Големина на текста:
КЪРМЕНЕТОЕДИН ДОБЪР СТАРТ ЗА НОВИЯ ЖИВОТ
Анка Несторова
Тракийски Университет Стара Загора, Филиал Хасково
Въведение
През последното десетилетие определено се зашумя в общественото здравеопазване
за ролята на кърменето. Това се дължи като цяло на развитието на обществото и
превенцията за здраве на децата и майките, както и превенция на общественото здраве и
хроничните неинфекциозни заболявания.
Голяма роля за това има и политиката в здравеопазването. Приета е Политическа
декларация на Организацията на обединените нации (ООН) 66/2 от 19.09.2011 година (UN
Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and
Control of Non-communicable Diseases), чиято цел е намаляване на риска от развитие на
затлъстяване и хронични неинфекциозни заболявания, възприемчивостта към инфекциозни
заболявания, риска от недохранване и, не на последно място, правилен растеж и развитие
на децата. В нея се набляга предимно на изключителното кърмене на децата до 6- месечна
възраст след раждането, защита и подкрепа на кърменето като цяло, като един от
факторите за превенция на тези основни обществено-здравни проблеми.
Подобряването на здравето на нацията е и първа стратегическа цел в Националната
здравна стратегия на България 2007-2012, както и в повечето Национални програми и
планове (напр. „Храни и храненеи др.).
Кърменето е физиологично развитие на репродуктивния цикъл на жената. С първото
кърмене се продължава връзка между майката и новороденото `и дете прекъснатата, с
прерязването на пъпната връв.
Факт е, че кърмените деца далеч по-рядко боледуват. Добрият старт в живота
осигурява по-добро здраве в следващите възрастови групи.
Бич за съвременното общество е затлъстяването при децата.
За да може да бъде правилно проведена превенцията за кърмене на децата са
необходими научно обосновани резултати. Така конкретните проблеми ще бъдат ясно и
точно формулирани и ефективността от програмата ще бъде по-голяма.
Липсата на такива проучвания за регион Хасково бе и мотивация за избор на тема за
настоящия доклад. На база на изследванията на научния труд на д-р Н. Ушева
1
проведени за
Варненска област, създадох своя анкетна карта за област Хасково.
Изложение
Безспорен е факта, че през последните години в света и най-вече в нашата страна
нарастват инициативите, свързани с насърчаване на кърменето. Целта им е да се увеличи
броят на кърмещите майки, както и продължителността на естественото хранене.
Различните държави са разработили различни стратегии за успешно кърмене, като
основното в тях е подкрепа на кърмещите майки, провеждане на специализирани курсове за
бременни и родилки за усвояване на техниките на кърмене, осигуряване на постоянен
контакт между майката и новороденото след раждане и ранно захранване на новороденото
с майчина кърма.
При проблеми с лактацията, родителите трябва да бъдат консултирани и е
необходима оценка на състоянието на детето, изясняване на евентуалните причини за
ненаддаване на тегло.
1
Ушева Н., УСПЕШНО КЪРМЕНЕ И ЗАХРАНВАНЕ НА ДЕЦАТАСЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИЗА РЕШАВАНЕТО ИМ, Варна 2013 г.
В българското общество много трудно навлиза идеята за обучителни консултации за
правилно кърмене. Кърмещите майки трябва да бъдат консултирани от обучени
специалисти. В нашата страна няма програма, която да насърчава работещата кърмеща
майка. Когато майката трябва да се върне по-рано на работното си място, тя трябва да
бъде информирана за възможностите за продължаване на кърменето и условията за
съхранение на кърмата.
В разяснителната кампания ще бъдат:
- организирани курсове от консултант по кърмене в родилното отделение на МБАЛ
Хасково;
- насърчавани клиницистите да засилят работата си с бременните жени поощрявайки
ги да посещават специализирани курсове за усвояване на техниките на кърмене
организирани в родилното отделение;
- насърчавани естественото хранене, родилките и новородените трябва да са в
непрекъснат 24-часов контакт, освен в случаите, когато се налага майката да бъде под
специално наблюдение.
- родилките да бъдат насърчавани да кърмят децата си, като спазват принципапри
поискване”.
- разясняване на допълнителните захранващи храни и най-вече честотата на поемане
на вода от бебето, както и да използват биберони-залъгалки;
- стимулирани жените с хипогалактия за увеличаване на лактацията и при
евентуален неуспех да се премине към смесено или изкуствено хранене;
- информиране на обществеността за възможността да се продължи храненето с
кърма макар и не майчина, а от банка за майчина кърма и дори в случаите, когато майката
не е в състояние да кърми детето си, да е осигурено естествено хранене за детето.
III. Обзор на проблема
През последните пет години по една или друга причина в българското общество
широко се обсъжда естественото хранене на кърмачетата. Родители, специалисти,
интелектуалци са единодушни, че кърменето на бебета до 6-месечна възраст е най-
правилния подход за приобщаване на детето към здравословен начин на живот и хранене.
Майките в България се обединиха в различни асоциации, към тях се присъединиха и други
съмишленициглавно хора с опит, които са запознати с проблема, и активно сътрудничат
за насърчаване продължителното кърмене.
Всичко това се инициира от обществото, но е необходимо и държавата и в частност
здравните заведения да вложат повече средства в организиране на обучителни семинари,
както и за акредитацията на болниците.
Стъпка първа: Родителите имат право да решат как да хранят и отглеждат своите
бебета. Болниците и техният персонал са отговорни да насърчават най-добрите практики и
да осигурят на родителите точна, безпристрастна и подходяща информация, която да им
позволява да направят информиран избор.
Стъпка втора: “Да се проведе обучение на целия персонал“. Какво означава това?
Целият състав, който е в контакт с бременни и кърмещи майки и техните деца, трябва да
знае как могат да подкрепят кърменето и болничните политики. Това включва сестри,
акушерки, лекари, диетолози, физиотерапевти, фармацевти, административния и помощен
персонал. Персоналът с директни отговорности за подкрепяне на кърменето трябва да бъде
обучен в ръководене на кърменето.
Персоналът, който не е обучен, трябва да насочва майките към обучен такъв.
Препоръчва се част от персонала да проведе по-нататък специализирано обучение по
кърмене, за да действа като източник за другия персонал.
IV. Цел и задачи
Целта на разработката е да се докаже предимството и необходимостта от
провеждане на кампания за популяризиране и насърчаване на кърменето на новородените.
Тази разяснителна кампания ще повиши осведомеността на майките относно
преимуществата на естественото хранене. Тя ще даде отговор на въпросите, които ги
вълнуват във връзка с храненето, ще им помогне да добият практически умения, свързани с
кърменето, изцеждането на гърдите и поддържането на лактацията, ще доведе до реални
ползи за бебето, майката, и обществото като цяло.
V. Материали и методи
За целите на настоящето проучване се проведе анкета /Приложение 1/ на базата на
която се състави и кампанията.
Поканата за участие в проучването бе отправена към общо 100 майки, като в анализа
бяха включени 50 анкетни карти, отговарящи на основните критерии за включване: възраст
на детето от 0 месеца до 3 години, липса на здравословни проблеми, възпрепятстващи
кърменето при детето и майката.
Генерална съвкупност: майки на деца на възраст от 0 до 36 месеца от област
Хасково.
Извадката беше формирана на случаен принцип от листите на общопрактикуващите
лекари, специалистите-педиатри от градски и селски извънболнични практики за
медицинска помощ, родилки от РО към АГО.
Възрастови групи
32%
56%
12%
от 16 до 20 години
от 21 до 30 години
над 30
Диаграма 1
Събиране на информация / полева работа/: някои от майките, които са грамотни
самостоятелно попълваха анкетната карта или бяха интервюирани при посещението на
ОПЛ или лекаря-специалист. При тези майките, които са неграмотни, без образование или
невладеещи български език е използвано структурирано интервю. Инструментариумът за
набиране на информация бе пряка индивидуална анкета състояща се от 11 въпроса.
60% от майките посочват майчината кърма като най-добра храна за бебето и
прилагат това хранене, а 32 % посочват че освен кърма дават и адаптирано мляко
(Диаграма 2). Само 8% хранят с адаптирано мляко.
2
2
Ушева Н., УСПЕШНО КЪРМЕНЕ И ЗАХРАНВАНЕ НА ДЕЦАТАСЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИЗА РЕШАВАНЕТО ИМ, Варна 2013 г.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 мар 2019 в 17:37 в момента не учи на 35 години от Враца
06 яну 2019 в 17:45 потребител на 24 години
27 дек 2018 в 20:50 в момента не учи на 40 години
 
Подобни материали
 

Бременност и раждане

14 мар 2008
·
297
·
14
·
2,911
·
295
·
1
·
2

Първият период е на разкритие, когато в резултат на контракциите плодът разширява шийката на матката. То настъпва в резултат на енергичното свиване на мускулите на тялото на матката.
 

Концепция за промоция на здравето

29 ное 2007
·
1,250
·
2
·
567
·
546
·

Ако си отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето, ние ще намерим ключа, с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели.
 

Здраве на отделни групи от населението

20 юни 2007
·
336
·
6
·
1,469
·
95

Този доклад е част от цял цикъл такива по "Здраве и здравеопазване" на тема: Здраве на отделни групи от населението
 

Рационално хранене. Здравословен начин на живот

02 юни 2008
·
525
·
10
·
1,999
·
433
·
2
·
1

Съвременната наука за хранене (нутрициология) оценява високо всеки способ на кулинарна обработка на храните, който максимално запазва хранителната им стойност.
 

Обществено здраве

13 фев 2009
·
353
·
7
·
1,127
·
296

Обществено здраве, индикатори и показатели оценка на нивото на общественото здраве.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест по обща нозология
входен тест по Медицина за Студенти от 3 курс
Тест по обща нозология. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
37
1
1 мин
11.10.2012
Тест медицина - полови системи IV част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е четвърта част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина.
(Лесен)
30
31
1
3 мин
09.08.2011
» виж всички онлайн тестове по медицина

Кърменето - един добър старт за новия живот

Материал № 1329858, от 07 ное 2018
Свален: 4 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Медицина
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,466
Брой символи: 9,011

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кърменето - един добър старт за новия живот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения