Големина на текста:
І. ПИСМЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
МОДУЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ
1.Периоди на детската възраст
От момента на раждането до превръщането на детето във възрастен човек,
то преминава през определени стадии или периоди на детската възраст.
1. Период на вътреутробно развитие с два основни подпериода:
ембрионален - до 3-я лунарен месец и фетален - от 3-я до 10-я
лунарен месец.
2. Период на новороденото (от раждането до края на 28-ия ден).
3. Кърмачески период (от края на 1-ия до края на 12-ия месец).
4. Период на ранното детство или яслена възраст (от 1 до 3
години).
5. Предучилищен период (от 3 до 6 години).
6. Училищен период със следните подпериоди:
а. ранна училищна възраст - от 6 до 11 години,
б. средна - от 11 до 14 години,
в. юношеска - от 14 до 18 години.
Вътреутробното развитие започва от момента на зачатието и
приключва с раждането. Неговата продължителност е 280 + 14
дни. Периодът на новороденото или неонаталният период
започва от първото вдишване на новороденото и продължава до
28-я ден. Това е период на адаптация към новите условия на
извънутробния живот.
Неустойчивото равновесие, в което се намират всички основни
функции на новороденото, изисква за отглеждането му специални
грижи.
Кърмачески период. Той започва от края на първия месец и
завършва условно до края на първата година. Самото название
показва, че в този период най-интимния контакт с майката се
осъществява чрез кърменето. Основните процеси на адаптация към
извънутробния живот вече са завършени. Това е периодът на най-
1
интензивно физическо, нервно-психическо, моторно и
интелектуално развитие в живота на човека.В края на първата
година кърмачето утроява телесната си маса, увеличава ръста си с
24-25 см, обиколката на главата - с 11-12 см, променят се
телесните пропорции и се доближават до тези на възрастния за
сметка на удължаването на крайниците, поникват първите 6 - 8
зъба, научава се да разбира и да изговаря няколко десетки думи и
т.н.
Имунологичната незрелост е друга основна биологична
характеристика на детето, проявена най-силно в кърмаческия
период. Пасивният имунитет, осигуряван от пасивно преминалите
майчини антитела, се изчерпва в края на 3 - 4 месец, а
производството на собствени, макар и да нараства, е недостатъчно.
Тези особености определят в голяма степен кърмаческата
патология. През първите месеци от живота си кърмачето
практически не боледува от някои вирусни инфекции (морбили,
рубеола, варицела и др.), защитено от майчините антитела, но
инфекциозната заболеваемост в този период е най-висока -
засегнати са най-често дихателната и храносмилателната системи.
Пневмониите протичат по-тежко и с най-висок леталитет в
сравнение с останалите възрастови периоди, а острите
храносмилателни разстройства бързо и лесно водят до тежки
дехидратационни състояния.
През кърмаческия период продължават да се проявяват вродените
аномалии - структурни и на обмяната на веществата, антенатално и
интранатално обусловените заболявания (вродени кардиопатии,
вродени инфекции, родов травматизъм). Кърмаческата детска
смъртност продължава да е висока в сравнение с другите периоди
на детството. През този период започват и се провеждат голям
брой профилактични имунизации.
Съществено се променя и начинът на хранене на детето - след 4 - 5
месец започва въвеждането на кърмачески храни на немлечна
основа и в края на периода храненето на детето е много по-близко
до това на голямото дете. Интензивният растеж налага особени
изисквания към храната на кърмачето.
Изключително важна с ролята на детската консултация, чиято
основна задача е да осигури правилното физическо и нервно-
психическо развитие на детето в този период.
Периодът на ранната детска възраст (1 - 3 г) се характеризира с
бързото усъвършенстване на двигателните функции и активността
на детето, говора и психиката, разширяват се социалните му
2
контакти и познавателните възможности. Темповете на растеж
намаляват, но остават относително високи. Голямата фонтанела се
затваря и приключва прорязването на млечните зъби. Настъпва
стабилизиране на функциите на всички органи и системи, което се
отразява благоприятно върху заболеваемостта. До края на периода
в общи линии приключва съзряването на имунната система.
Възможността за самостоятелно придвижване, любознателността и
навикът всички предмети да се поставят в устата са причина за
увеличаване на травмите, нещастните случаи (аспирация на чужди
тела, изгаряния и др.) и отравянията в тази възраст. Зачестяват
някои остри заразни заболявания (морбили, рубеола, варицела), но
те се срещат все по-рядко поради масовите имунизации срещу
повечето от тях.
Игрите заемат все по-голямо място и стават важен фактор за
възпитанието и изграждането на полезни навици. В тази възраст
настъпва самоконтрола над тазовите резервоари.
Предучилищна възраст (3 – 6 г). Темповете на растеж и
съзряване спадат постепенно, но в тази възраст се наблюдава
първото физиологично издължаване за сметка на крайниците. В
края на периода започва смяната на млечните зъби с постоянни.
Храненето практически не се отличава от храненето на
възрастния. Това е период на интензивно интелектуално развитие и
усложняване на трудовата деятелност. Към петата година децата
вече свободно говорят на майчиния си език, ползвайки правилно
основните граматични категории. Проявяват се и търсят
утвърждаване индивидуални черти от характера на детето, което
задължително трябва да се отчита във възпитателния процес и
активното обучение, започващо в края на периода. Това е
възрастта на огромното любопитство и на въпросите към
възрастните.
Инфекциозните заболявания все още са най-чести, но протичат по-
доброкачествено. Зачестяват детските алергози, болестите на
съединителната тъкан, хемобластозите, уличният травматизъм,
който е и най-честата причина за смърт в тази възраст.
Училищната възраст (6 14 г) се характеризира с относително
по-бавно, но устойчиво развитие и растеж, които фактически
доближават детето до възрастния. Интензивно развитие търпи
мускуло-скелетната система и пропорциите на тялото почти се
доближават до тези на възрастния. Млечните зъби се заменят от
постоянните. Умствените възможности нарастват значително.
Училищното обучение дисциплинира децата, стимулира тяхната
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2019 в 23:53 в момента не учи
08 юни 2019 в 21:54 потребител
05 юни 2019 в 14:41 потребител
03 юни 2019 в 12:07 студент на 23 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
01 юни 2019 в 20:38 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
19 май 2019 в 02:31 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2014
15 май 2019 в 11:28 студент на 30 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
28 апр 2019 в 12:18 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
15 апр 2019 в 15:55 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
04 апр 2019 в 09:44 учител на 55 години
 
Подобни материали
 

Адаптация на детето към училищно обучение

08 май 2007
·
734
·
4
·
1,204
·
158

Периодът между шестата и седмата година поставя началото на коренна промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие...
 

Да възпитаваме с обич

10 фев 2008
·
151
·
2
·
554
·
75

Всички родители желаят децата им да бъдат спокойни и щастливи. Никой не се стреми да направи детето си стеснително или страхливо. Но съвременното семейство не е семейството, което помним от нашето детство...
 

Рефлексията в практиката. Рефлексивните технологии

26 фев 2008
·
505
·
15
·
4,002
·
187

Използван е учебникът на доц. В. Василев- Рефлексия. (Реферата е в/у 3-та глава).
 

Игра - драматизация


Игра - драматизация - същност, характеристики, задачи, цели. По своя характер играта е отразителна творческа дейност. Децата отразяват възприетото от околната действителност и същевременно знанията им се обогатяват, уточняват и обобщават...
 

Социализацията на детето посредством възпитанието като социален феномен.

14 мар 2008
·
684
·
11
·
2,136
·
469
·
1
·
1

Социализацията на детето. Възпитанието като социален феномен. Основни фактори, окзващи възпитателно влияние върху детето.
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
75
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Психология и педагогика за предучилищна възраст

Материал № 1318703, от 12 май 2018
Свален: 39 пъти
Прегледан: 24 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 16
Брой думи: 3,875
Брой символи: 25,039

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология и педагогика за предучилищна възраст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения