Големина на текста:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КУРСОВА РАБОТА
ПО
Образователен мениджмънт
НА ТЕМА:
УЧИЛИЩЕТО КАТО
ОРГАНИЗАЦИЯ
Анализът на понятиетоорганизация се налага заради различния смисъл,
който се влага в неговото съдържание.
Училищна организация е интитуционалната социокултурна организация, с
цели, които са ориентирани към решаване на значими проблеми на
гражданското общество, а не към печалба, както е в бизнес организациите.
Училището е организация, която представлява общност от училищно
ръководство, педагогически персонал, ученици и административен
персонал, които са обединени от общи цели и осъществяват своята
съвместна дейност благодарение на използването на определени ресурси.
Във функционален аспект думатаорганизацияозначава процес на
подреждане на частите на цялото, на функционирането на една система. Тя
означава още дейност по внасяне на необходимото равновесие в
съвкупността на елементи на една система. В този смисъл организацията е
трайно осъществявана съвкупност от действия, с помощта на които се
подреждат във времето и пространството определени реални предмети или
човешки ресурси, за да се получи желан ефект. Думата организация
означава функция на управлението.
В структурен аспект с думата организация се означават признаци, свойства
на една система, определящи нейното качествено състояние, степента на
взаимовръзка и взаимодействие между отделните и части. В този смисъл
организацията изразява степента на вътрешна подреденост на системата, на
нейната вътрешна структура на функциониране.
В институционален аспект думата организация означава система, чието
функциониране преследва постигането на предварително определени цели.
Може да се счита, че организацията е система от определени, относително
автономни групи от хора, ориентирани към постигането на предварително
определена цел, осъществяването на която изисква съвместни и
координирани действия. Тя е още съвкупност от хора с определена
специализация на дейност и принадлежащите им средства за реализирането
на определен желан резултат. В този смисъл училището е организация.
Всяка организация се характеризира със следните основни елементи: цели,
функции и структура.
В своето историческо развитие българското училище понякога е губило
водещата си роля в живота на хората. Днес то е основна организационна
единица от системата на просветата, осигуряваща образование съгласно
специално определени държавни изисквания. И независимо от това, дали
едно училище е държавно, общинско или частно, то носи следните по-важни
2
специфични особености, имащи отношение към организационната му
определеност:
- Училището е организация, която реализира задачи, поставени му от
обществото.
- Училището е основно организационно-структурно звено на
образователната система и осъществява образователно-възпитателната си
работа систематично и цялостно. Като образователно-възпитателна
институция, то е незаменимо в своята социална роля.
- Една от най-характерните особености на училището се определя от
особения характер на труда, реализиран в него. Това е труд
преподавателски, изискващ правилно организирани целенасочени
въздействия и взаимодействия с учениците, това е труд, изискващ висока
степен на самоорганизация.
Училището е институция, в която най-ярко се разграничават поколенията:
поколението на учителите и поколението на учениците. За правилното
функциониране на училището като организация от голямо значение е
правилното отчитане на специфичния характер на системата от
взаимоотношения между учители и ученици.
Училището е формална организация и за нормалното и функциониране от
изключително значение е своевременното и съоръжаване със съответните
нормативни документи и механизмите за тяхното прилагане. Една част от
тези документи (като Конституция, Кодекс на труда, Закон за народната
просвета и др.) се разработват на национално равнище. Не малка е частта от
документи, които се разработват в училищната организация. Такива са
Правилникът за дейността и вътрешния ред в училище, длъжностните
характеристики на работещите в училищната организация, функционалната
структура на училищната организация и други.
Проектирането и изграждането на една училищна организация е доста
сложна дейност и включва редица операции, които могат да бъдат
систематизирани и групирани в следните основни етапи:
1.Изследване, анализиране и доказване на потребността от училище.
2.Определяне статута и целите на училищната организация.
3.Определяне функциите на училищната организация.
4.Разработване на организационната структура на училището и
описание на функциите на всяко негово звено.
5.Разработване на норми и технологии за действие при осъществяване
на описаните функции.
6.Разработване на системата за управление на училището.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Училището като организация

Анализът на понятието "организация" се налага заради различния смисъл, който се влага в неговото съдържание...
Изпратен от:
Красимир Тодоров
на 2018-06-09
Добавен в:
Курсови работи
по Организационно поведение
Статистика:
48 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Организационно поведение
Организационно поведение - тест 1
изпитен тест по Организационно поведение за Студенти от 3 курс
Тест по организационно поведение по учебника на проф. Давидков. Всички въпроси са затворени изискват един верен отговор.
(Труден)
25
36
1
28.05.2015
Тест по организационно поведение
междинен тест по Организационно поведение за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за предмета организационно поведение, който се изучава в 3-ти курс, специалност индустриален мениджмънт. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
343
3
12.09.2012
» виж всички онлайн тестове по организационно поведение

Училището като организация

Материал № 1322063, от 09 юни 2018
Свален: 48 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Организационно поведение
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,001
Брой символи: 12,814

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Училището като организация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала