Големина на текста:
!
1!
Реинженеринг на Бизнес Процесите
СпециалностБизнес администрацияМеждународен бизнес
мениджмънт
КатедраАдминистрация и управление и политически науки
Варненски свободен университетЧерноризец Храбър
Резюме:
Новите, необичайни и многообразни характеристики на съвременната
бизнес среда показват, че решаването на новите управленски проблеми с
традиционните методи и подходи вече не м оже да осигури на компаниите
желаните резултати. Дори извършваните частични промени в
организацията и технологиите, както и преобразованията на структурите
вече не могат да отговорят на повишените изисквания на клиентите към
производителите на продукти и услуги, както и на п отребностите на
пазарите от нови продукти и услуги. Практиката на големи американски и
японски компан ии, успели да преодолеят продължителния застой в своята
дейност показва, че е необходима радикална промяна на самия подход към
решаването на проблемите на управлението на компаниите в условията на
прехода към 21 век. На фона на тези необичайни и настъпващи с бързи
темпове промени се появи концепцията за реинженеринговия подход към
!
2!
стопанската дейност, който вече успя да докаже положителни резултати,
макар в ограничени области.
Осмислянето на потребността от промяна и изучаването на
концепцията за новияреинжен ерингов" подход е важна стъп ка, която
трябва да се предприеме от организацията, решила да извърши
реинженеринг на дейността си.
Актуалност на проблема:
Бизнесът в днешни дни работи на все по-високи обороти. Компаниите
са в постоянно търсене на нови конкурентни предимства и решения за своите
проблеми. В тази връзка, една от най-актуалните теми сред успешните
компании в световен и регионален мащаб е реинженерингъ т на би знес
процесите, който се възприема като безспорно средство за повиш аване на
ефективността на бизнеса.
Обект на изследване е реинжинерингът на бизнес процесите, които
водят до елимини ране на всички дейности, които не носят до бавена стойност
за компанията или клиен тите. Това дава възможност на компани ята да
подобри ефективността си, да намали разходите от загуби и да постигне по-
добро ниво на качество, ефективност и бързина на процесите чрез
елиминиране на изчаквания, дъ лжащ и се на излишна координация или
одобрения.
Предмет на изследване са методите и процесите на управление при
концепцията за реинженеринговия подход към стопанската дейност на
дадена организация.
!
3!
Целта е да се изследва и оцени влиянието на реинженеринга на
бизнес процесите както и ефективн остта от внедряването на този нов подход
в дадена организация.
В съответствие с поставената цел, изложението следва следната логика:
1. Определение и х арак терис тика за реинженеринг.
2. Елементи на Бизнес процесите.
3. Средства за реинженеринг на бизнес процесите.
4. Управление на бизнес процесите.
Изследователски методи: проучване и интерпретация на литература в
обалстта на реинженеринг на бизнес процесите.
Данните, които ще бъдат анализирани се отнасят до: реинженеринг на
бизнес процесите
Целеви групи, които ще използват изследването: мениджъри, фирми,
студенти.
Ключови думи: реинженеринг, бизнес процеси, управление,
ефектовност.
Abstract:
The new, unusual and varied features of today's business environment shows
that the resolving of the new managment issues with traditional methods and
approaches can no longer provide the companies with the desired results. Even the
changes in organization and technology, as well as in the structure transformations,
can no longer meet the increased customer requirements towards product and
service makers and the needs of new product and service. The practice of large
American and Japanese companies that have managed to overcome long stagnation
in their business shows that a radical change in the approach to solving the

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Реинженеринг на бизнес процесите

Обект на изследване е реинженерингът на бизнес процесите, които водят до елиминиране на всички дейности, които не носят добавена стойност за компанията или клиентите...
Изпратен от:
silvia1530
на 2018-10-31
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на бизнес процеси
Статистика:
19 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Реинженеринг в управлението


Реинженерингът в управлението се появи през 90 год на ХХ в, когато се почувства остра нужда от нов подход за решаването на важни за фирмата въпроси и най-вече за оцеляването й...
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по бизнеспланиране за студенти
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти
Тестът съдържа 25 въпроса по дисциплината Бизнеспланиране, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
25
1
3 мин
27.08.2013
Тест по финансиране на бизнеса
изходен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината финансиране на бизнеса от УНСС. Въпросите, на които може да посочите повече от един верен отговор са обозначени.
(Труден)
21
93
1
1 мин
24.06.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Реинженеринг на бизнес процесите

Материал № 1328887, от 31 окт 2018
Свален: 19 пъти
Прегледан: 35 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 2,372
Брой символи: 15,498

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реинженеринг на бизнес процесите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала