Големина на текста:
Курсова работа
По Корпоративна интелектуална собственост
На тема Анализ на полезните модели регистрирани в
република България
гр. Варна,
2017г.
ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ
Полезният модел е идея или концепция, която е резултат от творческа дейност и
която посочва начините и средствата за постигане на конкретен технически резултат.
Законът поставя ограничения относно обектите, които могат да получат закрила като
полезни модели. Техническата идея не следва да се отнася до биотехнологичен продукт
или метод, като полезни модели не могат да се закрилят и методи, химични съединения
и тяхното използване, както и всички обекти изключени от патентоспособност съгласно
чл. 7 ЗПРПМ. Следователно полезните модели могат да се отнасят само до технически
устройства и изделия. Критериите за закрила на полезните модели са:
новост,изобретателска стъпка и промишлена приложимост.
Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното
ведомство.
Не се считат за полезни модели:
открития, научни теории и математически методи;
резултати от художествено творчество;
планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова
дейност и компютърни програми;
представяне на информация.
Не се регистрират като полезни модели:
решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите
нрави;
методи;
химични съединения или тяхното използване;
използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
сортове растения и породи животни;
продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.
Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от
датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни
периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет
години от датата на подаване на заявката.
Регистрираният полезен модел има териториално действие.
Национална заявка за регистрация
Правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник.
Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България, може
да подаде заявка за регистрация на полезен модел в Патентното ведомство лично или
чрез местен представител по индустриална собственост. Заявител, който няма
постоянен адрес или седалище в Република България, е длъжен да подаде заявка за
регистрация на полезен модел в Патентното ведомство чрез местен представител по
индустриална собственост. За дата на подаване на заявката се счита датата на
получаване в Патентното ведомство на следните документи:
заявление за регистрация, съдържащо име и адрес на заявителя, име и адрес на
изобретателя, име и адрес на представителя по индустриална собственост (ако
има такъв), номер, дата и страна на приоритетния документ (ако се претендира
за приоритет);
описание на полезния модел;
чертежи (когато е необходимо);
реферат
Към заявката също така е необходимо да се приложат:
документ за платена такса за заявяване и проверка;
пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална
собственост;
декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, както и платена такса за
приоритет ( ако се претендира за приоритет);
декларация за действителните изобретатели;
декларация с данни за заявката за патент, когато заявката е подадена в
съответствие с чл. 75 б от ЗПРПМ.
Документите се представят на български език. Когато описанието, претенциите,
чертежите и реферата са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е
необходимо в тримесечен срок същите да бъдат представени на български
език.Полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и
изобретателска стъпка, а само се преценява дали няма явно противоречие с чл. 10 от
ЗПРПМ.
Полезните модели се подлагат на проверка на формалните изисквания и, ако те са
изпълнени, започва процедура по регистрация. Извършва се публикация на
регистрираните полезни модели.Проучване и експертиза на полезен
модел може да се извърши по молба на заявителя / притежателя или трето лице по
време на действието на регистрацията на полезния модел.
Отлагане на регистрация
Съществува възможност заявителят да подаде молба в тримесечен срок от подаване на
заявката за отлагане на регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца от датата
на подаване заявката, съответно приоритетната дата.
Паралелни заявки
Заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел за същото
изобретение, за което е подал заявка за патент, като се позове на датата на подаване,
съответно приоритетната дата. Това може да бъде осъществено до изтичане на два
месеца от датата на получаване на решението по заявка за патент или решението по чл.
58, ал. 3, т. 2 и ал. 4, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за
патент
Анализ на регистрираните полезни модели през 2017г.
Март 2017
В раздел А са издадени регистрации на общо 11 продукти и съставки. Най-много
претенции за предявени към биологично активен козметичен продукт, а само с една са
новосъздадени хранителните добавки. В раздел В са общо 9. Няма полезни модели с
по-малко от 2 претенции. В раздел С са издадени 5 модела, а в Е – 2броя. В раздел F е
издаден само един патент. В раздел G – 6 патента, а в H – 2броя. Общо 36 патента за
полезни модели, което е с 14 броя повече от предходния месец. Издадени са
свидетелства за регистрация на полезни модели от 2481 до 2512.
Февруари 2017
В раздел А има регистрирани 8 патента. Най-много претенции има към гърловина за
бутилки и флакони от полимерен материал.В раздел Б са три, което е по-малко от
предходния месец. В раздел С и Е има записани по 2 патента. В раздел С -4 броя. В
раздел G и F по 3 патента. Раздел Н -няма. Издадени са свидетелства за регистрация на
полезни модели от 2445 до 2480. Общо 22 регистрирани патента за полезни
модели, като повечето са от сферата на технологиите. Значително по-малко от
предходния месец (35бр.).
Януари 2017
В раздел А са записани 11 патента за полезни модели като по-голямата част от тях са за
хранителни продукти или съставки. В раздел Б са 10, като само за един от тях има само

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на полезните модели, регистрирани в Република България

Полезният модел е идея или концепция, която е резултат от творческа дейност и която посочва начините и средствата за постигане на конкретен технически резултат. Законът поставя ограничения относно обектите, които могат да получат закрила като полезни...
Изпратен от:
Виктория Данова
на 2018-05-26
Добавен в:
Курсови работи
по Интелектуална собственост
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Полезни модели и Промишлени дизайни

22 окт 2010
·
75
·
6
·
1,037
·
81

Лекция за полезните модели и промишлените дизайни, като обекти на интелектуалната собсвеност....
 

Анализ на полезните модели, регистрирани в Република България

Материал № 1320451, от 26 май 2018
Свален: 0 пъти
Прегледан: 2 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,048
Брой символи: 6,207

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на полезните модели, регистрирани в Репу ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала