Големина на текста:
Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Р Е Ф Е Р А Т
ПО СОЦИАЛНО ПЛАНИРАНЕ
НА ТЕМА: Планиране развитието на социалните
услуги на общинско равнище
ШУМЕН 2017
1
СЪДЪРЖАНИЕ :
I. Въведение..................................................................................стр. 3
II. Същност и особености на планирането.......................... стр. 6
III. Характеристика на социалното планиране...................стр. 10
IV. Планиране развитието на социалните услуги на общинско равнище в
община Русе..................................................................................стр. 13
V. Заключение..............................................................................стр. 29
VI. Използвана литература.....................................................стр. 30
1.ВЪВЕДЕНИЕ
До 2000г. лицата с проблеми (деца и възрастни) се извеждаха от семейната среда
и настаняваха в специализирани институции. С отстраняването им не се търсеха
начини за решаването на проблема или анализ на влиянието на множество
2
фактори, а временна промяна на ситуацията. Основните фактори, които обхващат
настаняването им в институциите са трудностите, които срещат семействата в
икономически, психологически и социален аспект. Новата философия на
държавната политика в областта на социалните услуги намира място през 2001
година с приемане на Закона за закрила на детето (ЗЗД), а в Закона за социалното
подпомагане (ЗСП) в края на 2002год. Предизвикателството в социалната политика
е подхода насочен към всеки отделен човек, като индивидуалност и разнообразие.
Чрез използване на диференцирания подход се цели по-ефективна подкрепа на
тези, които действително се нуждаят от помощ.
В Новата стратегия за социална политика, една от приоритетните цели е за
„модернизиране на системата за социално подпомагане - подкрепа на хората в
неравностойно положение, борба със социалната изолация и развитие на
социалните услуги.” Поставено е ударение върху прехода от институционални грижи
към услугите, които позволяват на хората да останат в своята общност и семейна
среда. Аргументът е, че високото равнище на институционализация води до трайна
социална изолация на лицата с различни увреждания и възрастните хора.
Предоставяне на социални услуги в институция, дори за най-кратък период, има
силно изразен негативен ефект. Важно и необходимо е да се развива политика,
която не само ще предложи подходяща грижа, но и ще предотврати подобни
проблеми в бъдеще. Тази политика следва да бъде основана на принципите за
зачитане правата на човека, нормите, стандартите и принципите на универсалност,
неделимост и недискриминация, като същевременно се характеризира с висока
чувствителност, гъвкавост и готовност за посрещане на предизвикателства. (Нова
стратегия в социалната политика, 2002) И днес много деца, лица с увреждане и
възрастни хора продължават да живеят в специализирани институции и с
ограничени възможности за развитие. За да могат тези целеви групи да растат в
семействата си, сред близки и приятели е необходимо държавата да премине от
институционален модел на грижа към грижа и услуги в семейна среда и в
общността.
Наблюдават се и групи, които живеят в бедност, изолирани от обществото, с
недостъпни здравни, образователни и други универсални услуги; хора, нуждаещи се
от подкрепа, да водят независим живот и да участват пълноценно в своите
общности.
Честа практика, в продължение на няколко години е, да се договарят услуги без да
се изготвя задълбочен анализ на ситуацията в общността, при което много
нуждаещи се са лишени от социални услуги и подкрепа, а в много случаи силно
нуждаещи се общини почти нямат какво да предложат на хората в риск. Тази
хаотичност на разкриване на услуги доведе до неравномерно им разпределение в
страната и много нуждаещи да са отхвърлени и не подкрепени. За да се преодолее
това неравновесие през 2010 година се промени ЗСП, чрез който се въведе
задължението на всички областни администрации за разработване и приемане на
областни стратегии за развитие на социални услуги за период от 5години (2011-
2015). „В унисон с утвърдената областна стратегия, общинските съвети са
натоварени със задачата да приемат стратегии и годишни планове за развитието на
социалните услуги на общинско ниво. По този начин се гарантира разкриването на
социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране развитието на социалните услуги на общинско равнище

Предизвикателствата в областта на социалната политика за развитие, устойчивост и качество на социалните услуги може да бъде посрещната единствено чрез активното партньорство между държава, общини и гражданския сектор...
Изпратен от:
mariella.b..borislawowa
на 2018-02-23
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стратегия за развитие на социялните услуги

04 юни 2008
·
280
·
11
·
2,244
·
178

В разработването участваха Община Пазарджик, Областна и Общинска служба за социално подпомагане, Районен център по здравеопазване, Инспекторат по образование на МОН, РДВР и НПО.
 

Най-подходящи форми за социална работа със стари хора

04 фев 2008
·
761
·
6
·
992
·
1
·
1

Хората в пенсионна възраст са много разнообразна популация спрямо останалите възрастови групи. Всеки индивид от тази група има широко вариращи способности и нива на функциониране...
 

Качествво на социалните услуги в България

15 май 2009
·
362
·
24
·
5,953
·
264

В сферата на социалните услуги съвременна България има тежко наследство от времето на тоталитарната централизирана държава – институциите за социални услуги. Реформата в посока на активна деинституционализация, такава каквато е разбирана според.........
 

Социални услуги

16 мар 2009
·
305
·
8
·
954
·
332
·
1

Същност на социалните услуги Социалните услуги са дейност за подпомагане на лица и семейтва, които са затруднени или немогат да задоволяват своите основни потребности...
 

Социални дейности

14 мар 2009
·
154
·
12
·
2,721

Гоклад по казус в ролева игра, приема се, че неправителствена организация трябва да разработи предложения за предлаганите от нея социални услуги...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
34
1
3 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
116
1
4 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Планиране развитието на социалните услуги на общинско равнище

Материал № 1310402, от 23 фев 2018
Свален: 40 пъти
Прегледан: 40 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 30
Брой думи: 9,480
Брой символи: 63,503

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране развитието на социалните услуги на об ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения