Големина на текста:
1
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
3
ГЛАВА ПЪРВА
Същност на ипотечния кредит. Видове ипотечни кредити
6
I. Същност на ипотечния кредит
6
II. Видове ипотечни кредити
7
1. Целеви ипотечни кредити
7
1.1 Жилищен кредит
7
1.2 Кредит за ремонт на недвижими имоти
9
1.3 Кредит за строеж и довършване
10
1.4 Кредит за рефинансиране
10
1.5 Кредит за българи в чужбина
11
2. Нецелеви кредити за покриване на текущи нужди
12
ГЛАВА ВТОРА
Технология и организация при учредяването на ипотека.
Видове ипотека
13
I. Обща характеристика на ипотеката
13
1. Договорна ипотека
13
1.1 Предоставяне на необходимите документи за сключване на
договорна ипотека
14
1.2 Внасяне на дължимите нотариални и държавни такси
14
1.3 Изповядване на договорната ипотека
15
1.4 Вписване на договорната ипотека
15
2. Законова ипотека
15
II. Подновяване на ипотека
16
III. Заличаване на ипотека
16
IV. Съпоставка между договорната и законовата ипотека
16
ГЛАВА ТРЕТА
Общи условия при ипотечното кредитиране в България
18
1. Условия за отпускане, усвояване и издължаване на кредита
18
2. Условия за олихвяване и обезпечение по ипотчените кредити
21
2.1 Общи понятия
21
2.2 Как се изчислява лихвеният процент?
24
2.3 Кога се начислява лихвата?
25
2.4 Такса за предсрочно погасяване
25
2.5 Методология за изчисляване на лихвения процент по ипотечните
кредити
27
2.6 Най-често срещаните „уловки” при ипотечното кредитиране
35
3. Условия за прекратяване и предсрочна изискуемост на кредита
41
3.1 Как да се ограничи отговорността по ипотечния кредит?
43
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Технология и организация при отпускането на ипотечен кредит.
Анализ на кредитния процес
45
I. Предоставяне на ипотечен кредит
45
1. Подготовка за отпускане на ипотечен кредит
45
2
1.1 Предварителен разговор и консултация с кредитоискателя
45
1.2 Подготовка на документи от кредитоискателя
47
2. Анализ на кредитоспособността на кредитоискателя
48
2.1 Организация на кредитния процес при анализиране на
кредитоспособността
48
2.2 Видове анализи, включени в оценката за кредитоспособност
49
2.3 Крайна обща оценка за кредитоспособността на кредитоискателя
50
3. Сключване на договор
52
3.1 Подготовка за сключване на кредитната сделка
52
3.2 Подписване на договор за кредит
53
3.3 Усвояване на кредита
53
3.4 Застраховки
55
3.5 Погасяване на кредита
55
3.6 Отговорности и санкции
56
3.7 Контрол върху изпълнението на кредита
57
ГЛАВА ПЕТА
Тенденции и перспективи за развитието на ипотечното кредитиране
в България
58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
64
ИЗТОЧНИЦИ
66
ПРИЛОЖЕНИЯ
3
Увод
В развитието на съвременната икономика и новите пазарни условия, в които
навлезе страната ни след присъединяването й към Европейския съюз, все по-голямо
значение придобиват кредитите.
Като източник на средства, кредитирането играе основна роля в процеса на
разпределение и преразпределение на благата. Пред всеки човек стои въпросът за
осигуряването на достатъчно средства, с цел нормалното и ефективно осъществяване
на своята дейност и задоволяване на своите нужди.
В условията на преход към пазарна икономика, очакванията на физическите
субекти са насочени изцяло към банковата система, тъй като чрез търговските банки те
задоволяват нуждата си от капитали, финансирайки дейността и инвестициите си чрез
ползване на кредитни продукти.
Голямото търсене на кредитни услуги стимулира кредитните институции да
разширяват своята кредитна дейност като предлагат все по-разнообразни кредити, с цел
осигуряване на по-пълно и по-ефективно задоволяване нуждите на своите клиенти.
Кредитната дейност представлява основния дял от активите на банката и
осигурява голяма част от нейните приходи, но същевременно тя се характеризира като
високорискова поради наличието на кредитен риск, свързан с евентуалната
невъзможност на кредитополучателите в даден момент да погасяват кредитните си
задължения. Поради тази причина, банките се стремят да предоставят кредити с
различна степен на риск и по този начин да поддържат диверсифициран кредитен
портфейл.
Основната финансова дилема, която стои пред всяка една търговска банка, когато
предоставя кредити, е дилемата „възвръщаемост – риск” При повечето кредитни
операции е в сила следната зависимост: по-високата възвръщаемост на кредитите е
съпроводена с поемането на по-големи потенциални рискове и обратно
нискорисковите кредити са нискодоходни.
Доходността и рискът са взаимно изключващи се страни, които обаче трябва да
бъдат балансирани по определен начин. Банките не се опитват да премахнат риска или
доходността въобще, а техния стремеж е да оптимизират структурата на кредитите
така, че да се осигурят достатъчно по размер доходи, като риска се сведе до допустими
граници.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технология и организация на ипотечното кредитиране в България

Дипломната работа разглежда проблемите, свързани с ипотечните кредити в България...
Изпратен от:
nikolay_takiev
на 2018-10-27
Добавен в:
Дипломни работи
по Финанси
Статистика:
5 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Дипломни работи по Финанси от София за Студенти в УНСС от факултет Финансово-счетоводен специалност Финанси бакалавър несваляни с над 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Търговски и ипотечен кредит

27 май 2008
·
266
·
3
·
610
·
42

Ипотечният кредит се отпуска за финансиране на инвестиционни цели и е обезпечен с ипотека, обезпечението се обвързва с определеното недвижимо имущество, което притежава кредитополучателя. Ипотеката се създава чрез вписване в регистъра...
 

Сравнителен анализ на условията по ипотечни кредити в търговските банки

07 мар 2011
·
105
·
14
·
3,127
·
168

Имате недвижим имот (жилище, офис, магазин, склад и т.н.) и се нуждаете от пари, за да ги вложете в бизнеса си. Решавате да изтеглите ипотечен кредит...
 

Лихва и лихвен процент. Паричен пазар

23 мар 2008
·
804
·
10
·
2,845
·
323
·
3

Кратък урок относно лихвата и лихвеният процент. Лекцията включва също така и видовете лихви както и паричният пазар...
 

Финансиране на инвестициите в недвижими имоти

27 окт 2011
·
147
·
7
·
2,066
·
192

Финансирането на инвестиции за недвижима собственост представлява непрекъснат процес за осигуряване на парични средства от различни източници и тяхното използване за създаването и/или придобиването на недвижими имоти...
 

Ипотечни кредити на ТБ БУЛБАНК

08 сеп 2008
·
225
·
24
·
2,643

С настоящата курсова работа ще разгледаме кредитирането с ипотека. В тази курсова разработка е направен общ преглед на условията и елементите, които формират и определят последващото развитие при използване на такъв вид кредит от клиенти.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
07.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
8
1
7 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Технология и организация на ипотечното кредитиране в България

Материал № 1328520, от 27 окт 2018
Свален: 5 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 66
Брой думи: 17,629
Брой символи: 107,214

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология и организация на ипотечното кредитир ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения