Големина на текста:
13.14.15.16 Банков маркетинг
Маркетингова микросреда на банката
При микро средатафакторите са вътрешни за институцията и в
голяма част именно банката е длъжна да ги насочва и
управлява в посока отговаряща на нейните стратегии и цели
Взаимоотношения на банката с доставчиците
-доставчик на информационни продукти много важен за всяка
кредитна инстит.
-достов. На банково оборудване
-доставц на матер необх за строителство,реконструкц
модернизация на банковите офиси и сгради.
Взаимоотношения на банката с посредниците
Два основни типа посредници:
Финансово кредитни посредници-центр.банка,търговските
банки,инвестиционните банки, застраховат.
Компаниии,небанковите институции,централният
депозитор(ЦД), комисия за финансов надзор
Ортанизации оказващи Маркетингови и информационни
услуги не всяка банка има такъв отдел и затова се ползват
услугите на консултантски къщи или рекламна
дейност.взаимоотношенията са необходими в изменящата се
пазарна среда
Взаимоотношения на банката с конкурентите
Определяне и класифициране на основните конкуренти на
банката/по пазарен или продуктов признак/
Преки конкуренти –кредитни инстит. с високи финансови
показатели стабилен ръст ривлечените средства ,високи
печалби качествен мениджмънт.тези институции оперират на
едни и същи пазари предлагат сходни услуги.
Непреки конкуренти-банки които оперират на едн и същ
пазар но имат по слаби показатели
Потенциални конкуренти банки влючени в групата на
преките, но неприсъстващи в определен пазарен сегмент или
непредлагащи определени банкови услуги.
Новопоявяващи се конкуренти-нови национални клонове
или клонове на чуждестранни банки .те могат бързо да се
приспособят и да станат причина за преразпределение.
Познаване тратегиите на конкурентите и начина на
реагиране
Типични банкови стратегии-пълно банково обслежване,
универсално банк.обслуж., банк. обсл.по клонове,чрез банки
корестонденти.
Модели за стратегическо позициониране на банката при
отчитане на различните предпоставки,влияния и
среда :разходно лидерство,диференциация и фокус
Изготвяне на сравнителен конкерентен анализ на
базата на събраната инхормация за съперниците си
по определена методика /коефициент и бална
оценка/
Взаимоотношения на банката с клиентите
Индивидуални клиенти основните фактори които окозват
влияние в/у поведението на купувача
Външни подбудителни фактори
-фактори на макросредата,фактори на маркетинг микса
Личностни фактори възраст,професия материално полож…
Процесът на взимане на решение за придобиване на
банкова услуга преминава през 5 стадия:осъзнаване на
проблема,търсене на инфо., оценка на вариантите,
решение за покупка, реализация на покупка.
институционални клиенти-/корпоративни/осигуряват
значителен ресурс,често ползват тези услуги,голямо
количество услуги,имат положително отношение към
нововъведенията,оперират ежедневно с клиентите си и
подържат стабилно нива на разплащания,имат висока
кредитна активност
Взаимоотношения на банките с контактните аудитории
обособяват се седем групи контактни
аудитории:финансовите кръгове, средствата за масова
информация,държавните учрежд.,гражданските групи за
действие,местните контактни аудитории,широката
публика,вътрешните контактни аудитории
14 Сегментиране и проникване на банковия пазар
същност разбиването на пазара на отделни групи
потребители, завсяка от които могат да се изискват отделни
стоки и маркетингов комплекс.
Най- известно е сегментирането по продуктов и клиентски
признак.
„пазарен сегмент”точно определена група ,която привлича
множество конкуренти /много потребители и мн.банки/
„пазарните ниши”специализирани групи, които привличат
един или двама конкурента,а изискванията на клиентите се
изпълняват максимално точно.винаги е част от вече
формиран пазар.
„пазарен прозорец”предлагат се нови и непознати банкови
продукти,прониква се на нов пазар.
При обособяване на пазарните сегменти се прилагат след.
Критерии:измеримост,достъпност,
значимост,осъществимост.
Дейност чрез която банката осъществява своята стратегия-
чрез групиране изследване и познание на пазарите в
страната и чужбина кредитната инст. Може да прецени
силните и слабите си страни спрямо конкурентите.
Типове сегментация
географска- потребителите в различни страни и региони
имат различни потребности,
демографска различията в демограф. фактори оказват
влияние в/у поведението на банковитеклиенти
психокултурна личностните качества на клиента влияят
съществено в8у избора и потреблението на банкови
продукти ,
!! поведенческа на базата на потребителското поведение,
привързаност към марката,готовност за купуване
Факторът „статут на потребителя” кара банката да
сегментира пазара на потенциални,нови ,редовни и бивши
клиенти.
!!Сегментация на институционална клиентела
Факторите по които става сегм. на корпорот.пазар са:
Географско разполож.,отрасъл,правен статут,обхват
дейност,финансов показател,численос на персионала,
Избор на целеви сегменти
Съсредоточевене усилията в един сегмент, удовлетворяване
на една потребност на всички групи потребители, удовлет.на
всички потребителина една група потреб. ,изборна
специализ. на различни сегменти,обслужване на целия пазар
Проникване на банковия пазар в две насоки
Допускане на институцията до банковия пазар
разрешаване за откриване на банков клон ,или издаване на
лиценз за банк. Дейност
Позициониране на продуктите на избран целеви пазара
„Пакети” банкови услуги включват няколко отделни
разновидности на банковите услуги.
Има определени предимства предпазва банките от техните
конкуренти по повод имитирането на даден продукт.Повишава
доверието в кред.инстит.
банкови услугиспециф. Св-во и кач.
Абстрактни,предмет и обект са парите,придружени с
договори за залог за кредит и др.
Жизнен цикъл на банк. Продукти протича през
четири етапа:въвеждане на пазара, растеж,
зрелост ,спад.
!!криви на жизнения цикъл на продукта
Класическа крива, крива на увеличението,крива с
повторен цикъл,гребеновидна крива,крива на провала
Раз
работване на нови банкови продукти и въвеждането
им на пазара етапи:
I- търсене на нови идеи
II-анализ н маркетинговите възможности
III -разработване на продукта
IV-маркетингово тестване на продукта
V-въвеждане на продукта на пазара
Цели и задачи на комуникац. политика на банк.
Комуникац.процес:
комуникатор->послание->носител на посл->реципиент
обратна връзка
Главна цел е реализирането на печалба
Междинни цели-подържане на продажбите на
определено равнище,стабилизиране на финансово-
иконом. Състояние,налагане на нови продукти и нови
пазари.
Осн.задача-изграждане и поддържане на желания
имидж пред съществуващи и потенциални клиенти.
Конкр.задачи-разумен рекламен бюджет,реклама чрез
всички медии,високо равнище на комуникат на
банковите служители,позитивно развитие на връзк. с
обществеността,ярко открояване на идентичността на
банката,повишена фирмена култура,
Комуникационен микс на банката

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищов за изпит по банков маркетинг

При микросредата факторите са вътрешни за институцията и в голяма част именно банката е длъжна да ги насочва и управлява в посока, отговаряща на нейните стратегии и цели...
Изпратен от:
ljudmila.konova
на 2018-12-26
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
1 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Банково дело от Пловдив за Студенти в ВУАРР Пловдив от магистър несваляни с 2 страници Други
 
Подобни материали
 

Банкови услуги, предлагани на физически лица

23 ное 2011
·
142
·
21
·
5,543

Преддипломната си практика проведох в СИБАНК, в един от клоновете й в град Пазарджик. По времето на тази тридесетдневна стажантска програма имах възможност най-общо да се запозная с предмета на дейност на банката, както и дейностите които тя извършва...
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Пищов за изпит по банков маркетинг

Материал № 1334502, от 26 дек 2018
Свален: 1 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 855
Брой символи: 5,755

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов за изпит по банков маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения