Големина на текста:
Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Р Е Ф Е Р А Т
ПО СОЦИАЛНО ПЛАНИРАНЕ
НА ТЕМА: Планиране развитието на социалните
услуги на общинско равнище
ШУМЕН 2017
1
СЪДЪРЖАНИЕ :
I. Въведение..................................................................................стр. 3
II. Същност и особености на планирането.......................... стр. 6
III. Характеристика на социалното планиране...................стр. 10
IV. Планиране развитието на социалните услуги на общинско равнище в
община Русе..................................................................................стр. 13
V. Заключение..............................................................................стр. 29
VI. Използвана литература.....................................................стр. 30
1.ВЪВЕДЕНИЕ
До 2000г. лицата с проблеми (деца и възрастни) се извеждаха от семейната среда
и настаняваха в специализирани институции. С отстраняването им не се търсеха
начини за решаването на проблема или анализ на влиянието на множество
2
фактори, а временна промяна на ситуацията. Основните фактори, които обхващат
настаняването им в институциите са трудностите, които срещат семействата в
икономически, психологически и социален аспект. Новата философия на
държавната политика в областта на социалните услуги намира място през 2001
година с приемане на Закона за закрила на детето (ЗЗД), а в Закона за социалното
подпомагане (ЗСП) в края на 2002год. Предизвикателството в социалната политика
е подхода насочен към всеки отделен човек, като индивидуалност и разнообразие.
Чрез използване на диференцирания подход се цели по-ефективна подкрепа на
тези, които действително се нуждаят от помощ.
В Новата стратегия за социална политика, една от приоритетните цели е за
„модернизиране на системата за социално подпомагане - подкрепа на хората в
неравностойно положение, борба със социалната изолация и развитие на
социалните услуги.” Поставено е ударение върху прехода от институционални грижи
към услугите, които позволяват на хората да останат в своята общност и семейна
среда. Аргументът е, че високото равнище на институционализация води до трайна
социална изолация на лицата с различни увреждания и възрастните хора.
Предоставяне на социални услуги в институция, дори за най-кратък период, има
силно изразен негативен ефект. Важно и необходимо е да се развива политика,
която не само ще предложи подходяща грижа, но и ще предотврати подобни
проблеми в бъдеще. Тази политика следва да бъде основана на принципите за
зачитане правата на човека, нормите, стандартите и принципите на универсалност,
неделимост и недискриминация, като същевременно се характеризира с висока
чувствителност, гъвкавост и готовност за посрещане на предизвикателства. (Нова
стратегия в социалната политика, 2002) И днес много деца, лица с увреждане и
възрастни хора продължават да живеят в специализирани институции и с
ограничени възможности за развитие. За да могат тези целеви групи да растат в
семействата си, сред близки и приятели е необходимо държавата да премине от
институционален модел на грижа към грижа и услуги в семейна среда и в
общността.
Наблюдават се и групи, които живеят в бедност, изолирани от обществото, с
недостъпни здравни, образователни и други универсални услуги; хора, нуждаещи се
от подкрепа, да водят независим живот и да участват пълноценно в своите
общности.
Честа практика, в продължение на няколко години е, да се договарят услуги без да
се изготвя задълбочен анализ на ситуацията в общността, при което много
нуждаещи се са лишени от социални услуги и подкрепа, а в много случаи силно
нуждаещи се общини почти нямат какво да предложат на хората в риск. Тази
хаотичност на разкриване на услуги доведе до неравномерно им разпределение в
страната и много нуждаещи да са отхвърлени и не подкрепени. За да се преодолее
това неравновесие през 2010 година се промени ЗСП, чрез който се въведе
задължението на всички областни администрации за разработване и приемане на
областни стратегии за развитие на социални услуги за период от 5години (2011-
2015). „В унисон с утвърдената областна стратегия, общинските съвети са
натоварени със задачата да приемат стратегии и годишни планове за развитието на
социалните услуги на общинско ниво. По този начин се гарантира разкриването на
социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 юни 2021 в 21:49 студентка на 43 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
09 май 2021 в 13:02 ученик на 25 години от Плевен - ПГ по туризъм, випуск 2018
14 мар 2021 в 13:22 ученичка на 25 години от Габрово - ПТГ "Д-р Н. Василиади", випуск 2015
12 фев 2021 в 21:00 студентка на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2013
10 фев 2021 в 08:35 учител на 47 години от Карнобат - СОУ "Христо Ботев", випуск 2013
07 фев 2021 в 22:38 студент на 20 години от София - НАТФИЗ "Кръстю Сарафов", факулетет - Сценични изкуства, специалност - Режисура за драматичен театър, випуск 2020
19 дек 2020 в 23:54 ученик на 19 години от Шумен - ПГИ, випуск 2020
14 дек 2020 в 18:35 студент на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически, специалност - Български език и история, випуск 2015
05 дек 2020 в 18:31 студент на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2024
29 ное 2020 в 01:10 студент на 43 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - стопанки факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Стратегия за развитие на социялните услуги

04 юни 2008
·
284
·
11
·
2,244
·
192

В разработването участваха Община Пазарджик, Областна и Общинска служба за социално подпомагане, Районен център по здравеопазване, Инспекторат по образование на МОН, РДВР и НПО.
 

Най-подходящи форми за социална работа със стари хора

04 фев 2008
·
767
·
6
·
992
·
1

Хората в пенсионна възраст са много разнообразна популация спрямо останалите възрастови групи. Всеки индивид от тази група има широко вариращи способности и нива на функциониране...
 

Договор за предоставяне на социални услуги

08 ное 2011
·
116
·
3
·
679
·
258
·
1

Договор за предоставяне на социални услуги, предназначен за студенти по специалноста социална политика и сродните на нея специалности...
 

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –„Защитено жилище”

07 яну 2009
·
350
·
9
·
1,247
·
1

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –„Защитено жилище” и социално, психологическо и професионално консултиране от екип на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск.
 

Видове социални услуги

21 юни 2008
·
627
·
3
·
352
·
410

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата ...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Планиране развитието на социалните услуги на общинско равнище

Материал № 1310402, от 23 фев 2018
Свален: 73 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 30
Брой думи: 9,480
Брой символи: 63,503

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране развитието на социалните услуги на об ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала