Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ИПФ – СЛИВЕН
КУРСОВА РАБОТА
ПО ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
ТЕМА „ПЕСЕНТА В ЖИВОТА НА ДЕТЕТО”
Студент : Проверил :
Специалност ПНУП, ОКС Магистър
Сливен 2018
1
Най-органичния, достъпен и естествен звук за човека, е собственият му, уникален глас.
Още с раждането си, бебето използва гласа си по най-изразителния, пълноценен и
осезателен начин. Успява интуитивно и непосредствено да ни внуши усещанията, и
чувствата си. След това, постепенно сякаш се загубва тази директна връзка между
неврони, мозък и глас и човек започва да контролира гласа си, да се сдържа, да го
преправя, да е адекватен. Това разбира се е необходимо и изискано от доброто
възпитание, но за съжаление, по отношение на гласа има и отрицателни последствия.
Гласът губи от своите цвят, спонтанност, цялостност.
В световната литература, винаги се е наблюдавал особен интерес към ранната детска
възраст. Н.А.Леонтиев, А. Балон, А.М.Щелованов,В.Манова-Томова, доказват голямото
значение на периода на ранното детство и влиянието, което оказва за бъдещото
развитие на детето. Доказано е, чрез психологически изследвания, че именно в ранната
възраст(един от най-активните периоди на съзряване), формирането и възпитанието на
способности, се осъществява най-ефективно. Това е период, в който се развиват
висшите дялове на нервната система. Съответно и вокално- възпитателната работа във
време на личностно изграждане, оказва неоспоримото си влияние. По този повод
Вукова твърди: ”Първите години от живота на детето, когато то се приучва да слуша
музика и прави първите опити за пеене, са понякога решаващи за по-късното му
вокално развитие” [ Вукова,1986: 12 ]
Пеенето е най-естествения, комплексен процес в човека, който се извършва физически,
подбужда психически, изразява чувствата ни, отразява емоции и е плод на
въображението тук и сега, неповторим е, и неотразим. Пеейки човек може да се
самоанализира и освобождава (като една продължителна въздишка или удоволствието
от искрен смях, който кара корема да се свива). Пеейки отприщваме емоционалната си
откровеност, така присъща на малките деца, които не тълкуват емоциите си, изразяват
истинските си чувства и умеят да живеят в настоящето, не съзнавайки съществуването
на бъдещето, изпълнени с доверие. Чрез пеене по-лесно и искрено споделяме и
изразяваме дълбоката си същност. И в този смисъл, и тази човешка необходимост,се
смята че е от изключителна важност и полезност, да се работи целенасочено, градивно
и правилно с гласа от най- ранна възраст. Да не се пропусне периода на първите опити
за личностно осъзнаване и натрупване на впечатления, и умения в предучилищна
възраст, за поставяне основите на добро, правилно и ползотворно отношение към
певческия процес, като основна човешка музикално-изпълнителска дейност. Тъй като
точно в тази възраст се формират основни музикално-слухови представи и
изпълнителски навици.
Детската песен представлява песенна форма, композирана специално за възприемане и/или
изпълнение от деца.
Съчетава духовни, емоционални, естетически, и игрови елементи, предназначени да радват,
обогатяват възприятията и представите на децата, да формират у тях
естетическо, нравствено и волево отношение към действителността, да развиват
техните интелектуални способности.
Когато се възприемат, изпълняват и създават от самите деца, детските песнички обогатяват
музикалните им впечатления, ускоряват процеса на натрупване на музикален, речеви и
социален опит, развиват и обогатяват тяхната музикална култура. Чрез песничките се изострят
естетическите преживявания на децата, формират се елементите на музикалния вкус, на
оценъчно и избирателно отношение спрямо музиката. От гледна точка на детската психология,
те играят съществена роля за правилното развитие на децата.
2
Системата на музикалното възпитание в детската градина и училището успешно разгръща
активно-действените форми на общуването на децата с музиката, като също така съдейства за
изграждане на траен интерес и потребност от общуване с нея.
Интересът и активното отношение към звуковия свят въобще и към организирания
звуков свят – музиката, са характерни за всички деца. Липсата на интерес и пълното
безразличие към звуците и към музиката са отклонение от психичната норма. Проявата
на жив непосредствен интерес към всичко, свързано със звуците, не е заслуга на
музикалните педагози, а реално жизнено свойство на човешката и особено на детската
психика, поради факта, че възприемането на звука е свързано с движение, действие,
живот. Звукът въздейства върху психиката по-активно от светлината (само в кърмаческа
възраст това състояние е обратно и изисква по-активна реакция). Ето защо проявата на
първоначален интерес към звуците (както към неорганизираните, така и към
организираните по законите на музиката) е естествена психична реакция на децата.
Загубването на интереса, намаляването на активността към музиката, спадането на
емоционалния тонус спрямо звука и музиката означават липса на възможности за
обогатяване на психиката чрез света на музиката .
Вокалното музикално изкуство е заемало и заема голямо място в духовния живот на
българския народ, във формирането на естетическо отношение към живота, към света.
Обаянието и притегателната сила на песента се обуславят от удоволствието, радостта,
които тя доставя на човека, от естетическата наслада, която той изпитва при
непосредственото общуване с музикалното изкуство, от удовлетворяването на неговите
интелектуални интереси и потребности.
Песента е едно от най-старите и могъщи средства за музикалноестетическо развитие и
възпитание на детето. Силното емоционално въздействие, предизвикано от спойката
между слово и музика, прави песента близка, а пеенето – желано от децата. Затова и
пеенето заема особено място в музикалното възпитание на детето и е основна форма на
детската музикално-изпълнителска дейност.
Песента съдейства за запознаване на децата с обкръжаващата ги действителност, за
обогатяване, укрепване и задълбочаване на детските впечатления и представи. Големият
интерес и радостните преживявания при общуването с песента правят детското
внимание съсредоточено, активно, стимулират развитието на паметта и въображението,
будят любознателност, наблюдателност, активизират говора и дават богат материал на
мисленето. Общите разнообразни впечатления и богатите съвместни преживявания при
слушане и изпълнение на песен допринасят за установяване на положителни
взаимоотношения и форми на поведение между децата. Песента пленява детето и
съдейства за възприемане и преживяване на силата и нежността на чувствата, събудени
от допира с прекрасното.
Въпросът за вокалното развитие и възпитание на детето е поставян и разработван от
древността до наши дни. Много литературни източници разкриват историята на
проблема за детското пеене, за особеностите и звученето на детския певчески глас, за
вокалните изисквания, предявявани пред детето в различните епохи, за разнообразните
системи и методи на вокално възпитание и обучение. Основите на вокалното
възпитание са положени още в 16.–17. век, доразработени през 19. век, но едва с
развитието на естествените науки и техниката става възможно изучаването на
гласообразуването, на процеса на развитието на детския глас. Това способства не само
да се обобщи натрупаният педагогически опит, но и да се осигури цялостно
разработване на вокалното възпитание, основано на закономерностите на възрастовата
физиология и психология.
Пеенето в най-общ смисъл на думата е дейност, при която се възпроизвежда определена
мелодия с глас. По своята същност певческата дейност е художествена репродуктивна
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 фев 2019 в 15:04 в момента не учи на 29 години
28 яну 2019 в 02:16 учител от София
 
