекъснат стремеж за повишаване на квалификацията от страна на
професионалистите по здравни грижи.
4. За минимален риск за пациентите в отделението, положително влияние върху
здравето оказва както задоволяването на здравните така и на социалните им
потребности.
5. Ефективно използване на ресурсите
Промените в здравната реформа са тясно свързани с качеството на здравните
грижи. Проблемът за качеството на работа е особено актуален сега, когато в резултат
на реформата лечебните заведения са в конкурентни условия. Тези промени
сериозно засягат професията на медицинската сестра, която не трябва да се
разглежда само като технически изпълнител, когато философията за нейната
професионална и социална значимост е променена. Водеща е ролята на
медицинската сестра в полагането на рентабилни грижи и процедури от приемането
до изписването на пациентите от отделението па вътрешни болести. Бъдещето на
отделението ще зависи преди всичко от избора на пациентите или по-скоро от
нивото на предложеното качество на здравните услуги.
ІІ.Информиране на персонала
В подобряване на качеството следва да се ангажира целия персонал на ББАЛ-
Плевен.
Според Д. Чиас болничният маркетинг е: „Една промяна на отношението. Пациентът
е и трябва да бъде център на вниманието и дейността на здравното заведение, и
задоволяването на неговите потребности е цел и задача на цялата болница”.
С проекта ще запознаем Началника на болницата на индивидуална среща, на която
ще изтъкнем, че КАЧЕСТВОТО трябва да стане фикс идея за цялата организация.
На Началник Човешки ресурси и на Главната мед. сестра ще им се предостави
проекта за прочит, за да могат детайлно да се запознаят с него.
За стартирането на проекта ще информираме персонала на Вътрешно отделение, на
среща беседа с тях, на която подробно ще се разясни целта, същността на
представения проблем и необходимостта от тяхното активно участие за
реализирането му. На тази среща ще се създадат тимове за подобряване на
качеството, ще се дискутират и намерят измерителите на качеството, ще се изберат
хората, които ще се включат в следдипломни курсове, ще се определят моралните и
материалните стимули, които от своя страна ще мотивира участниците.
ІІІ. Анализ на съществуващата ситуация в отделение по
Вътрешни болести при ББАЛ – Плевен към ВМА –София
Реформата в здравеопазването изисква нов начин на мислене и професионално
поведение в аспект за повишаване на качеството на грижите. Акредитацията е най
-разпространената процедура за това, т.к. е насочена към по-добро качество и
ефективно използване на ресурсите за превръщането им в здравни резултати.
Това доведе до въвеждането на стандарти или средства осигуряващи качеството на
извършваните грижи, а именно:
- недопускане на грешки при обслужване на пациентите
- своевременно актуализиране на здравните грижи в съответствие с постиженията на
мед. наука и съвременните технологии
Специализираните здравни грижи се осъществяват от :
9 лекари, от които кардиолог, гастроентеролог, пулмолог, ендокринолог, ревматолог,
4-ма интернисти, от които 1 за В К-т
8 мед. сестри, от които 1 за ФК-т, 1 за ВК-т
3 санитари
Отделението се ръководи от Началник отделение и старша мед. сестра с магистърска
степен „здравен мениджмънт” и в процес на придобиване на бакалавърска степен ІV
семестър – специалност „здравни грижи”.
1 мед. сестра сбакалавърска степен по „здравни грижи”
2 мед. сестри са с бакалавърска степен по „социални дейности”
4 мед. сестри с полувисше мед. образование, /Приложение № 1 /табл.2, 3, 4/
ВО работи по 11 клинични пътеки /Приложение №2 табл. 1., те са разработени само
от специалисти – лекари и тук - там се споменава, че и сестрата прави нещо. Но как
го прави? Какъв е алгоритъмът /стандартът/ за качеството на нейната дейност –няма

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 ное 2019 в 12:51 в момента не учи на 29 години
03 ное 2019 в 07:53 родител
21 сеп 2019 в 18:24 студент на 36 години от Варна - Медицински университет "Проф.П.Стоянов", факулетет - Обществено здравеопазване, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2020
17 юни 2019 в 19:34 в момента не учи на 30 години от София
15 дек 2018 в 18:31 студент на 46 години от Бургас - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, факулетет - МК, специалност - Рехабилитатор, випуск 2018
12 ное 2018 в 11:42 студентка на 49 години
04 окт 2018 в 09:56 в момента не учи на 41 години
07 сеп 2018 в 13:53 в момента не учи на 40 години
24 яну 2018 в 15:16 ученик на 17 години от Габрово - ПМГ "Академик Иван Гюзелев", випуск 2019
08 дек 2017 в 17:41 родител
 
Домашни по темата на материала
спешно отговор на въпросите
добавена от freshes 24.03.2017
2
8
спешно! модел за подобрение
добавена от freshes 07.01.2017
1
7
Подобни материали
 

Здравно осигуряване

26 мар 2009
·
430
·
7
·
1,219
·
355

Необходимите промени в системата на здравно осигуряване Какви са проблемите на сегашната здравноосигурителна система?...
 

Финансиране на здравеопазването


Финансовите ресурси на здравеопазването са необходимо условие за задвижването на всички елементи на системата, чиято цел е получаването на обществен здравен ефект...
 

Намаляване броя на катетър, свързаните инфекции

16 ное 2008
·
100
·
6
·
510
·
109

Под уроинфекция разбираме навлизането на патогенни микроорганизми в бъбречния паренхим или в другите органи на отделителната система, причиняваща локална или обща възпалителна реакция...
 

Пазарни дефекти в здравеопазването. Оценка

20 май 2008
·
407
·
15
·
3,445
·
220

Би било грешка, ако не се зачита наличието на пазар, но още по голяма – ако се пренебрегне социалната природа на съответните дейности.
 

Ефикасност на болничната помощ

15 дек 2008
·
258
·
9
·
544
·
238
·
2

Повишаване на ефективността и ефикасността на болничната помощ при съблюдаване на изискванията за достъпност, своевременност, достатъчност и качество е целта на стратегията за преструктуриране на болничната помощ в България...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
112
1
24.08.2011
Тест по здравен мениджмънт за магистри от МУ Варна, 2014 г.
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 69 въпроса по дисциплината Здравен мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри от МУ Варна.
(Лесен)
69
12
1
14 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ - Плевен към ВМА - София

Материал № 133752, от 21 апр 2008
Свален: 555 пъти
Прегледан: 454 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 16
Брой думи: 2,353
Брой символи: 22,029

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Повишаване удовлетвореността на пациентите на в ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения