Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. В.
Търново
КУРСОВА РАБОТА
дисциплина: Педагогическа и професионална
етика
тема: Анализ на етичен кодекс на
учителската
професионална общност
гр. В. Търново
2018 год.
Известно е, че етиката е философска наука, изучаваща
системата от норми за нравствено поведение на хората, техните
задължения към обществото и един към друг. Професионалната
етика от своя страна е съвкупност от специфични нравствени
норми, регулиращи поведението и взаимоотношенията между
хората, които произтичат от тяхната обща професионална дейност и
от спецификата на условията, в които човек е поставен от
професията, която упражнява.
Както във всяка професионална група, така и в
педагогическата професионална общност съществува собствен,
специфичен морал, който най често е регламентиран с етичен
кодекс, който представя стандартите за етично поведение на
работещите в сферата на образованието, регламентира етичните
правила, които следва да се прилагат при изпълнение на
служебните задължения и при конфликт на интереси, установява
общи норми на поведение. Той включва елементи и от правилата и
от идеалите, които трябва да съблюдават работещите с деца и
ученици т. е. дават се варианти и опора за индивида в общността.
За да бъдат действени принципите в кодекса (моралните принципи
и норми), трябва да бъдат съзнателно възприети и приложени от
професионалната общност.
Поради факта, че няма институция, която да се занимава с
изработването на етични кодекси, и която да следи за тяхното
спазване и съответно санкциониране, всяка детска градина или
училище трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде
публикуван на интернет страницата, се казва в приетите текстове от
новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Като основа за създаването на етичните правила и норми,
училищата и детските градини се ръководят от Етичен кодекс на
работещите с деца, който е достъпен благодарение на Държавна
агенция за закрила на детето. На базата на този кодекс в рамките
на няколко раздела всяка детска градина или училище изработва
свой актуален кодекс.
В първия раздел се описват основните положения, правата на
децата, задължения на учителите, работниците и служителите, а
именно:
- как се осъществява дейността на работещите в училище и
спазването на принципите на законност, лоялност, честност,
безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и
отчетност.
- това, че професионалната общност трябва да работи за
укрепване на доверието на училището, като институция, както и да
не накърнява престижа на конкретното училище/детска градина и
учителската професия.
- учителската общност трябва да се отнася с уважение към
всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не
допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
Етичният кодекс утвърждава основните професионалните
ценности, компетентности и принципи на работещите с деца и
ученици. Това, че те трябва да притежават определени личности,
морални и социални качества, които се изразяват в професионална
компетентност, отговорно да прилагане на своите познания и опит,
да носят отговорност за действията или бездействието си. Той
регламентира взаимоотношения с ученици, колеги, родители и
граждани.
Според етичният кодекс на учителската общност още се
изисква всеки учител или служител да се стреми към:
- Полезност за обществото;
- Максимални резултати в учебно - възпитателната работа;
- Обществено признание – създаване на положителна визия на
учебното заведение;
- Колегиални отношения изграждане на взаимно приемливи
отношения между всички членове на общността;
Силно засегнати са и моралните отговорности към
семейството като: зачитане достойнството на всяко семейство и
неговата култура, обичаи, език и убеждения; уважаване ценностите
на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото
му да взема решения за своите деца; информиране на семейството
за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е възможно,
включвайки го във вземането на такива решения; информиране за
начина, по който се работи с детето и т.н.
Личното поведение, морал и нравственост на педагогическите
специалисти също е обект на етичния кодекс. Според него те не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 май 2022 в 23:35 учител на 55 години от Пазарджик - ПГМЕТ, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Анализ на етичен кодекс на учителската професионална общност

Материал № 1326465, от 29 сеп 2018
Свален: 119 пъти
Прегледан: 154 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 669
Брой символи: 4,319

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на етичен кодекс на учителската професио ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
205 36

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
99 36

виж още преподаватели...
Последно видяха материала