Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
3. Методика на езиковото обучение в началните класове. Комуникативно-речева
насоченост на обучението по български езикцели, учебно съдържание. Технологични
основи за формиране на граматически понятия. Система на уроците по български език.
Социализацията на детето е мотив то да усвоява родния си език още в най-ранна
училищна възраст, затова изучаването на български език в училище се свързва с
необходимостта от усъвършенстване на човешките възможности за общуване, с
придобиване на комуникативна компетентност. Цел на комуникацията е постигане на
взаиморазбиране, ние не говорим заради самото говорене, а за да съобщим, да обсъдим
нещоКомуникацията винаги има свои мотивинасочват към потребността от
социализация; целинасочват към взаимодействие и взаиморазбиране ; съдържание
самото съобщение.
1.Цели: общиразвитие на личностния потенциал на учениците и формиране на
тяхната култура; специфични за обучението по български език:
? Информативно-познавателни цели: овладяване на знания за основните
лингвистични понятия, нужни за езиковата подготовка на подрастващите".
При ученици в началното училище е необходимо: усвояване на знания за
основните езикови понятия като звук, буква, род, число, лице, морфема, част на
речта, изречение, текст и др.; формиране на начални умения за езиков анализ
фонетичен, морфемен, морфологичен, синтактичен.
? Комуникативно-практически цели: овладяване на умения и навици за
пълноценно участие в речевото общуване“. Това са умения за създаване и
възприемане на речеви съобщения, за ориентиране в условията на общуване и др.
? Възпитателни цели в обучението по български език се постигат в единство с
информативно-познавателните и комуникативно-практическите цели, защото
овладяването на лингвистични и комуникативно-речеви умения и навици се
свързва с формиране на общата култура на учениците като равнище на обученост
и възпитаност. Трябва да се отчита и възпитателното въздействие на
съдържанието на текстовете изучавани в часовете по БЕЛ, защото в тях се
интерпретират разнообразни нравствени, етични, социални и други проблеми.
Всяка една информация, която се получава в училище възпитава, затова при
подбора на теми на текстове и речеви ситуации за уроците по БЕЛ трябва да има
стремеж към предоставяне на полезни, интересни и подходящи за възрастта на
учениците сведения!
2. Учебно съдържание: Като дидактическа категория учебното съдържание включва
постижимите знания, умения и отношения, които се измерват чрез постигнатите от
учениците резултати във връзка с поставените цели. В системата от знания за началния
училищен период се включват следните компоненти:
? Лингвистична информация, тя е в областта на фонетиката, лексикологията,
морфологията, синтаксиса. Представени са и някои правописни и правоговорни
норми.
? Комплекс от умениялингвистични (идентифициране на основни езикови
единици и граматични понятия) и комуникативно-речеви (умения за възприемане
и създаване на текстове).
? Общоучебни умениясвързани са със стратегиите за учене.
? Отношениякомплекс от ценностни ориентации, емоции, насочени към околната
действителност, ролята на родния език за формиране на националния идентитет и
пр.
Структурата и обемът на учебното съдържание по класове се определят в учебната
програма по БЕЛ. Тя е съобразена със стандартите за учебно съдържание и включва 4
основни ядра: Социокултурна компетентност, Езикова компетентност, Социокултурна и
езикова компетентностустно общуване и Социокултурна и езикова компетентност
писмено общуване.
3. При формирането на граматическите понятия учениците в начално училище
изпитват определени затруднения, например: при свойствата на думите да имат
допълнителни граматически значения, които ги подреждат в отделни групи, имащи свое
конкретно място в дадено съобщение; следователно за да има ефективност в обучението
по начално ограмотяване то трябва да се осъществява така, че да способства
формирането и развитието на следните свойства на мисловната дейностда анализира и
синтезира, да сравнява, да обобщава и систематизира. Например: при запознаването със
съществително име децата трудно възприемат, че неговото определение може да се
отнесе към думатамама“, те не могат да се откъснат от лексикалното значение на тази
дума и да я причислят към класа на съществителното име.
Поетапно формиране на понятието – 4 етапа:
1 етапПрави се анализ на конкретен езиков материал с цел извеждане съществените
признаци на понятията. Развиват се мисловни операции при децата за анализ и
сравнение.
2 етапИзведените съществени признаци се подвеждат към едно и също понятие и се
въвежда термина. Развиват се умствени операции за синтез и обобщение.
3 етапРаботи се върху самото определение за понятието и се развива мисловна
операция за абстрахиране.
4 етапВключва конкретизация на усвоените вече знания за новите понятия и
използването им за решаване на конкретни езикови задачи.
Методически условия за ефективно формиране на понятията:
? проблемност в обучението по граматика (създаване на проблемни ситуации и
формиране на проблемни задачи)
? формиране на лингвистично отношение към езика (разбиране на връзката
между лексикално и граматическо значение на думата). Лингвистичното
отношение се формира на 2 нива: узнаване и осъзнаване.
Видове граматически упражнения - съществуват няколко класификации:
? според умствените операции :
- Аналитичнидадено е някакво цяло и трябва да се стигне до част.
- Синтетичнидадена е някаква част и трябва да се стигне до цялото.
? въз основа на езиковото знание:
- синтактични
- морфологични
- фонетични
- лексикални
? според степен на самостоятелност на децата:
- упражнения по образец
- конструктивни упражнения
- творчески упражнения
4. Урокът по БЕЛ:
1. Урок за нови знания цел: придобиване на ново знание в определената научна
област. По БЕЛграматически понятия, които ще формираме.
? Уводна част: мотивиране за усвояване на нови знания; актуализация на стари
знания; 1-вия етап от формиране на понятие
? Същинска част: работа в 2 и 3 етап от формиране на новото понятиетук
децата заедно с учителя решават различни упражнения, езикови да работим върху
определението за понятието.
? Заключителна част: децата да приложат знанията за новото понятие

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 сеп 2019 в 10:57 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2017
28 авг 2019 в 17:40 родител на 39 години
24 авг 2019 в 16:05 в момента не учи на 38 години
17 авг 2019 в 18:08 в момента не учи
13 авг 2019 в 09:19 студентка на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - География, випуск 2013
07 авг 2019 в 12:19 учител на 42 години
05 авг 2019 в 15:27 в момента не учи на 39 години
27 юли 2019 в 18:30 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - НУП, випуск 2019
07 юли 2019 в 19:42 в момента не учи на 45 години
06 юли 2019 в 11:23 ученичка на 37 години от Елин Пелин - ОУ "Стефан Стефанов"
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
100
1
1 мин
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
84
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на езиковото обучение в началните класове

Материал № 1310962, от 02 мар 2018
Свален: 94 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 987
Брой символи: 5,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на езиковото обучение в началните класове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
125 28

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
22 28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения