Големина на текста:
1.Същност , предмет , цели и задачи на КТ . Място и роля на Кт в
медицинската рехабилитация
Терминът „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ произхожда от латински „ rehabilitation “ и
означава възстановяване на способности. Физикалната медицина заема
съществен дял от медицинската рехабилитация. Тя обединява редица науки за
прилагане на физикалните фактори в/у човешкия организъм в състояния на здраве
и болест. Физикалните фактори се делят на естествени – въздух, вода, топлина,
студ, движение и преформирани – електрически токове, магнитно поле, светлинни
източници. Физиотерапията е самостоятелна здравна дисциплина и наука и е
основна част от медицинската рехабилитация . Тя има определено съдържание ,
предмет , обект , задачи , теория и методика , и характерно за нея е , че
осъществява лечебно- възпитателен процес . Основава се на знания по анатомия,
физиология, патология , биохимия, биомеханика, кинезиология ,
патокинезиология , травмите за заболяванията на човешкия организъм, теория и
методика на физическите упр и практически умения за прилагане на функционални
методи за изследване и лечебни упр .Физиотерапията е здравна специалност, к’
осъществява лечение, профилактика на заболяванията , промоция и поддържане
на здравето на хора от всички възрасти. Тя използва голям брой форми на
движение за профилактика, лечение на функционални нарушения получени
вследствие заболяване. Съвременната фт изхожда от позицията на „невризма
„ ( рефлектроната терапия ) и функционалната терапия. Част от средствата на
фт като : масаж , физ упр , мобилизации и др са безвредни дразнители на
рецепторите, които се трансформират в нервни импулси. По рефлекторен път те
получават отговор към болестното огнище. Информацията се предава от
пирамидния път към хипоталамуса и гръбначномозъчните вегетативни центрове.
Фт е част от медицинската рехабилитация- функционалното възстановяване.
Предмет на изследване са дозираното прилагане на физическите упр при болния
човек и измененията, к’ настъпват в него вследствие прилагането им. В фт
основно средство са физ упр и мануалните техники, к’ се прилагат с лечебна и
лечебно- профилактична цел. За прилагането на фт се изисква спазване на
следните елементи : анамнеза , функционално изследване и оценка, анализ от
изследването и оценка от дисфункцията и неспособността, оценка на
рехабилитационния потенциал, съставяне на фт програма, лечение и резултат от
него. Предмет е предпазване от усложнения и инвалидност повреме на лечението
, постигане на оптимална физическа пълноценност след заболяването ,
предпазване от заболявания, забавяне на процесите на прогресиращите заб.
Обект на фт са хора с различни заболявания и травми в различната възраст, хора
с ограничен двигателен режим. Целта на фт се определя в зависимост от
развитието на болестния процес, прилаганото лечение и съпътствщите
дисфункции. Тя може да е краткосрочна , средносрочна и дългосрочна.
Краткосрочните цели могат да се поставят във фазите на протичане на болеста и
периодите на консервативното и опертивното лечение . Дългосрочните : за
възстановяване на функцията на засегната част на тялото и работоспособността.
Задачи на фт са насочени към предпазване преодоляване , намаляване на
симптомите, които водят до дисфункция, намалена способност и възстановяване
на нарушените функции. Свързани са с подобряване на дишането , на кръво- и
лимфообращението ,на трофиката на тъканите, понижаване или повишаване на
мускулния тонус, предпазване от усложнения. Те трябва да са определени за
фазата или периода на заболяването, на лечение, състоянието на болния. Да са
реалистични за изпълнение, да се приемат с желание от пациента. Кадри за
провеждане на медицинска рехабилитация - лекар клиницист, лекар по физ и рех
медицина, мед рехаб.ерготерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор, психолог,
логопед, социален работник и др. Съставът зависи от фазата на болестта : остра –
лекуващ лекар специалист, мед сестра, лекар по рехабил и физ мед., фт. Подостра
- лекуващ лекар специалист, мед сестра, лекар по рехабил и физ мед., фт,
ортопедичен техник. Фаза на остатъчен двигателен дефицит – лекар по физ и рех
мед, фт, социален работник, служби по трудова заетост, общопракт лекар,
работодател.
2.Клинико физиологични основи на КТ, механизми на терапевтично
повлияване
Прилагането на физ. упр и терапевтичното им действие трябва да е съобразено със
забол. и отражението му върху целия организъм. Според „теорията на невризма” ,
всички жизнени процеси в организма на човека се регулират от ЦНС. Физиологичното
влияние на физ упр се обяснява с нервния механизъм. Движ. на крайниците и тялото
се осъществяват от напречнонабраздената мускулатура, съкращенията и възбуждат
проприорецепторите в мускулите, сухожилията и тъканите. Тези нервни импулси чрез
аферентни пътища достигат до двигателлни нервни клетки, които са свързани с
пиирамидните двигателни клетки на Бец.Обратната връзка – реакцията от дразненията
на рецепторите се осъщестява чрез еферентен път, където протичат нервни импулси
до алфа-мотоневроните( в предния рог на гръбначния мозък )към ОДА и колатерали
на пирамидния път, провежждащи нервни импулси към хипоталамуса и спиналните
вегетативни центрове , при което се включват вазомоторни реакции, които осигуряват
по-добро ккръвоснабдяване на работещите мускули . Кората на главния мозък
обединява работата на скелетната мускулатура и вътрешните органи, т.е соматичната
и вегетативната НС. Активират се моторно- висцералните рефлекси. Мускулното
съкращение и движение може да се получи чрез безусловни и условни рефлекси.
Двигателната дейност на човека е предимно условнорефлекторна, т.е движението
преди всичко е нервен, коров, рефлекторен процес. Мускулите, които извършват
движенията в дадена става са агонисти, тези които им помагат – синергисти, тези
които се противопоставят на движението антагонисти, тези които осигуряват
стабилността на движението – стабилизатори.Основни равнини в човешкото тяло са :
сагитална – през средната линия на тялото и разделя тялото на две половини
sinister / dexter . Разположението може да е по-близо до срединната линия medialis
или по далече lateralis , а когато структурите на крайниците са по-близо до тялото се
използва термина proximalis , когато е по далеч distalis . Извършват се флексия и
екстензия .Фроналната равнина е успоредна на челото . Посоките тук са напред
anterior , коремно ventralis , назад posterior и гръбно dorsalis . Извършват се
абдукция и аддукция .Хоризонталната разделя тялото на горна superior или
cranialis и долна inferior или caudalis . Извършват се хоризонтална флексия и
екстензия. По надлъжната ос се извършват супинация ,пронация , външна и вътрешна
ротация. Изправения стоеж е основна двигателна дейност на човешкото тяло
.Запазването на равновесие зависи от общия център на тежестта на тялото, линията
на гравитация и опорната площ. Ходенето е основен начин на придвижване на тялото .
Има опорна фаза – единия крайник стъпва на земята поема тежестта на тялото и го
отласква и придвижва напред и махова фаза – другия крайник се повдига от земята
зад тялото и се премества във въздуха пред тялото, следвайки инерцията му. Физ упр
влият тонизиращо в/у чов организъм и стимулират ф-циите на всички жизнени процеси
чрез активизиране на моторно-висцералните рефлекси. Влияят благоприятно в/у
силата, равновесието и подвижността на равновесните процеси , връзката им с кората,
подкорието и вътрешните органи. Движенията на едната половина на тялото се
отразяват на др. страна – феномен на реперкусия. Двженията и упр за здравия
крайник благоприятно се отразяват на болния. Втората сигнална система играе
съществена роля в механизма на изпълнение на физ упр. Те се изпълняват
съзнателно , могат да се извършват мислено. Създава се модел на движението ,
действието и дейността. Движенията стимулират трофичните процеси. Физ упр са в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по кинезитерапия за държавни

27 теми по кинезитерапия за държавни изпити, предназначени за медицински колежи. Включват цели, задачи и средства на кинезитерапията, както и основи на заболяванията и различните методи на лечение...
Изпратен от:
momicheto3
на 2019-01-14
Добавен в:
Лекции
по Кинезитерапия
Статистика:
106 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Кинезитерапия от София за Студенти от бакалавър несваляни с 20 - 1 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
53
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Теми по кинезитерапия за държавни

Материал № 1336215, от 14 яну 2019
Свален: 106 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 11,621
Брой символи: 66,005

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по кинезитерапия за държавни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала