Големина на текста:
......................................................................................................................................................
.
(пълно наименование на учебното заведение, адрес, имейл адрес, телефон)
Утвърждавам: ………………………..
Директор: …………………………….
(име и фамилия)
ПЛАН
ЗА ПОДКРЕПА
на дете или ученик със специални образователни потребности
за 2017 / 2018 учебна година
(документът се изготвя съгласно изискванията на чл.189, т.3
от Закона за предучилищното и училищното образование)
I. Лични данни
Трите имена на детето или ученика:
Година и дата на раждане:
Възраст: 8г.
Група/Клас: 2 клас
Форма на обучение (чл. 107, ал. 2, т. 6 от ЗПУО):
Имена, адрес, имейл адрес и телефон на родителя/представителя на детето/лицето,
което полага грижи за детето:
II. Съдържание на плана
1. Цели и задачи на допълнителната подкрепа
а) цели
- Да разграничава , разпознава гласни и съгласни звукове, да знае речниковото значение
на думите , да състави кратък текст с описание на предмет
- Да събира и изважда до 100 , да умножава и дели с едноцифрено число , да разпознава
геометричните фигури триъгълник, правоъгълник и квадрат.
б) задачи
- Успешна интеграция в обществото
Моделът на бланката е създаден в РЦПППО, област Велико Търново
- Пълноценно участие в живота на класа
-.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация
- Формиране на толерантност в отношенията
2. Вид на допълнителната подкрепа
(видовете допълнителна подкрепа, които са пет, са посочени в чл. 187, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование)
- Краткосрочна
3. Възможности, силни страни и потенциал на детето или ученика
(описват се възможностите, силните страни и потенциала на детето и ученика
за включване и участие в образователния процес)
-Мотивира се за работа. Работи добре по ясно зададени условия. Спазва
правилата в училище.
4. Срок за предоставяне на допълнителна подкрепа
(планът за подкрепа се изготвя за една учебна година, ако няма друго решение на Екипа
за подкрепа за личностно развитие; посочва се срокът на действие на конкретния план)
-От 15.09.2017г. до 01.06. 2018г.
.
5. Образователни цели и очаквани резултати
(в таблицата трябва да фигурират всички учебни предмети, по които детето/ученика
получава допълнителна подкрепа)
Образователни цели и задачи
по учебни предмети
Очаквани резултати
Конкретни знания, които трябва да
бъдат усвоени по предмета
Български език
1.Разграничаване на гласни и съгласни
звукове и техни признаци.
4.Разпознаване на глагола,
съществителното име и прилагателното
име като части на речта.
5.Определяне на вида, рода и числото на
съществителното име.
6.Съгласуване на прилагателното и
съществителното име по род и число.
7.Знае какво е речниково значение на
думата.
8.Кратко писмено описание на предмет.
9.Разграничаване на басня и народна
песен от други литературни и фолклорни
произведения.
11.Отговаряне на въпроси, свързани със
Разграничава гласни и съгласни звукове и
определя техните признаци.
Съгласува по род и число.
Отговаря на въпроси върху изучавано
произведение.
съдържанието на изучавано произведение.
12.Откриване на образите на героите в
изучавано произведение.
13.Изразяване на емоционално-оценъчно
отношение към герои и епизоди в
изучавано произведение.
Прави оценка на поведението на героите.
Математика
1.Познаване на естествените числа до 100.
2.Усвояване на принципа за построяване
на редицата на числата до 100.
4.Извършване на аритметичните действия
събиране и изваждане с числата до 100.
5.Усвояване на аритметичните действия
умножение и деление с едноцифрено
число (табличните случаи).
6.Усвояване на намиране на неизвестно
събираемо и неизвестен множител
7.Познаване на геометричните фигури
триъгълник, правоъгълник и квадрат
8.Определяне на вида на триъгълник
според страните.
9.Познаване на мерните единици за
дължина (дециметър, метър), време
(минута, денонощие, седмица, месец,
година) и
връзката между тях.
Познава и извършва действия с числата до
100.
Знае табличното умножение.
Намира неизвестно.
Различава геометричните фигури.
Определя вида на триъгълника
6. Начин на оценяване
(посочва се начинът на оценяване по всички предмети от учебния план за съответния
клас) .
-наблюдение; устно; писмено ;приложение на усвоените знания в практическа
ситуация; степен на самостоятелност; цялостно отношение към ученето.
7. Методи на работа
(изброяват се методи и средства, използвани в педагогическата дейност по конкретния
случай)
а) педагогически индивидуални образователни задачи, съобразени с
възможностите на ученика , словестни , нагледни
б) терапевтични – рисуване , оцветяване , вгнездяване
в) други методи и средства – участие в извънкласни дейности и мероприятия
8. Честота на дейностите за допълнителна подкрепа.
(описват се учебните предмети, по които детето/ученика е на ресурсно подпомагане, други дейности,
свързани с допълнителната подкрепа, седмичната заетост в учебни часове и мястото на провеждане на
занятията)
Моделът на бланката е създаден в РЦПППО, област Велико Търново

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2022 в 21:34 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и английски език, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
2
1 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

План за подкрепа на дете или ученик със СОП

Материал № 1325299, от 03 сеп 2018
Свален: 503 пъти
Прегледан: 1,023 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: План
Брой страници: 5
Брой думи: 777
Брой символи: 5,121

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План за подкрепа на дете или ученик със СОП "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала