Големина на текста:
Конспект по дисциплината
ОСНОВИ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Почвознание
1. Образуване на почвата – изветряне и почвообразуване. Фактори на почвообразуването –
почвообразуваща скала, климат, релеф, организми, стопанска дейност на човека.
2. Състав на почвата – минерална част на почвата, органична част на почвата, почвен разтвор,
почвен въздух.
3. Свойства на почвата – поглъщателна способност на почвата, химични свойства на почвата,
физични свойства на почвата.
4. Почвите в Северна България – черноземни почви, сиви горски почви.
5. Почвите в Южна България – канелени горски почви, ливадно-канелени почви, смолници.
6. Планински почви. Интразонални почви.
Земеделие
7. Основни фактори за живота на растенията и методи за тяхното регулиране – светлина, топлина,
вода.
8. Основни фактори за живота на растенията и методи за тяхното регулиране – въздух, хранителни
вещества.
9. Сеитбообращения.
10. Дълбока обработка на почвата – видове и начини за извършването й. Повърхностна обработка
на почвата.
11. Системи за обработка на почвата.
12. Органични торове.
13. Минерални торове. Норми на торене. Видове торене.
14. Семена. Семепроизводство. Сеитба. Срок на сеитбата и дълбочина на засяването.
15. Плевели, неприятели и болести по растенията. Методи за борба с тях.
16. Видове ерозия на почвата. Средства за борба с ерозията на почвата.
17. Форми на водата в почвата. Нужда на растенията от вода. Хидрологични константи. Свойства на
водата за напояване.
18. Видове поливки. Начини на напояване – гравитационно напояване, дъждуване, капково
напояване.
Растениевъдство
19. Зърнено житни култури – ботаническа характеристика, фази на развитие. Зърнено житни на
умерения климат – пшеница, ръж, ечемик, овес.
20. Технологии за производство на зърнените житни култури на умерения климат.
21. Зърнени житни култури на топлия климат – царевица, сорго, ориз.
22. Зърнени бобови култури – значение, ботаническа характеристика. Фасул и соя.
23. Зърнени бобови култури – грах и леща.
24. Маслодайни култури – слънчоглед.
25. Кореноплодни и клубеноплодни култури – захарно цвекло.
26. Кореноплодни и клубеноплодни култури – картофи.
27. Влакнодайни култури – памук.
28. Влакнодайни култури – лен и коноп.
29. Тревнофуражни култури – люцерна и репко.
30. Култури с наркотични вещества – тютюн.
31. Етерично маслени и лекарствени култури – маслодайна роза.
32. Етерично маслени и лекарствени култури – лавандула и мента.
33. Зеленчукови култури – произход и класификация, биологични особености. Парниково и
оранжерийно производство.
34. Зеленчукови култури – домати, пипер, лук, краставици, градински грах, градински фасул,
главесто зеле.
35. Овощни култури значение, класификация, ботаническа характеристика, биологични
особености. Създаване на овощни насаждения.
36. Агротехника прилагана в овощните насаждения. Прибиране и манипулация на плодовете.
37. Лозя – ботаническа характеристика, биологични особености. Размножаване на лозата.
38. Създаване и отглеждане на промишлени лозя. Резитба и формиране на лозата. Агротехника
прилагана в промишлените лозя обработка на почвата, торене, напояване, колцуване.
Гроздобер.
Основи на животновъдството
39. Хранителна стойност на фуражите. Зелени фуражи. Силажиране и сенажиране на зелените
фуражи.
40. Приготвяне на сено. Груби фуражи – обработка и съхраняване. Зърнени фуражи – обработка
преди използването им за храна. Комбинирани фуражи.
41. Промишлени технологии в говедовъдството – типове и породи говеда, особености при
отглеждането и храненето на говедата при промишлени условия.
42. Промишлени технологии в овцевъдството – типове и породи овце, отглеждане и хранене на
агнета за разплод и угояване, отглеждане и хранене на овце майки.
43. Промишлени технологии в свиневъдството – типове и породи свине, отглеждане на свине майки
и неотбити прасета, отглеждане на отбити прасета, отглеждане на свинете за угояване, хранене
на свинете.
44. Промишлени технологии в птицевъдството – породи кокошки, инкубация и отглеждане на
пилета, отглеждане на кокошки носачки.
Литература:
1. Атанасов, П., 1990. Основи на технологиите в растениевъдството. Земиздат.
2. Андреев и др., 1993. Животновъдство. Дионис.
3. Георгиев, Т., С. Къснеделчева, М. Белопитова, 1980. Основи на растениевъдството и
животновъдството. Земиздат.
4. Гюргов, Г., Н. Артинова, 2001. Почвознание. Макрос.
5. Койнов, Г., 1990. Растениевъдство. Земиздат.
6. Ленков и др., 1990. Справочник на агронома. Земиздат.
7. Пенков, М., 1996. Почвознание. Агроинженеринг.
8. Трънков и др., 1993. Отглеждане на земеделски култури. Дионис.
Тема 1. ПОЧВОЗНАНИЕ
А. ОБРАЗУВАНЕ НА ПОЧВАТА.
Под понятието почва се разбира повърхностният рохкав слой на сушата, който притежава
свойството плодородие.
Най-важното свойство на почвата е, плодородието. То представлява способността й да
осигурява необходимите условия за развитие на растенията вода, хранителни вещества и въздух.
Различават се два вида плодородие – естествено и изкуствено.
Естественото плодородие зависи от свойствата на почвата, възникнали при естествения
почвообразувателен процес – главно от количеството хумус в повърхностния слой. Изкуственото
плодородие се създава от човека чрез целенасочена дейност обработка на почвата, торене,
напояване, борба против ерозията и др. Естественото и изкуственото плодородие обуславят
ефективното плодородие на почвата.
Почвообразуването обхваща процесите изветряне на скалите и почвообразуване.
1. Изветряне. Представлява процес на механично разрушаване и химично разлагане на
скалите. То се дели на физично, химично и биологично.
a) Физично изветряне. При него става механично раздробяване и наситняване на скалите.
То се причинява от колебанията на температурата, от водата, вятъра и организмите.
Водата, която прониква в скалните пукнатини, ги разширява. Най-силно се разширяват
пукнатините при замръзване на водата. Вятърът допринася за изветрянето, като удря носените от
него песъчинки върху скалата, с което постепенно я руши, или като пренася от едно място на друго
разрушените скални материали. Корените на растенията, които проникват в пукнатините на скалите,
още повече ги разширяват.
б) Химично изветряне. То протича заедно с физичното. При него става промяна в химичния
състав на скалите и минералите и се образуват нови минерали. Водата е най-важният фактор за
химичното изветряне, тъй като тя носи със себе си кислород, въглероден двуокис, други газове и
соли.
При химичното изветряне първичните минерали претърпяват дълбоки изменения и се
образуват вторични минерали (варовик, гипс, каолин и др.), които имат по-прост химичен състав от
първичните.
в) Биологично изветряне. То се изразява в раздробяване на скалите и в химично изменение
на минералите под влияние на организмите, на продуктите от жизнената им дейност и на
продуктите от разлагането на мъртвите органични остатъци.
2. Почвообразуване. Върху изветрялата скала най-напред се появяват низши организми,
които изискват малки количества вода и хранителни вещества. Те извличат трудно усвоими
хранителни вещества и усвояват азот от въздуха. След смъртта си оставят по-леснодостъпни
хранителни вещества и така се създават условия за развитие на по-висша растителност – лишеи,
мъхове, водорасли и др. Върху тях се развиват по-висши растения, които оставят по-големи
количества органично вещество и тогава започва същинският почвообразувателен процес.
Отложените от растенията органични вещества се разлагат от микроорганизмите до прости
минерални вещества или до характерно само за почвата органично вещество – хумус (от
латинското наименование humus, което значи земя). В почвообразуващата скала няма азот, а
фосфорът е в малко количество, но в почвата тези елементи се срещат в значително количество
благодарение на дейността на растителността и микроорганизмите.
Факторите на почвообразуването са:
а) Почвообразуваща скала. Почвообразуващата скала е основата, върху която действат
останалите почвообразуващи фактори. Тя влияе върху скоростта и характера на
почвообразувателиия процес с физичните си свойства (плътност, порьозност и топлопроводност) и
с химичния си състав.
б) Климат. Климатичните условия включват елементите топлина, светлина, валежи и вятър.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на растениевъдството и животновъдството

Обхванат е целият материал и е доста добре развита всяка една тема...
Изпратен от:
marinela___
на 2018-02-13
Добавен в:
Лекции
по Земеделие
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Житни култури. Характеритика за соргото

16 фев 2010
·
24
·
2
·
802

Ботаническа характеристика и биологични изисквания. Технология на отглеждане...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Основи на растениевъдството и животновъдството

Материал № 1309258, от 13 фев 2018
Свален: 45 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Лекция
Брой страници: 79
Брой думи: 40,096
Брой символи: 239,934

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на растениевъдството и животновъдството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала