Големина на текста:
Изпитна тема № 17: ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА В
ПРЕДПРИЯТИЕТО
План-тезис: Характеристика и класификация на приходите в предприятието.
Характеристика на приходите от дейността. Разграничаване на приходите за текущ и за
бъдещи периоди. Приключване на приходите от дейността. Отчитане на приходите от
дейността в предприятието – документи, счетоводни сметки, стопански операции и
счетоводни записвания.
Приходите са увеличение на икономическата изгода в предприятието под формата
на увеличение на активите или намаление на пасивите, при което нараства
собствения капитал, извън случаите на получени вноски в капитала.
Приходът се признава, когато:
- е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със
сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея
разходи (Основен принцип на счетоводната отчетност е съпоставимостта между
приходите и разходите).
Оценяват се по справедлива цена на получените или очакваните възнаграждения
за продадена стока или услуга. Използва се СС18 „Приходи“.
Приходът от продажбата на продукция и стоки се признава, когато са изпълнени
едновременно следните условия:
- продавачът е прехвърлил на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със
собствеността на продукцията и стоките;
- продавачът не запазва участие в управлението или ефективен контрол върху
продаваните продукция и стоки;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата;
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката,
могат надеждно да бъдат изчислени.
Приходите от лихви се признават, както следва:
-лихвите се признават текущо пропорционално на времевата база, която отчита
ефективния доход от актива;
- лицензионните възнаграждения се признават според разпоредбите на съответното
споразумение;
- дивидентите се признават, когато се установи правото за тяхното получаване.
Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост
от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс,
при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
Приходи от дивиденти се признават от придобиване правото на дивидент, съгласно
решението на Общото събрание.
Приходите се отчитат по сметките от Раздел 7 на сметкоплана и включват:
- Приходи от дейността (приходи от продажба) - гр. 70
- Финансови приходи - от лихви, дивиденти, валутни приходи - гр. 72
- Извънредни приходи - от застрахователни обезщетения - гр. 79
- Приходи от бъдещи периоди - финансови и нефинансови, финансирания на
дълготрайни активи - гр. 75
Приходите се начисляват се по кредита, а се намаляват и приключват по дебита
на приходните сметки.
- Приходите от дейността (продажби) по гр.70, финансовите приходи по гр.72 и
извънредните приходи по гр.79 се отчитат като текущи, участват във формирането
на финансовия резултат. В края на отчетния период сметките остават без салдо и
се приключват със см.122 Печалба и загуба от текущата година.
- Приходите за бъдещи периоди се отчитат по сметките от гр. 75, които са
отчетно-разграничителни сметки, начислените приходи се отнасят за следващи
отчетни периоди и сметките могат да останат с кредитно салдо в края на периода.
Отчитане приходите от дейността
Основен обем от приходите в стопанското предприятие се падат на приходите от
дейността, които включват приходи от продажба на продукция, материали стоки,
услуги. Отчитат се от сметките по гр. 70, които имат операционно- резултатен
характер - приходът се начислява по кредита на сметките - по фактура- а се
намалява с отчетната стойност на продадените активи и разходите по продажба –
по дебита. В края на периода сметките се приключват със сметка 122 на печалба
или загуба и остават без салдо.
Документи: договори, допълнителни споразумения (анекси), актове или
протоколи за извършена дейност, приемно-предавателни протоколи , справки,
фактури, платежни документи.
счетоводни записвания
1. Отчитане приходите от продажба на продукция
- отчитане на приходи по фактура
- получено плащане от клиенти
Д
к
- отписване на продадена продукция по избран от предприятието метод –
препоръчителен метод (FIFO, средно-притеглена цена, партидна цена – прилага се
по националните или международни стандарти) или допустим-алтернативен
метод (LIFO - прилага се само по националните стандарти).
-отписване на разходите от продажба
Д
К
- финансов резултат
ПЕЧАЛБА Д
К
* Продукцията може да бъде продадена от определен склад и по определени условия
при допълнителни, монтажни и други дейности. В този случай продукцията се отнася
по сметка 304 Изпратени стоки или продадени работи, като се включва отчетната
стойност и допълнителните разходи по доставката или продажбата
Д
К
К
- продажба по фактура
Д 410 Клиенти и свързани с тях сметки
К 700 Приходи от продажба на продукция
К 4532 ДДС върху продажбите
- отписване на продадени активи
Д
К
- финансов резултат
ПЕЧАЛБА Д ЗАГУБА Д 700
К К 122
2. Отчитане продажба на стоки
- продажба по фактура
Д 410 Клиенти и свързани с тях сметки
К 701 Приходи от продажба на стоки
К 4532 ДДС върху продажбите
- отписване на продадени стоки и разходи по продажба
Д 701 Приходи от продажба на стоки
К 303 Стоки, гр.61 Разходи за дейността
- отчитане на финансов резултат
ПЕЧАЛБА Д 701 Приходи от продажба на стоки ЗАГУБА Д 701
К 122 Печалби и загуби от текуща година К 122

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 апр 2021 в 09:21 потребител
04 апр 2021 в 15:11 ученик на 18 години от София - НФСГ, випуск 2021
24 мар 2021 в 12:26 потребител на 42 години
11 мар 2021 в 23:42 в момента не учи на 49 години
01 фев 2021 в 17:41 ученик на 18 години от Пазарджик - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, випуск 2022
25 яну 2021 в 18:21 ученик на 18 години от Хасково - Финансово-Стопанска гимназия, випуск 2021
17 окт 2020 в 20:11 потребител на 29 години
29 авг 2020 в 09:54 студент на 42 години от Пловдив - вузк пловдив, факулетет - zemedelski kolej, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
29 апр 2020 в 12:42 потребител
 
Подобни материали
 

Дълготрайни активи на предприятието


В състава им се включват три основни групи – материални, нематериални и финансови дълготрайни активи. ДМА са натурално веществени ресурси, които се използват в производствено стопанската дейност повече от един отчетен период...
 

Приходи на предприятието


Приходи и печалби на предприятието. Счетоводна печалба на предприятието....
 

Материални активи на предприятията

04 май 2011
·
33
·
9
·
2,685
·
58
·

Същност и видове. Фирмен капитал. Оценка, изхабяване и амортизация на дълготрайните материални активи. Нормиране на краткотрайните активи. Използване на дълготрайните и на краткотрайните активи...
 

Продукция на предприятието – същност, особености, видове и измерители


Продукцията да е резултат от производствената, промишлена дейност на фирмите в индустрията - суровините, материалите, горивата, които не са резултат от производствената дейност на предприятието не се включват в обема на промишле­ната продукция...
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по икономика на предприятието 2 част. Въпросите са с избираем отговор, един от които е верен.
(Труден)
15
754
1
12.10.2012
Тест по икономика на фирмата за 11-ти клас
изпитен тест по Икономика на предприятието за Ученици от 11 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от темите: Форми на организация на бизнеса, Имущество на предприятието, Персонал на фирмата. Междинен тест за проверка на знанията на ученици от 11 клас, изучаващи тези предмети. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
36
1
2 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Отчитане на приходите от дейността в предприятието

Материал № 1331558, от 22 ное 2018
Свален: 15 пъти
Прегледан: 24 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 2,538
Брой символи: 14,906

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчитане на приходите от дейността в предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала