Големина на текста:
РЕФЕРАТ
тема
Превантивна дейност за защита при
бедствия – видове комплекси от
мероприятия. Планиране и прогнозиране на
възможни кризи.
Изготвил: Георги Маринов
Фак. № 16344027, ИЕЕС
Проверил:………………………..
/Проф. д-р Р. Долчинков/
Бургас, 2017
Превантивна дейност за защита при бедствия.
Превантивната дейност включва разработването на планове и информационно-
разяснителни мероприятия, свързани със защита при бедствия и има за задача да
формира необходимото поведение у населението за предотвратяване и отстраняване на
причините и условията, които биха довели до възникване на криза.
Превантивната дейност е комплекс от мероприятия, които включват:
1. изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия;
/ С годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при
бедствия се определят органите на изпълнителната власт, които възлагат извършването
на експертизите./
2. категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете по т. 1;
/ Категоризирането на територията се извършва и актуализира от министъра на
вътрешните работи въз основа на резултатите от експертизите./
3. планиране на защитата при бедствия;
/ Планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и
национално ниво. Осигурява се временното снабдяване с питейна вода, храни и други
необходими средства за преживяване на населението от засегнатата територия./
4. прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от
бедствията, като:
а) териториално устройствени, градоустройствени, строителни и други технически
мерки;
б) изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване;
/- Информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични,
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други
обекти и явления;
- Информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112;
- Хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от
Националния институт по метеорология и хидрология, Център за аерокосмическо
наблюдение, Агенцията за проучване и поддържане нивото на река Дунав и други/
в) осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита
Център за аерокосмическо наблюдение
В МИС беше създаден първият по рода си за България Център за
аерокосмическо наблюдение (изграден през юли 2007 г. и надграден с финансовата
помощ на ЕС ноември 2008 г., към 2009 вече напълно функциониращ). Основна
функция на ЦАН е да извършва наблюдение, оценка и анализ на природни и
антропогенни процеси и явления за територията на страната.
Дейността на ЦАН е в две основни направления – оперативна и научноприложна, като
целите и задачите на Центъра са свързани с подпомагане на цялостния процес за
управляване на риска от природни бедствия. Центърът работи 24 часа в денонощието, 7
дни в седмицата, 365 дни в годината, извършвайки непрекъснато денонощно
наблюдение на развиващите се природни процеси и явления на територията на
страната.
За целта в ЦАН са внедрени съвременни технологии за дистанционни изследвания на
Земята от космоса. Той използва разработени от НАСА алгоритми, даващи информация
за основни физически параметри за моментното състояние на атмосферата, земната и
водната повърхност.
Пример 1: ЦАН разполага с база данни и спектрална библиотека на основата архив на
индекси на вегитация и агроклиматични данни, която дава възможност за извършване
на оценки и анализ за последните 10 години, като могат да бъдат посочени годините с
най-лоши и най-благоприятни условия за развитие на редица селскостопански култури.
Тази база данни се използва са сравнение за бъдещи години и за мониторинг на
процесите по сушата и засушаването.
Пример2: Могат да бъдат представени възможностите на софтуер за автоматично
локализиране на горски и полски пожари, с който ЦАН разполага. Това е първата по
рода си софтуерна система за локализиране на пожари на база сателитни данни в близко
до реалното време. Информацията за засечени пожари се визуализира като изображение
и се разпространява чрез e-mail. Готовото изображението се придружава с точните
географски координати на пожара, информация за засегнатата площ (в кв. км),
интензивността на пожара. Също така, в графичен вид са представени данни за
атмосферното налягане, посоката и скоростта на вятъра. На базата данните от тази
система, обединена с информацията от всички останали технологии в ЦАН, пожарът
може да се локализира, да се направи анализ за развитието му, което да подпомогне
дейността на силите за реагиране. Съществува възможност, също така, да се оценят
нанесените от пожара щети.
Осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита
Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и
противорадиационни укрития, които са предназначени за осигуряване защита на
населението при въздушно нападение, от бойни и промишлени отровни вещества,
радиоактивни вещества и биологични агенти. Те са публична държавна, публична
общинска или частна собственост и се поддържат и управляват от ведомствата, на които
са предоставени, от кметовете или от собствениците им.
Индивидуалните средства за защита са предназначени за предпазване на
дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и
аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични
въздействия. Те се
създават, съхраняват, обновяват, поддържат, предоставят и отчитат:
- от Министерството на вътрешните работи - за оперативен резерв;
- от кметовете на общините - за служителите от общинските администрации и за
населението в общината;
- от органите на изпълнителната власт - за работниците и служителите от съответната
администрация и др.
г) обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, силите за реагиране и населението;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Превантивна дейност за защита при бетствия

Превантивна дейност за защита при бедствия – видове комплекси от мероприятия. Планиране и прогнозиране на възможни кризи...
Изпратен от:
Димитрия Маринова
на 2018-02-13
Добавен в:
Реферати
по Кризисен мениджмънт
Статистика:
36 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Реферати по Кризисен мениджмънт от Бургас за Студенти в БСУ несваляни с 11 - 20 страници Други
 
 

Превантивна дейност за защита при бетствия

Материал № 1309297, от 13 фев 2018
Свален: 36 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Кризисен мениджмънт
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,475
Брой символи: 23,744

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Превантивна дейност за защита при бетствия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала