Големина на текста:
Програмното осигуряване прави възможно използването на заложените в
компютъра ресурси. Софтуерът управлява компонентите на компютъра и осигурява
изпълнението на потребителските задачи. Основните категории софтуер са системен и
приложен.
Софтуер (Software) е дума от английски език, която се използва като
наименование на програмното осигуряване на компютъра.
Според предназначението си софтуерът бива:
Платформен
Софтуер, който служи като платформа за допълнителна разработка на
приложения, зависещи от самата платформа (например както са компилаторите за езиците
за програмиране).
1.Системен софтуер - операционна система.
Това са програми, изпълняващи системни функции. Системният софтуер
организира и облекчава работата с компютърната система.
a.Операционна система.
Най-важната част от него е операционната система (ОС) – набор от програми,
които управляват работа на всички компоненти на компютърната система и осъществяват
връзката между потребителя на компютъра и хардуера. Операционната система управлява
устройствата на компютъра чрез драйвери. Драйверът е специализирана програма, която
служи за управление на дадено устройство.
б.Компоненти на ОС.
Операционната система има три основни компонента:
- Ядро малка по обем програма, която организира паралелната работа на
централния процесор и периферните устройства и управлява всички програми
в операционната система.
- Файлова система управлява разпределението на файловете в компютъра и
достъпа до тях.
- Команден интерпретатор осигурява взаимодействието между потребителя и
компютъра, като изпълнява съответните команди.
в.Показатели за качеството на ОС:
- Стабилност и сигурност;
- еднопотребителска;
- многопотребителска;
- многозадачна.
- Повече и по-нов хардуер;
- Минимални хардуерни изисквания;
- Вида на интерфейса.
г. Видове ОС
- DOS
- UNIX
- LINUX
- Windows – 95, 98, ME, XP, VISTA
- WindowsNT, 2000, XP
- OS/2
1
2.Приложен софтуер.
Това са най-известните сред потребителите приложения, с които те имат пряк
контакт и използват най-често. Пример за такива са програми за обработка на текст,
програми за създаване на електронни таблици, игри и др.
Компютърът може да работи и без този софтуер, но без него потребителят не
може да изпълнява задачите на конкретната си работа. Без приложен софтуер за
въвеждане и работа с библиографски бази данни библиотеките не могат да представят в
електронен вид поддържаните традиционно фондове и картотеки. Приложният софтуер се
предлага от софтуерни фирми - български или чуждестранни и като всяка търговска стока
е разнообразен по области на приложение и качество. Разработени са софтуерни
приложения (пакети), автоматизиращи човешката дейност във всички области - от най-
обикновените до най-сложните - в областта на медицината, енергетиката и космическите
изследвания. Някои от приложенията, автоматизиращи станали вече рутинни действия, се
предлагат като част от операционните системи - програми за работа с Интернет, офис
приложения, опростени текстообработващи програми и др.
Скриптове
Представляват малки програми, които изпълняват потребителски команди или извършват
действия в определен ред (например JavaScript).
Други видове
Shareware
За ползването на такъв софтуер не е задължително заплащане. Плащането на определена
сума за него е доброволно. Прилича на софтуера с отворен код, но изходният (Source
сорс) код на софтуера не се разпространява свободно.
Freeware
Софтуер, който се разпространява свободно. Потребителят е длъжен да се съгласи с
общите правила за ползване на безплатен софтуер и не е длъжен да заплаща такса на
автора.
Adware
Оригиналният вид на софтуера е изменен и се разпространява като рекламира даден
продукт (с текст или звук).
Демонстрационна версия (Demo)
Използва се за демонстрация на софтуера и за отчитане и тестване на основните
му функции. Разпространява се свободно, но с ограничени възможности на софтуера.
Временна версия (Trial)
Софтуер, чиито функции важат само за определен период от време или за
определен брой стартирания на софтуера, но се разпространява свободно.
3.Видове данни
Основни инструменти за създаване на софтуер
Текстов редактор
Текстовият редактор е приложна програма, която предлага на програмиста удобен
начин за въвеждане и редактиране на програмен код. Компилатор
Компилаторът е програма, която съединява фрагментите на програмата, за да се получи
разбираем код за процесора на компютъра. Чрез него програмата се превежда от
съответния език за програмиране на разбираем език за процесора.
4.Видове файлови формати.
Информацията се съхранява в ресурсите на компютъра в отделни единици,
наречени файлове . Отделният файл съдържа данни, обединени в една единица по някакъв
2
общ признак - текстов документ - статия, протокол, библиографска справка, електронна
таблица, параметрични данни, програма за изпълнение и т.н. Всеки файл има уникално
наименование, което се състои от име и разширение.
- File – именувана съвкупност от еднородни данни, съхранени на външен
носител.
- File System – Файловата система е метод за съхраняване и организиране на
компютърните файлове и данните, които те съдържат за по- лесно намиране и
достъп до тях.
- Файлова структура
Информацията в компютъра се съхранява под формата на файлове. Файловете се
групират в директории, наречени папки (Folders).
Файловете и папките имат йерархична дървовидна структура. Тя не позволява в една
папка да се съхраняват два файла (папки) с едно и също име. Стандартното приложение
Windows Explorer служи за управление на файлове и папки.
File name – име.разширение
- Текстови - .txt, .doc, .pdf, .rtf …
- Изпълними - .exe, .com, .bat
- Графични - .jpg, .bmp, .tiff, .pcx …
- Видео - .avi, .mpg, .wmf, .asf …
- Музикални - .mp3, .wav …
- .dwg, .cdr,
Във Windows съществува директория My Documents , в която по подразбиране
(без намеса от потребителя) се разполагат създаваните текстови файлове или електронни
таблица (с програма Excel). Когато на компютъра работят повече хора и създаваните
файлове са от различен характер е по-удобно всеки да направи собствена поддиректория
на My Documents, в която в отделни други поддиректории да съхранява файловете си:
Съвкупността от директориите и файловете представлява дървовидна йерархична
структура като на най-високо ниво се намират локалните и мрежовите устройства,
съхраняващи файловете - твърди дискове, дискетни и CD ROM устройства. На следващо
ниво се намират коренните директории, каквато е и директорията Му Documents.
За работа с файлове и директории (директориите са също специфичен вид
файлове) се използва програмата Windows Explorer, която е съставна част на Windows и
служи за копиране, преместване, изтриване, преименуване , търсене и др. на файлове.
5.Често използван софтуер за обработка на различни видове информация.
a.Текстообработващи програми
Това е един от най-често използвания приложен софтуер. Предимствата спрямо
пишещата машина са многобройни и се развиват с всяка нова версия на софтуера. Ето
някои от многобройните възможности на програма Word на Microsoft Office:
- лесно коригиране на текста преди отпечатването на документа;
- лесна обработка на документа при подготовка на следващо издание или
вариант на документа;
- автоматизирано страниране на документа и оформление на номерата на
страниците;
- автоматизирано извеждане на съдържанието на документа;
- автоматизирано отпечатване на опростени показалци;
- търсене в документа по дума или израз;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Програмното осигуряване

Програмното осигуряване прави възможно използването на заложените в компютъра ресурси. Софтуерът управлява компонентите на компютъра и осигурява изпълнението на потребителските задачи. Основните категории софтуер са системен и приложен...
Изпратен от:
.....
на 2018-04-15
Добавен в:
Теми
по Информатика, ИТ
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Информатика, ИТ за Студенти несваляни с 5 страници Други
 
Подобни материали
 

Софтуер - характеристика

20 окт 2007
·
429
·
5
·
796
·
111

Какво е операционна система, защо е необходима и какви видове операционни системи съществуват; Какво представляват приложните програми и кои от тях са най-разпространени.
 

Системен и приложен софтуер

02 яну 2009
·
243
·
2
·
338
·
334

Под понятието софтуер се разбира програмното осигуряване на персоналните компютри (РС), програмите, които му позволява да разпознава своите входно – изходни устройства...
 

Системен софтуер за персонални компютри

07 фев 2008
·
219
·
9
·
2,124
·
207

Системният софтуер, системните програми са операционната система (ОС) на компютъра. Тя е система от програми, които управляват работата на процесора, паметта и входно-изходните устройства, а също изпълняват и поддържащи услуги при изпълнение на...
 

Програмно осигуряване на персоналния компютър (софтуер)

21 фев 2006
·
1,237
·
2
·
567
·
1
·

Софтуер - същност, видове, разяснения за същността им.
 

Приложен софтуер

15 мар 2011
·
114
·
10
·
101
·
295

Презентация за приложен софтуер - видове, предимства и недостатъци...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Power Point и информационни системи
изпитен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за самоподготовка по информатика за студенти от МВБУ Ботевград, дистанционно обучение. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
1
1
15 мин
09.07.2019
Изходно ниво по Информатика за 6-ти клас
изходен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 6 клас
Тест за проверка на изученият материал в края на учебната година. Може да се ползва като тест на входно ниво в 7. клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
19
4
1
8 мин
26.07.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Програмното осигуряване

Материал № 1315283, от 15 апр 2018
Свален: 0 пъти
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,530
Брой символи: 9,727

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Програмното осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пенка Кръстева
преподава по Информатика, ИТ
в град Пловдив
с опит от  6 години
28

Евелина Събева
преподава по Информатика, ИТ
в град Варна
с опит от  18 години
53

виж още преподаватели...
Сродни търсения