Подобни материали
 

Способностите

10 мар 2007
·
384
·
10
·
1,687
·
49

Способности и заложби.Трябва най-напред да се подчертае,че въпросът за същността на заложбите в психологията не е много ясен,като липсват единство между отделните психолози за тяхното определение.
 

Фактори за формирането и развитието на детската престъпност в юношестка възраст

03 май 2006
·
1,653
·
20
·
4,687
·
219
·
1

Проблемът за детската престъпност е не само актуален в нашето съвремие. Той се явява и като индикатор за процесите на загниване в обществото ни като цяло, на израждане на аморалното съзнание
 

Професионална психодиагностика

10 май 2007
·
980
·
3
·
370

Хората прекарват голяма част от своя живот, ангажирани с работата си. Преживяванията на работното място са важни за самочувствието и тяхното лично удовлетворение.
 

Ролята на наследствеността и средата при формиране на надареността. Предпоставки за развитие на надареността

02 сеп 2007
·
180
·
5
·
722
·
48

Може да се приеме, че талантът е социална реализация на надареността в оригинален нов продукт на дейността, а това свързва таланта с творчеството, с креативността.
 

Стрес – проявления, начини за противодействие и възпитание

05 дек 2007
·
941
·
6
·
1,168
·
123

Стресът е изкуствено създадено емоционално състояние, изразяващо се с повишено психично и физично натоварване.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
4
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Песента в живота на детето

Материал № 1336742, от 18 яну 2019
Свален: 2 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,575
Брой символи: 17,340

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Песента в живота на детето"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения