Големина на текста:
Тема: ”Вируси, антивируси и защитни стени”
Съдържание:
1.Същност на вирусите....................................................................................................
2.Начини за разпространение на вирусите....................................................................
3.Троянски кон .................................................................................................................
4.Антивирусен софтуер ...................................................................................................
5.Компоненти на антивирусната програма (софтуер) ..................................................
6. Как да изберем антивирусна програма ......................................................................
7.Антивирусни програми ................................................................................................
8.Защитни стени ................................................................................................................
9.Функции на защитната стена ........................................................................................
10.Политики на защитните стени ....................................................................................
11.Видове защитни стени .................................................................................................
Заключение ........................................................................................................................
Използвана литература .....................................................................................................
1.Същност на вирусите.
Компютърния вирус е саморазмножаваща се програма, която серазпространява като
вмъква копия от себе си в друг изпълним код(програми) или документи. Това дава и името
на този вид програми, тъйкато поведението й е сходно с това на биологичен вирус, който
серазмножава като се вмъква в живи клетки. Вирусите са само един отвидовете
злонамерени програми, но в разговорния език термина често сеизползва да обозначава и
представители на другите видове, като троянскиконе и червеи. Както всяка друга
програма, компютърният вирус следвапредварително зададени логически инструкции за
действие. Вирусите сепишат от хора с добри умения в областта на програмирането. Някои
от тяхси правят експерименти или възприемат вирусите като начин да станатизвестни.
Други отмъщават на работодателя си или крадат информация сцел парични облаги. Най-
често вирусите се пишат на „езици от нискониво“. Пример за такива са Асемблер и C++.
На тези езици се пишетрудно, но те позволяват използването на сложни и
нестандартнипрограмни похвати.
2.Начини за разпространение на вирусите.
Чрез енергонезависими носители на данни Различните вируси използват различни начини,
за да се самозапишатвърху магнитните (дискети, дискове) и оптически (CD,
DVD)информационни носители, използвайки специфични особености налогическата
подредба на информацията (файлова система) върхусъответния носител.
Чрез мрежова комуникация
Този метод на разпространение добива популярност с навлизането налокалните мрежи и
свързването към Интернет и включва разпространениечрез електронна поща, чат (IRC),
програми за съобщения (ICQ, MSNMessenger). Вируси, атакуващи мобилни телефони се
разпространяватчрез SMS съобщения.Самосъхранение Широкото разпространение на
компютърни вируси довежда доразпространението на антивирусни програми. Различните
вируси разчитатна различни способи, за да останат в паметта на заразения
компютър,въпреки желанията на потребителя и някои негови евентуалнипротиводействия.
Тактиката е подобна на биологичните вируси:Компютърните вируси инфектират всички
файлове, до които получатдостъп- най-често изпълними файлове. Вирусът променя даден
файл-програма така, че освен самата програма се активира и копие на вируса,което също
започва да заразява други файлове. Заразяването на файлове еи в основата на
разпространението на вируса.Невидимост Вирусите, използващи този похват, се стремят
да останатнезабелязани за потребителя и другите програми. Вирусът подменя част
отсистемна подпрограма, която може да бъде използвана за неговотооткриване.
Променената подпрограма съдържа инструкции да игнорира ида не докладва намерения
вирус.
Антивирусните програми разпознават даден конкретен вирус похарактерна част от
неговата програма. За да не бъдат разпознати, някоивируси променят подредбата на
инструкциите в програмата си, запазвайкикрайния резултат от тяхното изпълнение. Тези
вируси се наричатполиморфни или мутиращи.Контраатака За някои вируси първата цел е
неутрализирането на антивирусниясофтуер. Други вируси се изпълняват като два или
повече едновременнипроцеса в операционната система, които взаимно следят за
съществуванетона другия. Ако единият процес бъде спрян, другият извършва
някаквозловредно действие.Зловредно действие Вирусите могат да проявяват умишлено
или неволно зловреднодействие за потребителя. Някои вируси безцелно унищожават
съхраненатав компютъра информация (изтриване или форматиране на диск). Другивируси
търсят специфична информация, записана в компютъра (напримерпароли за достъп или
номера на кредитни карти) и незабелязано яизпращат на предварително указан получател
в Интернет. Вирусите, коитодават таен достъп на външни лица до заразения компютър, се
наричатbackdoor вируси . Компютър, заразен с такъв вид вирус, жаргонно сенарича бот (от
английски bot) .Група от заразени компютри (ботове) сенарича бо тленд. Подобни ботове
биват използвани за атаки върху другикомпютри и изпращане на нежелана поща - спам.
Хронология на компютърните вируси
1970 - Първи съобщения за вируси. 1986 - Brain - първият вирус за PC. 1988 - Internet
Worm 1991 - Първи полиморфни вируси. 1992 - Истерията „Микеланджело“ / WinVir -
първият вирус за Windows. 1993 - MS - DOS 6 и MSAV 1995 - Concept - първият макро
вирус за Microsoft Word. 1996 - Първият вирус за Windows 95. 1996 - Първи макро
вируси за Microsoft Excel. 1997 - Първият вирус за Windows NT. 1998 - Първи макро
вируси за Microsoft Access. 1999 - Нова ера за злонамерения софтуер. Вид вирус
Описание Файлови инфектори Те се прикрепват към обикновени програмни файлове,
(наричат се още паразити притежаващи някое от следните разширения: .exe, .com, или
резидентни вируси). .sys, .dll, .ovl, .src, .scr. Мнозинството от този тип вируси при първото
изпълнение или отваряне на инфектираната програма се скриват в паметта на компютъра и
заразяват всяка впоследствие стартирана програма. Някои са полиморфни вируси, които
произвеждат променящо се (но работоспособно!) копие на себе си посредством
самокриптиране с променлив ключ. Последното се прави с надеждата, че антивирусните
програми няма да бъдат в състояние да открият промененото копие. Инфектори на
системни Те заразяват изпълнимия код в някои системни области, или boot записи. които
не са обикновени файлове, например boot сектора на DOS от дискетата, MBR записа на
твърдия диск, променят CMOS параметрите (в резултат на което CMOS паметта се оказва
извън допустимото адресно пространство и не може да бъде използвана) .
Невидими вируси
Тези вируси са специално проектирани, за да се скрият антивирусния софтуер.
Невидимите вируси скриват измененията, направени от тях в потребителските файлове
или boot записи. Те правят това чрез контролиране на системните функции, използвани от
операционната система за четене на файлове или сектори от устройствата за съхранение
на информация и чрез подправяне на резултатите от повикване на тези функции. Това
означава, че програмата, която се опитва да чете заразени файлове или сектори, вижда
първоначалния, незаразен техен вариант вместо действителния. По такъв начин
антивирусните програми могат да не забележат вирусните изменения. Тези вируси
обикновено имат невидим размер или са невидими за четене. Вирусите с невидим размер
са от файлово заразяващата разновидност. Те се прикрепват към набелязана програма, като
по този начин причиняват нарастване на нейния размер. Поради това, че са невидими, те
прикриват размера на файла, така че потребителят на заразения компютър да не забележи
нищо. Невидимите за четене вируси пресрещат опитите за четене на заразените boot
записи или файлове, след което предоставят техните оригинални и незаразени
съдържания, като по този начин прикриват своето присъствие. Многоцелеви Те заразяват
изпълнимите файлове и boot секторите на (многостранни) вируси. твърдите дискове, а
понякога и boot сектора на дискетите. Те заразяват компютъра по няколко начина и не се
ограничават с определени местоположения в дисковете или във видовете файлове. Когато
се изпълни дадено приложение, заразено с многостранен вирус, той заразява boot сектора
на диска на машината. Следващия път, когато се стартира компютърът, вирусът се зарежда
в паметта с намерение да зарази всяка програма, която ще се стартира.
Кодирани неполиморфни
Те кодират своето тяло. Кодирането на вирусите често и полиморфни вируси скрива
техните белези от антивирусния софтуер. За да се размножават, те първо се декодират чрез
специална декодираща програма. Декодиращата програма на вируса за кратко поема
управлението на компютъра, за да декодира тялото на вируса. След това контролът върху
машината се предава на декодираното тяло, като по този начин вирусът е готов за
размножаване. Табл.1.Видове вируси3.Троянски кон В компютърния свят троянският кон,
наричан още троянец, езлонамерена програма, за която се твърди, че притежава някаква
полезнацел, а всъщност би причинила нещо съвсем различно при изпълнението
си,например: превземането на канали в IRC, изтриване на съдържание оттвърдия диск,
кражба на поверителни данни (пароли, информация забанкови сметки и кредитни карти) и
др. Тези програми са получили иметоси от мита за големия, кух дървен кон, чрез който
гърците печелятТроянската война, като се скриват в него и се промъкват в укрепения
градТроя. Троянските коне обикновено се разпространяват под формата наизпълними
файлове за Microsoft Windows: .exe, .scr, .bat или .pif.Неопитният потребител, който работи
с настройкте по подразбиране, прикоито разширенията на файловете се скриват, не е в
състояние да разбереистинския вид на файла, ако е маскиран с т.нар. двойно
разширение,например Readme.txt.exe, потребителят ще види единствено Readme.txt,като
истинското разширение .exe ще остане скрито. За да е пълна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2020 в 13:58 студентка на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2014
07 яну 2020 в 14:09 родител
21 дек 2019 в 20:57 студентка на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2021
14 дек 2019 в 21:14 студентка на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2016
26 ное 2019 в 14:31 студент на 43 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, специалност - Застраховане и осигуряване, випуск 2013
12 ное 2019 в 10:31 потребител
19 окт 2019 в 17:06 ученик от Габрово - НАГ
20 юни 2019 в 20:34 студент на 30 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Комуникационна техника и технологии, специалност - Телекомуникации, випуск 2016
08 авг 2018 в 16:10 студент на 26 години от Варна - Икономически университет - Варна, факулетет - магистърско обучение, специалност - Икономика на строителството (Строително предприемачество), випуск 2017
03 юни 2018 в 00:27 студент на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Информационни системи, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Софтуер и хардуер


Софтуер се наричат тези части от компютърните системи, които не са изградени от материя. Без софтуер, материалната част на компютърните системи - хардуерът - е неизползваема...
 

Вируси, антивируси и защитни стени

Материал № 1319713, от 19 май 2018
Свален: 17 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Компютърни системи за управление
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 4,835
Брой символи: 30,426

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вируси, антивируси и защитни стени"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нина Урумова
преподава по Компютърни системи за управление
в град Варна
с опит от  15 години
288 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения