Големина на текста:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Дисциплина: Екстремни ситуации-оценка на риска
К У Р С О В А Р А Б О Т А
НА ТЕМА:
Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на
защитата на населението. Средства за защита.
Магистърска програма по специалност
„Обществено здраве и здравен мениджмънт“
Изготвил:Преподавател:
Момчил Владиславов ВладовПроф. Д-р К. Любомирова, ДМ
Фак. № МД366
гр. София
2017/2018 г.
Бедствените ситуации са чести явления в живота на хората, които предизвикват разрушения,
унищожаване на материални културни ценности, различни по тежест и комбинираност поражения
на хора и животни, екологични промени и др. Съществено значение за нашата страна имат
природните бедствия, крупни производствени аварии и пътнотранспортни катастрофи.
През последните години съществено се увеличава значението на природните бедствия,
техногенните, социално-икономическите, транспортните и други катастрофи. Все повече нараства
опасността от ядрен, биологичен и химичен тероризъм. Това води до необходимостта от нови
знания и умения от висшите медицински кадри по проблемите на медико-биологичните ефекти на
поразяващите фактори, медицинската защита и медицинското осигуряване на населението при
бедствени ситуации.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕКСТЕМНИТЕ СИТУАЦИИ
Разделянето на екстремните ситуации, макар и условно, създава възможност за по-пълен анализ
и определяне на доминиращите компоненти. Въздействието върху човека както на един, така и на
няколко фактора на екстремна ситуация, предизвиква изменения на психофизическото му
състояние и адаптация към външната среда. Определя се следната класификация:
Екстремни ситуации, свързани с двигателна дейност:
- свързани с физическа издръжливост (обща, силова, статична);
- свързани с бързината на движенията (бързина на реакцията, скорост на единичните
движения, честота на движенията);
- свързани с максимално мускулно усилие (статично, динамично, свръхвисоко);
- свързани с гъвкавост и ловкост.
Екстремни ситуации, свързани с психическа дейност:
- свързани с интелектуална (познавателна) дейност (умствена работа, проверка на
хипотези, вземане на решения, адекватно прогнозиране, предвиждане на бъдещи
събития);
- свързани със силни емоционални преживявания (разход на енергия, положителни,
отрицателни);
- свързани с волевата подструктура (трудност, опасност, риск, усилие).
Екстремни ситуации, свързани със социална дейност:
Конфликтни ситуации (политически, нравствени, естетични, професионални);
Бедствените ситуации - особен вид екстремни ситуации
Съвременният човек и човешките общности, въпреки своя значим научно-технически напредък
и високотехнологични възможности за оценка и контрол на вероятностни събития и опасни
ситуации, често попада под ударите на големи физически и духовни изпитания.
В представите на обществото бедствието се асоциира с "всяко неочаквано или изключително
нещастие". Бедствието се възприема като уникален феномен на човешкото битие, застрашаващо
живота и здравето на човека, все още остава в периферията на сериозните научни открития.
При проучване на изследванията относно бедствените ситуации се установява, че съществуват
различни дефиниции, в които участват термини като "екстремни природни явления", "стихийни
бедствия", "катастрофални явления", "природни катастрофи". Интерес представлява термина
"катастрофа". Това е ситуация, настъпваща при такова изменение на обкръжаващата ни среда, която
застрашава живота ни или влияе неблагоприятно върху дейността.
Природите катастрофи са стихийни явления и процеси, геофизични събития с висока степен на
екстремност. Възникват на Земята без участието на човек, причиняват не само щети, но и чрез
вторичните си ефекти забавят социалното и икономическо развитие.
Към опасните природни явления се отнасят земетресенията, изригванията на вулканите,
свлачищата, цунами, тропически циклони, силни бури, урагани, торнадо, силни ветрове,
наводнения в долините парените и по морските крайбрежия, пожари от естествен произход и
свързаните с тях задимявания, засушавания, пясъчни и прашни бури, а също така и нашествия на
насекоми и паразити.
Медицината на бедствените ситуации представлява самостоятелно научно направление,
третиращо въпросите на медицинското осигуряване на населението при възникване на бедствени
ситуации. Те я част от общественото здравеопазване със свои специфични цели и задачи.
Целта на медицината на бедствените ситуации е превенцията на пораженията при бедствени
ситуации, лечението и лечебно-евакуационното осигуряване на пострадалите.
Предметът на гази дисциплина включва:
1. Основни знания за физическата природа на природните и антропогенни катастрофи.
2. Характерни черти на масовите поражения и тяхната специфика при различните екстремни
ситуации.
3. Профилактика, диагностика и лечение на пострадалите при различните бедствени
ситуации.
4. Организация на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации.
Основните задачи на медицината на катастрофите са:
1. Да изучава характера и особеностите на пораженията върху населението при различните
бедствени ситуации.
2. Разработва ефективни организационни модели за медицинско осигуряване на пострадалите.
3. Провежда теоретическо и практическо обучение на медицинския и немедицински персонал
за работата в условията на бедствия.
4. Провежда научни изследвания, прави анализи, създава методики, документи, литература и
инструкции.
Според Световната здравна организация бедствията (катастрофите) представляват природни
явления или резултати от човешка дейност, които представляват заплаха за живота и здравето на
хората в степен, която изисква получаването на медицинска помощ отвън дадения регион.
Бедствените ситуации имат няколко основни черти:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 авг 2020 в 16:47 потребител на 22 години
23 юли 2020 в 09:20 студентка на 45 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - УЗГ, випуск 2015
27 юни 2020 в 15:06 потребител
 
 
Онлайн тестове по Управление на риска
Управление на риска
изпитен тест по Управление на риска за Студенти от 4 курс
Тест за студенти от 4-ти курс по Управление на риска - съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
56
1
28.05.2015
Тест по управление на риска
професионален тест по Управление на риска за Студенти
Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината "Управление на риска" и е предназначен за студенти. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Труден)
30
38
1
2 мин
20.08.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на риска

Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението. Средства за защита

Материал № 1322274, от 11 юни 2018
Свален: 62 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Управление на риска
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,347
Брой символи: 23,090

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на екстремните ситуации. Ор ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала