Големина на текста:
катедра „международни икономически отношения“
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по дисциплината:„международни валутно-
финансови отношения“
на тема: „финансови условия по външно-
търговските сделки“
1 9 9 8
финансови условия по външно-търговските сделки
Историята на пренасянето на стоки по суша и море (и
достигането им по такъв начин до най-отдалечените кътчета на земята)
е хилядолетна. В миналото търговците не само са продавали стоки в
чужбина, но и са закупували с получените средства търсени стоки за
внос. В родината си те са предавали стоките непосредствено на
купувача и по този начин са елиминирали нуждата от осигуряване на
плащането. От средата на 19 век в повечето страни отпадат държавният
монопол и разрешителният режим върху външната търговия, а
световните пазари се отварят за все по-растящ кръг от производители и
търговци. Продавачи и купувачи все по-често осъществяват срещите си
от дистанция. С времето външно-търговските сделки все повече се
усложняват. По такъв начин факторите „време“ и „пространство“
обуславят с особено голямо влияние условията на всяка външно-
търговска операция.
За осъществяването на внос и износ фирмите и организациите
отделят средства, чието вложение и възвръщане те се стремят да бъде
максимално сигурно и бързо. Това до голяма степен може да се
постигне чрез договарянето на такива валутно-финансови условия,
които предпазват фирмата от различни валутни и финансови рискове и
съдействат за най-икономичното вложение и бързото мобилизиране на
паричните и валутни фирмени ресурси.
Финансовите условия на външно-търговските сделки включват
въпросите за избор и договаряне на формата, начина, срока и мястото
на плащане, както и средствата за предпазване от риск от забавяне на
плащането и от риск за неплащане.
Те определят в най-общ вид реда на предаване за стоката от
страна на продавача и приемането и заплащането й от страна на
купувача. Чрез тях се цели обвързването на момента на прехвърляне на
собствеността на стоката от продавача върху купувача с момента на
получаване на валутния еквивалент. Както бе вече споменато, за
външно-търговските сделки са характерни географската
(пространствената) отдалеченост между износители и вносители, както
и откъснатостта по време между момента на сключване на сделката
(подписване на договора за покупко-продажба) и момента на
експедицията. Между тези два момента лежи продължителният период,
през който стоката се произвежда и подготвя за експорт. За това време
е възможна появята на различни рискове както за износителите, така и
за вносителите (Виж Приложение №1). Най-общо,износителите носят
риска да произведат стоката, да я експедират на адреса на купувача и
да не получат плащане. От своя страна, вносителите са поставени пред
риска да платят частично или напълно контрактната стойност, но да не
получат стоката. В този смисъл валутно-финансовите условия имат за
цел да предпазят участниците във външно-търговската сделка от
възможните рискове. Поради невъзможност за едновременно
изпълнение на условията по договора най-често се договарят
компромисни решения (между позициите и интересите на износители и
вносители).
Финансовите условия (както и всички останали условия по
външно-търговския договор) трябва да бъдат много ясно и точно
фиксирани. Всяка отделна сделка носи своя специфика, своеобразни
особености, които разбира се налагат и конкретен подход за всеки
отделен случай.
За договарянето на платежните условия е необходимо
предварително да се отчетат всички икономико-технически елементи и
последици от една разплащателна операция. За да могат прецизно да се
оформят валутно-финансовите условия по външно-търговската сделка е
необходимо много добре да се познават съдържанието, същността и
функциите на валутно-финансовите условия по външно-търговския
договор за покупко-продажба. Абсолютно наложително е владеенето на
разнообразието от форми, способи и средства на плащане, техническия
и оперативния ред на тяхното реализиране, за да се избират най-
оптималните за дадено направление, обстановка, конюнктура, пазар,
стока и т.н. валутни и платежни условия. От добрия им подбор в голяма
степен зависи и икономическият резултат.
Решаването на въпросите за вида и степента на изгодност на
валутно-финансовите условия на всяка една конкретна външно-
търговска сделка е сложно и зависи от комплексното влияние на
фактори като:
политическа и икономическа конюнктура;
съотношение на силите между продавачи и купувачи (по-изгодна
позиция на купувачите при голямо предлагане и обратно);
монополни позиции на партньорите; отношение към
конкуренцията;
качества на партньорите (солидност, стабилност на фирмите,
акуратност, добросъвестност, честност, платежоспособност,
авторитет и т.н.);
вид на стоката;
действащи платежни обичаи (юзанси).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансови условия по външно-търговските сделки

Финансови условия по външно-търговските сделки - финансови условия по външно-търговските сделки, видове платежни средства и др.
Изпратен от:

на 2006-03-20
Добавен в:
Курсови работи
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
1,107 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Международен бизнес


Глобалното падане на държавите в световна криза, икономическото ”обезкръвяване” на повечето от страните и многократно намалената покупателна способност на населението налага все по-честото и прибягване към лизинговия пазар от...
 

Казус по международен бизнес


Субконтракторство с Турция, АВС - анализ и Проучване за износа на царевица в ЕС...
 

Международна и национална сигурност

15 юли 2008
·
668
·
24
·
10,869
·
1

Сигурността в две сфери – на МО и на външната политика (ВП). МО са ралични от ВП. Оттук идва и проблемът с явлението сигурност – многоаспектно, универсално понятие, приложимо в много и различни сфери (политика, ежедневие и т.н.)...
 

Валутен пазар и валутни операции


1.Типичният валутен пазар обхваща три равнища: първо, сделките между търговските банки и техните клиенти; второ, отноше нията на националния междубанков валутен пазар, където сделките се реализират чрез посредничество на брокери;...
 

Европейският вътрешен пазар като крайъгълен камък на Икономическия и валутен съюз


С участието си в Европейския съюз всяка държава членка взима участие в единния пазар. Той от своя страна позволява свободно движение на капитали, стоки, услуги и хора. ЕС възлага големи надежди със създаването му за по-голяма интеграция на държавите...
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 2 курс
Тест-проверка преди явяването на изпит по Международен икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
24
164
1
1 мин
14.11.2012
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
108
1
1 мин
09.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Финансови условия по външно-търговските сделки

Материал № 1333, от 20 мар 2006
Свален: 1,107 пъти
Прегледан: 159 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 3,872
Брой символи: 34,448

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови условия по външно-търговските сделки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения