Големина на текста:
ТЕСТ 1
1.
?позициониране на анализа
?структуриране
?съдържание,предмет и задачи
?методологична база
?методологичен апарат
2.
От една страна системния анализ предполага,че при изучаване на стопанските явления и процеси
трябва да се отчитат всички вътрешни и външни връзки на обектите на анализа и тяхното
взаимодействие с обкръжаващата ги бизнессреда.Следователно анализираният обект се разглежда
като част от йерархична система,имаща по-висок ранг на управление.
От друга страна, анализът трябва да се извършва не само при възникване на опр. ситуации,но и
текущо в хода на протичане на стопанските процеси и операции.
3.
?адитивни
?мултипликативни
?кратни
?комбинирани
4.
1) При анализа на външната среда имаме следните етапи:
- разлагане на околната среда
-наблюдение,следене на средата
-предвиждане и прогнозиране на промените в средата
-оценяване на обкръжаващата среда
2) Анализ на вътрешната среда:
-определяне потенциала на предприятието
-оценка на потенциала посредством различни методи:времеви сравнения;сравнения с фазите на
продуктово-пазарните цикли;сравнения с конкурентите;сравнения с критичните резултативни фактори
-изготвяне на профила на силните и слабите страни
6.
1)Тенденции относно използването на производителността на труда:
...Бр=Бтр тек.г. – Бтр предх.г.=60-72=-12
В бизнесорган. са използвани усилия за повишаване произв. на труда,което е довело до намал.
числеността на трудовите работници с 12 души.
2)Тенденция относно използването на раб. време
-отработени човекодни от 1 лице- общо отработени човекодни/бр.търг.работници
-средна производителност/продължителност на работния ден-общо отработени човекочасове/общо
отраб. човекодни
ПоказателПредх.год.Текуща год.
Численост на персонала,в това число
1.1 брой на търг. работници
90
72
80
60
2.Общоотработ.човекодни от търг.
работници
1764015120
3.Общоотраб. човекочасове от търг 135828120960
1
работници
4.Обем на оборота (хил.лв)3600031200
5.Средна продължителност на раб. ден7,78
...РВ (Бз)= ( Бз1-Бзо) х Чдо х Ччо= (60-72) х 36000 х 7,7= -3326400
...РВ(Чч)= (Чч1-Ччо) х Бз1 х Чдо= (8-7,7) х 60 х 36000=648000
...РВ(Чд)=(Чд1-Чдо) х Бз1 х Чч1=(31200-36000) х 60 х ...=
7.
Години Общо Преди изм. След изм. Индекси след
прем.
Км
Предходна 1000 000 900 000100 000Преди изм 1,01000 000
След изм 1,11 100 000
Текуща1240 000 90 000100 0001,11,210000
За предходната година:
900000 х 1 010 000 + 100 000 х (1,210 000:1,1)=119900
За текущата година:
900 000 х (1,010 000:1,1) + 34000 х (12100:1,010000)=990 000+340 000=1 330 000
Установената динамика по обема на продажбите свидетелства за повишение в дейността на
бизнесорганизацията.Обемът на оборота за текуща година/предходната се е увеличил с 11,75%.
8.
1)Предимства на абсолютните показатели:
-показ. позволяват издръжката на търг. дейност да се обвърже с другите стойностни показатели за
отразяване на разл. страни на търг. дейност
-абсолютните показ. служат като база за опр. рентабилността на търг. предприятия
2)Недостатъци
-несъпоставими и несравними са поради необвързаността си с обема на продажбите.Те не позволяват да
се сравняват издръжката на търг. дейност м/у разл. бизнесорганизации и за разл. периоди
3)Предимства на отклонителните показатели
-показ.”равнище на разходитесе отличава с икономическа сравнимост
-сумата по относит. икономия или преразход изразява намаляване или увеличаване на търг. разходи
през изследвания период спрямо базисния при отчитане на промените в обема на продажбите
9.
Нетни приходи:
-те заемат най-голям дял в общите приходи от обичайна дейност
-величината им се формира от доставната стойност на стоките и от търг. приходи
-всяко увеличение на нетните приходи представлява по-добро изпълнение на факторите за
търг.дейност и по-ефективно функциониране на инвест. Капитал
-нетните приходи се получават като от брутния им размер се извадят събраните от клиентите суми за
данъци (ДДС)
Търг.приходи:
-те се формират при положителна разлика м/у продажната цена и доставната стойност на продадените
стоки
-съществува правопропорционална зависимост м/у обема на продажбите и търговските приходи
-в/у обема на търг. приходи влияние оказва и структурния фактор
10.
1)влияние на измененията в обема на нетните приходи от продажби
2
2)влияние на преструктурирането на продажбите в това число и на нетните приходи от продажби
3)влияние на равнището на добавената стойност на 1(100)лв нетни приходи
11.
1)когато ДА са по-голяма величина от СК
2)когато КА са по-малко от КЗ
3)превишаването на ДЗ и КЗ над СК показва,че фин. задлъжнялост е силна,а фин. състояние-лошо.
12.
Търг.обектОборот лвПечалба на 100брПечалба в (лв)Структура на прод
БП ТПБП ТПБП ТПБП ТП
Хран. стоки 300030008 12 240 360 60 50
Нехран.
стоки
2000300010 18 200 540 40 50
Общо 50006000--240 900 100 100
ТЕСТ 2
1.
Основополагащ принцип,заложен и в частно-научния изследователски метод на анализа,който има
характер на методологически подход е дедуктивният подход,прилагащ се многократно с
индуктивния.Аналитичната информация би се оказала без особена стойност,ако не се съблюдават и
следните важни и необходими принципи:-
системност,оперативност,своевременост,комплексност,методика и технолог.
прецизност,достоверност,сравнителност,същественост.
2.
1)прилагане на системния анализ и комплексен подход при изучаването на стоп.явления и процеси
2)критерии за оценка на резултатите (две основни групи:общовалидни и композирани)
3)изграждане системата от показатели с цел съставяне на количествена характеристика за отд. бизнес
дейности
4)участване на явленията,процесите,показателите в тяхната причинна зависимост
5)количествено метрифициране на факторните явления по сила,посока,резултати
6)извършване на аналит. синтез на резултатите от аналит. изследвания
3.
Това са количествени методи за измерване на факторните влияния.Алгоритъм на техниката
елиминиранеиразликивзаимно се допълват с няколко различия.
Техникатаразликие модифициран вариант на техникатаелиминиране”,но в техническо отношение е
по-опростена (съкращ. на част от изчислител.процедури-не се причисляват условни величини
4.
1)задачи на анализа на външната среда:
-опр. на благоприятните предпоставки за развитие на бизнеса
-оценка на неблагопр. отражение на затруднени бариери или заплахи по линията на отделни фактори на
външната среда в/у резултатите от дейността
-изследване на вида и размера на рисковете
-разкриване на резерви за избягване на неблагопр. фактори
-оценка на равнището на конкуренцията в отрасъла
-опр. на пазарната позиция на предприятието
2)задачи на анализа на вътрешната среда:
-опр. на икономическия потенциал на предприятието
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Материали по бизнес анализ

Материали по бизнес анализ - Разработени лекции с отговори за изпита. Позициониране на анализа. Структуриране. Съдържание,предмет и задачи. Методологична база...
Изпратен от:
Много Искаш
на 2018-08-14
Добавен в:
Лекции
по Бизнес анализ
Статистика:
15 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Бизнес план на фирма

03 мар 2011
·
182
·
12
·
1,874
·
428

Бизнес план на агенция за организиране на сватбени тържества...
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
9
1
2 мин
19.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Материали по бизнес анализ

Материал № 1324913, от 14 авг 2018
Свален: 15 пъти
Прегледан: 18 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 5,927
Брой символи: 36,641

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Материали по бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала