Големина на текста:
К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - АКУШЕРСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ
Проф. д-р Димитър Марков,дм
І. ФИЗИОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА И РАЖДАНЕТО
1. Оплождане, имплантиране и развитие на оплодената яйцеклетка
Сливането на мъжката и женската полова клетка се нарича оплождане. Оплождането става в тръбата и най-често в нейната
ампуларна част. Перисталтичните движения на тръбите осигуряват контакта на яйцеклетката и сперматозоида и помагат за
оплождането. Оплождането се извършва от един от милионите сперматозоиди, отделени при еякулация. Останалите
достигнали до яйцеклетклетката, улесняват по ензимен път пенетрацията на оплождащия сперматозоид. По повърхноста на
яйцеклетката, срещу главичката на сперматозоида се образува издутинавъзприемащо хълмче - през която сперматозоида
навлиза. Обвивките на яйцеклетката: corona radiate и zona pellucid, представляват последното препятствие, което най-
жизнеспособният сперматозоид трябва да преодолее. Това става благодарение на хиалунидазата, която разтваря
хиалуроновата киселина, съдържаща се в клетките на обивките. След като навлезе в протоплазмата на зрялата яицеклетка,
ядрото на сперматозоида се слива с ядрото на яйцеклеткатаобразува се зигота. След внедряването на сперматозоида в
яйцеклетката около нея се образува особена обвивка, която пречи на другите сперматозоиди да проникват в нея. С това
процесът на олождане е завършен.
От времето на овулацията до попадането на яйцеклетката в маточната кухина преминават 6-8 дни, а имплантацията в
маточната кухина става след около два дни.
Фази на развитие на плодното яйце до и след имплантация
Бластогенеза - Период на делене – 2, 4, 8 ... и т.н. Приема се,че бластомерите до стодий 4 или 8 клетки са тотипотентни
(totus – изцяло, potens- могъщ, силен), т.е. всеки от тях е способен да развие отделен ембрион. Така се получават
монозиготните близнаци. Към 50-60ч се образува морула (купчинка от клетки). Бластомерите секретират течност и на 3-4 ден
от оплождането се образува - бластоцист - мехурче изпълнено с течност. Тогава zona pellucida започва за се разкъсва, яйцето
увеличава размерите си и към 5-6 ден попада в маточната кухина. В продължение на около 48ч бластоциста остава свободен в
маточната кухина.
Нидация - Започва към 7-мия ден след оплождането и продължава 40 часа. Зародиша напълно потъва във функционалния
слой на ендометриума, който е в секреторна фаза. Под влияние на отделените от трофобласта протеолотични ензими се
образува имплантационната ямка, в която се излива кръв. В първите дни храненето на зародиша е именно от тази кръв. При
наличие на бременност ендометриума отговаря с т.нар. децидуална реакция. Лигавицата набъбва и в нея се оформят
характерните децидуални клетки. С нарастването на оплоденото яйце, децидуата се разделя на 2 слоя: decidua capsularis
(повърхностен) и decidua basalis. Частта, която покрива маточната кухина се означава като decidua vera. Синцитио-
трофобласта (повърхностния слой) произвежда ЧХГ, който спомага да не дегенерира жълтото тяло, а също и неговата
ендокринна функция (прогестерон). Непосредствено след нидацията зародишапотъвав ендометриума. Периодът на
имплантация е критичен период в ембриогенезата. Нормално бластоцистът се имплантира по задната стена на матката и по-
рядко странично. Имплантирането близо до цервикалния канал е свързано с усложнения по време на бременността и
раждането. Много рядко при тубарен стерилитетимплантирането става в тръбата или още по- рядко в коремната кухина.
Бременност = 280 дни = m.l. X = 40г.с. = 9 1/3 календарни месеца
Яйце- периода от оплождането до ранните стадии на нидацията, т.е ~2 седмици след оплождането.
Ембрион (embryon)- 5 - 8 г.с. Хориалния сак е с d ~ 10мм. Налице са хориални въси, равномерно разпределени по цялата
повърхност на хориона.
Плод (foetus) - от 9 г.с до раждането. Период на органогенеза.
2. Признаци на бременност. Диагноза на ранна бременност
Признаци на бременността
1. Съмнителни- наблюдават се и у небременни жени
* amenorrhoеa – да се уточни дата на ПРМ
* гадене, повръщанепри 50% от бременните от 6г.с. до 12г.с. – дължи се на повишени нива на hCG
* симптоми от страна на ЦНСсънливост, уморяемост, раздразнителност, неспокойствие, промени във вкуса и обонянието
* мастодиниячувствителност и болка в гърдите, дължаща се на хормонални промени
* често уриниране, никтурия, дизуриядължи се на кръвонапълване на тазовите органи и притискане на пикочния мехур от
растящата матка.
Обективното акушерско изследване дава вероятните и сигурни белези на бременността:
2. Вероятни - винаги ги има при бременни, но може да се наблюдават и при други физиологични / патологични състояния
* покачване на базалната температурадължи се на увеличени нива на прогестерона
* изменения на кожата, пигментацииchloasma gravidarum х, linea nigraхормонално предизвикани
* промени в гениталиителивидно оцветяване на влагалището и шийката на матката (симптом на Chadwick) – дължи се на
кръвонапълване на тазовите органи
* увеличение на вагиналния флуор - дължи се на кръвонапълване на тазовите органи и увеличена трансудация през
влагалището
* гъста и непрозрачна цервикална слузвисоки нива на прогестерон
* размекване на истмуса на матката (симптом на Hegar) – истмусът лесно се приплесква при бимануална палпация; най-добре
изразен симптом през 6-8г.с.
* увеличаване големината на маткатав началото в резултат на хормонални промени, след 14г.с. – от разтящото плодно чйце
* мековата консистенция на матката
* промяна във формата на маткатана мястото на прикрепеното плодно яйце се палпира подутина (симптом на Писачек) – 8-
12г.с., изчезва след 20г.с.
3. Сигурни - специфични за бременността
* движения на плода (ОТНОСИТЕЛЕН - може да се наблюдава и у жени със силно желание за забременяване - перисталтика)
* палпация на плода и неговите движения от акушерадвижения през корема се усещат след 18г.с., а целия фетусслед
22г.с.
* сърдечна дейност на плодаустановява се с УЗД в 6г.с., с доплеров датчик в 10г.с., с фетоскоп след 18-20г.с.
* лабораторни тестове за бременносттестове за имунологично доказване на човешки хорион гонадотропин hCG –
специфичен хормон, гликопротеин, който стимулира продукцията на прогестерон. Долавя се в серума след имплантацията и
има максимални нива 10-12г.с.
- уринарни тестовекачествени;базират се на промяна в цвета според количеството на хормона. Надеждни, бързи и евтини
- серумни тестовекачествени и количествени; позитивират се седмица след концепцията. Надеждни са.
Апаратни методи за диагноза на бременността:
* УЗДметод за диагноза и проследяване на бременността. В началото се установява гестационен сак и хорион, в
последствиежълтъчно мехурче и ембрион. Чрез УЗД може да се определи наличието, срокът на бременността и нейната
локализация
* Магнитен резонансскъп метод , не намира приложение
* Рентгенизползван е в миналото
Диагнозата на бременността се поставя въз основа на анамнезата, обективното акушерско изследване, лабораторни тестове за
бременност и ултразвуково изследване.
Съществуват методи за диагноза на предклинична и клинична бременност.
Диагноза на предклинична бременност се базира на изследване на hCG и повишение на базалната температура повече от 16
дни
Диагноза на клинична бременност:
- раннаанамнеза, обективно гинекологично изследване, УЗД, тестове за бременност
- къснаакушерска палпация, аускултация на ДСЧ и УЗД
Диагноза на ранна бременност
1. Анамнеза
Обща анамнеза
* Паспортни данни:
- трите имена
- възраст - подсказва рискове
- ЕГН
- образование
- месторабота
- професия - вредности ( йонизираща радиация, вибрации и др.)
- местоживеене
- семейно положение
- лична карта
* Фамилна анамнезаима ли в рода болни с хронични заболявания като: диабет, ревматизъм, сърдечно-съдови заболявания,
психични заболявания, деца с малформации, хромозомни аномалии, генетични аномалии, алкохолизъм и др.
*Случаи на многоплодна бременност в семейството / IVF
* Минали заболвания
- общи: счупвания на кости (особено тазови), рахит - деформация на таза, ендокринни заболявания, прекарани операции и
др., сърдечни заболявания, белодробни заболявания, ЦНС, операции,)
- гинекологични: данни за стерилитет, операции върху матката и маточните придатъци и др.
- прекарани заразни болести или скорошен контакт със заразно болен
* Настоящи заболявания: диабет, хипертония, хронично бъбречно заболяване, сърдечно-съдово заболяване, заболявания на
очите и промени в очните дъна и др.
* Вредни навици
Акушерска анамнеза
* Данни за менструалния цикъл:
- менархе
- как се е установила първата менструация
- продължителност на менструалния цикъл
- кръвозагуба и оплаквания, съпътстващи менструацията
- ПРМ
- определяне на ВТР
Късно менархе , болезнена, оскъдна менструация , насочват към хипоплазия на матката и овариална хипофункция, което е
опасно - бременността е рискова => аборт / преждевременно раждане
* Данни за протичането на предшестващи бременности:
- поредност на настоящата бременност
- аборти: общ брой, от тях по желание, по медицински показания, спонтанни, дата на последния аборт, усложнения след
абортите
- раждания: брой родени деца(живи, мъртви, недоносени); дата на последно раждане, данни за детето от посл.раждане,
оперативни намеси и усложнения при предшестващи раждания (SC, форцепс, екстракция на плацентата, ревизия на матката,
серклаж)
- интервал между предишното и настоящото раждане
* Данни за протичането на настоящата бременност:
- първо движение на плода
- отоци по крайниците и лицето
- вагинални кръвотечения, независимо от интензитета им
- продължителни периоди на повръщане
- промени в зрението
- главоболие
- оплаквания във връзка с уринирането
- полов живот
* Допълнителни данни
- приемала ли е лекарства по време на бременносттакакви, кога, в какво количество
- правено ли е кръвопреливанекога, защо
- дата на последното полово сношение
- правено ли е вагинално изследванекога
- запазена ли е целостта на околоплодния мехур
- започнал ли е родовия процесима ли и от кога , какви контракции
2. Обективно изследване
* Оглед на:
- глава и вратформа на черепа; пигментация, отоци, окосмяване на лицето; състояние на зъбите; състояние на щитовидната
жлеза
- гръден кошналичие на рахитични промени; форма на гърдите, състояние и пигментация на ареолата на гр. зърна; обриви и
др.
- коремформа(респ. на матката); пигментация, стрии, окосмяване
- тазформа, големина, наклон, видими аномалии; форма и големина на ромба на Михаелис
- долни крайнициотоци, окосмяване, варици, костни деформации
* Акушерски преглед:
- оглед на външните полови органи, перинеума, ануса
- изследване със спекулум
- бимануална палпация
+ Симптом на Хегар - размекване на матката, най-изразено в истмичната част - вагиналните и абдоминалните пръсти влизат в
контакт
+ Признак на Пискачек – 8-12 г.с подутина в областта на нидацията ( до 15-16 г.с.)
+ Симптом на Хекторматката започва да се изправя и към 16 г.с
3. Имунологични тестове
* ЧХГтестове - свързване на свободния ЧХГ в урината с анти -ЧХГ- Гравиндекс, Планотест- след 3 г.с.
* ЧХГ в серум - до 7 г.с непрекъснато расте
4. Инструментално изследване
* УЗД- 5-6 г.с
* Акушерски монитор
Диагноза на въобръжаема бременност
Наблюдава се при жени около менопауза, с дългогодишен стерилитет и силно желание да забременеят
Симптоми:
* аменорея
* наедряване на гърдите, галакторея
* сутрешно гадене и повръщане
* усещат движения на плода - перисталтика
* обикновено казват, че са в към m.l. ІІІ - ІV
Диагноза
- малка матка;
- данни от УЗД

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2021 в 14:04 студент на 24 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински колеж - Стара Загора, специалност - Медицински лаборант, випуск 2017
24 яну 2021 в 13:10 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Гинекологични заболявания на ЖПО

14 яну 2010
·
415
·
24
·
5,557
·
1,041
·
2

За възникването, протичането и изхода на гинекологичните заболявания обикновено действа комплекс от причини и фактори...
 

Обективно акушерско изследване

30 яну 2010
·
140
·
4
·
1,013
·
184
·
4

Обективното акушерско изследване има висока клинична стойност, тъй като дава отговори на много въпроси, въз основа на които се прави преценка и прогноза за развитието на бременността и хода на раждането...
 

Развити теми по акушерство и гинекология

05 май 2013
·
268
·
27
·
12,872
·
379
·
9
·
1

Развити теми за изпит по акушерство и гинекология. Могат да се ползват за пищови. Предназначени са за студенти по дентална медицина...
 

Лекции по акушерство и гинекология

18 май 2014
·
688
·
61
·
14,709
·
632
·
17

Лекции по акушерство и гинекология, предназначени за студенти в трети курс, специалност "медицинска сестра". Лекциите са по въпросите от конспекта за изпита...
 

Акушерство - разработени теми

25 юни 2019
·
66
·
19
·
8,348
·
78
·
19

Разработени теми по конспект "Акушерство", 2 курс акушерки...
1 2 »
 

Акушерски дейности и грижи

Материал № 1330422, от 11 ное 2018
Свален: 286 пъти
Прегледан: 292 пъти
Предмет: Акушерство и гинекология, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 92
Брой думи: 56,228
Брой символи: 361,650

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Акушерски дейности и грижи "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала