Големина на текста:
*Фирмите изв и-ции с чужди и собствени средства чрез: емит. на акции, облигации и банкови заеми.
* Н-ни за привл на собст. И привл капитал: собст(акционерен) капитал-чрез акции,външен – заемен-облигации,
заем или кредити.
* Инв процес в усл на ик криза протича – противоречиво.
*Кои са осн цели на фирмената инв политика: пробив на нови пазари, увел на печалбата, увел на паз дял.
*Инв политика зависи от: доходите и покупателната способност.
*Успешният инв процес се дължи на: правителствена политика, инфраструктура, либерализация, менидж умения,
равнище на технологиите.
*Пълната технол структура на и-циите е сума от ст/стите на: строит-монт работи, геоложки и хидроложки
проучв., проектни работи и др р-ди.
*Финансистите разгл инв процес и поставят сл въпроси: Какъв да бъде дисконтовия%; Как да предвидим съотв.
пар потоци(Кеш флоу) през плановия период на база на печалбите след изплащане на данъците; Как да преценим
паз ст/ст на проекта (или на бизнеса) в края на планирания период (в края на жизнения цикъл на обекта).
*Участници в инв процес: държаватам инвеститорът, проектантът, строителите, доставчиците на машини и
съоръжения, др фактори.
*Фази на инв процес -1. Перспективи проучвания, 2.Предварителни проучвания, 3. Проектиране, 4.Строителство,
5.Усвояване на проектните мощности и достигане равнището на проектните технико-ик показатели.
*Функционална класификация на и-циите: 1. За обновяване на продукцията и насочването и към нови
пазари(рискови и-ции) 2.За разширяване на традиционните за фирмата сфери на дейност и направления за
реализация на продукцията (традиционни пазари) 3. И-ции за намаляване на тек р-ди по производството (за
суровини, мат-ли, труд, електроенергия и др) 4. И-ции за повишаване на техн и технолог. Равнище на
производството, чрез въвеждане на нова техника и технологии. 5. И-ции за запазване на постигнатите паз позиции
и авторитет пред потребителите 6. И-ции за опазване на ок ср и за подобряване по безопасността на
производството.
* Според изсл на … началото на контрола в повечето фирми е: 6-12 месеца
*Осн ел на с-мата за оценяване са: методите за оценка.
*М-дите за технол прогнозиране имат сл класификация: количествени, качествени, м-ди за прогнозиране на
времето и за прогнозиране на вероятността.
*Осн иновации са: и-ции с голяма важност; със средна важност; с малка важност.
*И-циите могат да имат множество и сложни форми – ДА
*И-циите са ел от непроизв процес – НЕ- от и-ционния процес
*Нетната и-ция ограничава дейността на фирмата – НЕ- една инвестиция никога не ограничава фирмата
*Главен показател – Гл пок на ик ефект и степента на доходност на нац валута, Този пок предоставя и-ция за най-
същественото в ик-та ефективност, а именно равнището и посоката на нейното изменение.
*Ик ефективност на и-циите – изразява се в качеството им да създават високо рентабилни основни активи. И-
циите са толкова по-ефективни, колкото по-високи са резултатите, получени от осъществяването им.
Ефективността се свежда до ролята им за повишаване на производителността на труда, а от тук и на
благосъстоянието на фирмата.
*Спомагателни показатели- предоставят и-ция, чийто анализ позволява да се даде отговор на въпросите, защо
равнишето на ик ефектвн. Има такива стойности и защо се изменя в една или др посока. Те характеризират
функционирането на отд фактори на производството и служат за анализ на причините, обуславящи равнището и
динамиката на главния показател.
*Ефективността на и-циите се обуславя от бъд доход, който те ще осигурят. От него зависи тяхната
възвращаемост. Трайната им цел е да създадат или да осигурят създаването на опр блага, чиято реализация на
пазара осигурява на фирмата парични постъпления или пар потоци.
*Видове идейни източници:научноизслед. И развойна дейност на фирмата и на др външни научноизсл звена, в
които фирмата извършва ограничено инвестиране на рисков капитал; наблюдение и анализ на тенденции в
птраслите(пазарите), в които фирмата разоти, в др отрасли и в извъник сфера; посещение на панири, изложби,
изследователски центрове, уноверситети, заводи, търговски палати, научно-приложни конференции и др; лични
контакти със сег и потенциални клиенти, успели предриемачи, дистрибутори, банкери, брокери и др; четене на
списания за бизнес, публикации на патентни ведомства, търговски публикации и др.
*Фирма – производствена система или организация, която трансформира входините ресурси в продукти и услуги.
Но освен това фирмата може да се разглежда като съвкупност от ресурси (физически, човешки, финансови, и-
ция), като административна организация, като юридическо лице (търговско дружество), извършващо търговски
сделки, като обект на държавно регулиране, като екологичен фактор.
* Задълж и-ции- могат да се разделят на две гр- 1. Неизбежни – и-ции за опазване на околната среда, за
техническа безопасност, за повишаване надеждността на производството. 2.И-ции за замяна на оборудването, за
намаляване на р-дите и увеличаване на пр-дите от сег сфера на дейност на фирмата.
*Ел на с-мата за оценяване на инв пр – критерии на оценката, м-ди за оценяване на проектите, процедури за
подобряване на инв предложения, организация на експертизата на проектите, информационна база за оценяване
на проектите.
*Инвеститор – фирмата или лицето, което непосредствено финансира и-циите, избора изпълнител и възлага
проектните работи, избира изпълнител и възлага строително-монтажните работи, избора доставчик на машините
и съоръъженията. Инвеститорът финансира със свои средства и става собственик на изградения обект.
*Проектант – организацията или лицето, което извършва работното проектиране и избора на работния проект или
част от него, той трябва да техническо правоспособно лице.
*Изпълнител – организацията, която изпълнява строителните и монтажните работи по договор с инвеститора.
*Доставчик - организация или лице, което доставя необход машини, съоръжения, и обзавеждане за обекта.
*Контрол – проследяване и оценяване на развитието на събитията, водещи към постигане на опр цели. В случая
това са цели поставени пред даден инв проект или инв процес като цяло.
*Приходна институция – НАП
*Разходна институция - НОИ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Инвестиции - основни понятия

Основни понятия по дисциплината Инвестиции. Материалът е синезиран от част от лекции...
Изпратен от:
Iwelina Nenowa
на 2018-09-03
Добавен в:
Лекции
по Инвестиционен мениджмънт
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Инвестиционен мениджмънт за Студенти несваляни с 2 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Инвестиционен мениджмънт
Управление на проекти
класно тест по Инвестиционен мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или комбинация от верни отговори.
(Лесен)
10
5
1
2 мин
21.01.2015
Тест за студенти: Инвестиции
тематичен тест по Инвестиционен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по инвестиционен мениджмънт, изучаващи дисциплината "Инвестици". Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
10
65
1
20.06.2012
» виж всички онлайн тестове по инвестиционен мениджмънт

Инвестиции - основни понятия

Материал № 1325318, от 03 сеп 2018
Свален: 0 пъти
Предмет: Инвестиционен мениджмънт
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 817
Брой символи: 4,928

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Инвестиции - основни понятия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com: