Големина на текста:
Университет за национално и
световно стопанство
ФакултетИкономика на инфраструктурата
КатедраНационална и регионална сигурност
КУРСОВА РАБОТА
поИкономически анализ в отбраната и сигурността
Тема: „Икономически анализ и оценка на
балистични ракетни щитове по методаРазходи-
ползи
Изготвила:.......................... Проверили:..................
.............................................
1
София, 2018 год.
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД…………………………………………………………………………. стр.3
1.БАЛИСТИЧЕН РАКЕТЕН ЩИТ………………………………………...
стр.5
2.Видове балистични ракетни щитове, които ще изследваме ………….. стр.7
3.Изследване ……………………………………………………………….. стр.9
3.1.Метод на изследванеРазходиползи“ ……………………………… стр.9
3.1.1. Подбор на експерти. Организиране на анализа …………………стр.11
3.1.2. Дефиниране на целите, ограниченията и допусканията ………..стр.11
3.1.3. Избор на разходен модел, разходи и класификация ……………стр.13
3.1.4. Използване на примерен опростен модел за структуриране на ползите
………………………………………………………………………….стр.13
3.1.5. Нормализиране на данните ………………………………………стр.14
3.1.6. Определяне на оценката на влиянието на сценария за поведение върху
границите в скалите за измерване. Определяне на тегловите оценки и получаване
на интегрална мярка по отношение на ефекта на всяка алтернатива
……………………………………………………………………………………стр.15
3.1.7. Съпоставяне на разходите и ползите …………………………….стр.16
3.1.8 Анализ на чуствителността, риска и неопределеността. Оценка на
изследваната бойна техника …………………………………………………...стр.17
2
3.2.Избор на алтернативи …………………………………………………...стр.18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
…...........................................................................................стр.33
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………стр.34
УВОД:
Противоракетната отбрана (ПРО) представлява комплекс от мероприятия с
разнунавателен, радиотехнически и огнени характер, предназначен за защита
(отбрана) на охраняеми обекти от ракетно оръжие. Противоракетната отбрана е
тясно свързана с противовъздушната отбрана и често се осъществява чрез едни и
същи ракетни комплекси.
Понятиетопротиворакетна отбранавключват в себе си защита от ракетна
опасност от всякакъв вид и с всички средства, като това се осъществява чрез
активното участие на различни съоръжения, изграждащи сами по себе си т.нар.
балистичен ракетен щит”.
ОБЕКТ на настоящата курсова работа са видовете балистични ракетни
щитове сред които ще бъде направен изборът на оптимален вариант за нуждите на
отбраната на определена страна.
ПРЕДМЕТ на изследването в настоящата курсова работа ще бъде
икономическият анализ в частта му по прилагане на методаРазходиползи
като средство за оптимален избор на вариант за закупуване от правителството на
въпросната страна на балистичена ракетен щит за нуждите на военния комплекс.
За да се гарантира ефективното изразходване на средства от държавния бюджет
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
Подобни материали
 

Методи на икономически и финансов анализ

01 май 2007
·
812
·
3
·
640
·
219

Методите, които се използват в икономическия анализ са различни и се групират в групи...
 

Разходни методи на ценообразуване

01 май 2007
·
687
·
4
·
1,001
·
212

Разходните методи на ценообразуване са най – старите методи. Те се основават на възгледа, че след като пазарната цена е даденост, за да се произведе стока, разходите и трябва да са по– ниски от цената...
 

Анализ, прогнозиране и планиране на ресурсите на предприятието

01 май 2007
·
1,918
·
3
·
301
·
146
·
1

Развитието на определена дейност е свързано с използване на ресурси. Те формират имуществото на предприятието и основния капитал.
 

Производство и производствени разходи, приходи и печалба

11 яну 2007
·
2,150
·
2
·
397
·
210
·
1

Производството е процес, чрез който се преобразуват производствените ресурси с цел да се получат нови блага и услуги с по-висока полезност.
 

Разходи и потенциални икономии, свързани с качеството

28 май 2006
·
666
·
4
·
393

Това са разходите за осигуряване на качеството, к’ удовлетворява изискванията по спецификация или за производството на продукти с незадоволително качество.
 

Икономически анализ и оценка на балистични ракетни щитове по метода „Разходи-ползи“

Материал № 1330167, от 08 ное 2018
Свален: 0 пъти
Прегледан: 2 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 35
Брой думи: 6,145
Брой символи: 31,671
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения