Големина на текста:
1
КОНСПЕКТ
А. Пречистване на въздуха
1. Характеристика на газообразните и аерозолни замърсители на въздуха.
2. Основни характеристики на праха.
3. Адсорбционни технологии - принцип на действие, адсорбенти, теория на адсорбционните
процеси.
4. Скорост на адсорбцията и изчисляване на адсорбционни апарати. Конструкции адсорбери.
5. Абсорбционни технологии - същност, закон на Хенри, материален баланс.
6. Скорост на абсорбцията, абсорбционни апарати.
7. Десорбция.
8. Очистване на отпадъчни газове чрез изгаряне.
9. Механично прахоулавяне - принцип на метода, прахоуловителни камери, инерционни
прахоуловители.
10. Центробежни прахоуловители - циклони: принцип на действие, предимства и недостатъци,
видове.
11. Пречистване на аерозоли посредством скрубери - принцип на действие, видове мокро
прахоулавяне, колонни скрубери.
12. Струйни, скоростни и пеновихрови скрубери; мокър циклон.
13.Пречистване на аерозоли посредством филтрационни устройства - принцип на действие и
механизми на филтрирането, видове филтърни елементи и филтри.
14. Показатели на филтрите. Текстилни и ръкавни филтри.
15. Пречистване на аерозоли посредством електрофилтри.
16. Димни газове. Количество въздух, необходим за горенето.
17.Намаляване на вредните емисии и методи за пречистване на димните газове от SО2.
18.Екологично чисти горива и двигатели.
Б. Пречистване на водите.
19.Основни съоръжения и технологични схеми за избистряне и обезцветяване на водата.
Производителност на ПС.
20. Определяне дозата на реагентите. Съоръжения за приготвяне на реагентен разтвор, варно
мляко и варов разтвор.
21. Съоръжения за добавяне на спомагателни реагенти. Дозаторни устройства.
22. Съоръжения за смесване на реагентите,
23. Камери за реакция.
24. Утаяване на водата - теория и видове утаители.
25.Суспензионни сепаратори - принцип на действие, видове, приложение.
26. Филтриране на водата - теория, видове филтри, приложение.
27. Обеззаразяване на водата с хлор, озон и ултравиолетови лъчи.
30. Основни технологии и техногочини схеми на пречистване на ОВ.
31. Механично пречистване на ОВ. Решетки, сита, пясъкозадържатели.
32.Утаяване на ОВ - теоретични осовни, видове утаители.
33. Пречистване на ОВ при естествени условия - напоителни и филтрационни полета.
34.Биофилтри, биодискове.
35.Биобасейни - технологични показатели, видове, технологични схеми.
36. Вторични утаители. Аеробно стабилизиране на утайките.
37.Анаеробно стабилизиране на утайките - утайкоуплътнители, метантанкове, газохолдери,
открити изгниватели.
38. Обезводняване на утайките при естествени условия - изсушителни полета, лагуни.
39. Обезводняване на утайките при изкуствени условия - предварително обработване,
съоръжения за обезводняване. Използване на утайките.
2
43.Технологични схеми за изграждане и разположение на пречиствателните станции. ОВ -
отпадъчни води.
3
1. Характеристика на газообразните и аерозолни замърсители на въздуха.
При различни технологични процеси се отделят вредни в-ва - газове, пари и аерозоли. Те
водят до замърсяване на въздуха. За предпазване и ограничаване на това вредно влияние са
определени хигиенни норми съгласно БДС.
ПДК - под ПДК мг/куб.м. на дадено вредно в-во във въздуха на работната зона се разбира
максималната му концентрация, която при 8 часа на работа на предизвиква заболявания или
отклонения в състоянието на човек. По степен на въздействие се дели на 4 класа по токсичност и
опасност:
?
1 - извънредно токсични и опасни;
?
2 - силно токсични и опасни;
?
3 - умерено токсични и опасни
?
4 - слабо токсични и опасни.
Може да има и повече от едно вредно в-во С1, С2, С3 - С на вредните в-ва с еднопосочно
действие.
С1/ПДК1+......Сn/ПДКn
Ако в-вата имат разнопосочно действие, то те се разглеждат като отделни замърсители.
Газове и пари - вредни в-ва, които имитират във въздуха газообразно състояние влизат в групата на
вредните газове и пари.Ако дадено в-во при обикновенна температура и налягане се намира в течно
или твърдо с-ние, то неговата газова форма се нарича фаза, ако не е такова се нарича газ(?????).
Газовете се втечняват при ниски температури и високо налягане.
СО - безцветен без мирис, малко по-лек от въздуха, продукт на непълното горене.
Сl - жълто зелен с остър мирис, 2,5 пъти по тежък от въздуха, отделя се при
химическата,хартиената и текстилната промишленост.
SO
2
- безцветен с остър мирис, 2,26 пъти по тежък от въздуха. Действа възпалително върху
дихателните пътища и очите.
Н
2
S - безцветен с мирис на развалени яйца.
NO
x
- действа възпалително.
Pb - тежък метал.
Газовете и парите в едно помещение се движат чрез дифузия и движението на въздуха.
Аерозоли - дисперсна система в която дисперсната среда е газообразна.Тя се засилва от дим,
прах и мъгла.
Дим - дисперсна система, чиято дисперсна фаза се състои от твърди частици,които се
образуват при горене.
Мъгла - дисперсна система ,чиято дисперсна фаза се състои от течни частици образувани при
разпръскване на течности или при кондензация на пари.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технологии за пречистване на флуиди

При различни технологични процеси се отделят вредни вещества - газове, пари и аерозоли. Те водят до замърсяване на въздуха. За предпазване и ограничаване на това вредно влияние са определени хигиенни норми съгласно БДС...
Изпратен от:
Ивелина Капасъзова
на 2018-10-28
Добавен в:
Лекции
по Технология за пречистване на водите
Статистика:
38 сваляния
виж още
 
 

Технологии за пречистване на флуиди

Материал № 1328608, от 28 окт 2018
Свален: 38 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Технология за пречистване на водите, Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 52
Брой думи: 11,348
Брой символи: 73,880

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технологии за пречистване на флуиди"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала