Големина на текста:
1
ТРУДОВО ВЪЗПИТАНИЕ
1. Същност на труда
Трудът е онази сфера от обществения и индивидуален живот, която е
свързана и лежи в основата на трудовото възпитание. Той е една от основните
видове дейност. Като дейност трудът се характеризира с целенасочена
активност на човека за задоволяване на определени потребности и в резултат
на която се получава материален или духовен продукт, обогатяващ и изменящ
действителността.
Трудът съчетава интересите на личността и обществото. Неговата цел за
конкретния човек е да му осигури средства за съществуване (но и
задоволяване на потребността от общуване, обществено признание и оценка,
от реализиране на собствените способности, от успехи, да се чувства полезен и
т.н.), а за обществото производство на продукти за обществено
потребление или предоставяне на услуги. Всеки труд изисква и се основава на
определена квалификация в конкретна професионална област. Въз основа на
характера на дейността условно се обособяват два вида труд умствен и
физически (всяка трудова дейност съдържа както елементи на умствена, така и
на физическа активност).
Трудът като вид дейност е един от механизмите за цялостното развитие на
личността и има голямо значение за формиране и развитие на:
познавателната сфера усещания, възприятия, представи, памет,
мислене и въображение и техните разновидности и качества;
емоционалната сфера
волята и вниманието
умения и навици
способностите
насочеността на личността възгледи, убеждения, ценности,
светоглед и др.
характера
подбудителната сфера - потребности и мотиви, стремежи, цели и др.
съзнанието и мн.др.
2. Същност на трудовото възпитание
Трудовото възпитание може да се определи като целенасочен,
организиран, продължителен, противоречив процес на взаимодействие между
възпитател и възпитаници с цел формиране у учениците (децата) на
положително отношение, потребност и готовност да участват съзнателно в
различни форми на общественополезен труд.
2
Целта на трудовото възпитание е да подготви децата и учениците за
пълноценно включване в трудовата дейност след завършване на училище, да
се формират младите хора като активни граждани, да се преодолее
потребителското отношение към обществото и държавата.
3. Съдържание на трудовото възпитание
Като задачи на трудовото възпитание, конкретизиращи тази цел, могат да
се посочат формиране у детето (ученика) на:
потребност и стремеж да се труди;
убеждения за значението на труда, положително отношение към труда,
уважение труда и резултатите от труда на другите хора (родители,
опазване на обществени и семейни материални ценности и др.)
трудови умения и навициобщотрудови и професионални; умения да
планират, самоконтролират и анализират качеството на своята трудова
дейност;
възпитаване на култура и организация на трудапрецизност и
качествено изпълнение на възложените задачи, експедитивност и
спазване на сроковете и др.
възпитаване на творческо отношение към труда способности за
рационализиране, иновации, оригинални подходи и решения при
изпълнение на трудовите задачи;
развитие на чертите на характера трудолюбие, отговорност,
акуратност, инициативност, комуникативност, дисциплинираност и др.
съдействие в процеса на професионално ориентиране и др.
4. Трудово възпитание и кариерно (професионално) ориентиране
Неразривно свързан с трудовото възпитание (и част от него) е
професионалното ориентиране на учениците. То започва още в ранна детска
възраст, макар на едно твърде елементарно и илюзорно ниво. Има своята
динамика, етапи, фактори и методи на реализиране. Част от задачите на
кариерното ориентиране са общи със споменатите вече задачи на цялостния
процес на трудово възпитание, но други ги доразвиват и надграждат. Те могат
да се конкретизират в следните задачи:
Формиране на положително отношение към труда;
Запознаване със света на актуалните професиив тяхното
разнообразие;
Осмисляне на собствените професионални предпочитания, интереси,
стремежи и желания на ученика (детето) – този елемент е динамичен, променя
се през различните етапи от развитието на ученика. Постепенно с възрастта се
увеличава степента на обективност, осъзнатост и реалност на това отношение.
Диагностика на личните възможностичесто желанията и
възможностите на учениците за реализиране в дадена професия не съвпадат.
Причини затова могат да бъдат здравословното състояние, несъответствие на
личностните качества на изискванията на съответната професия и др. Това
налага провеждането на диагностика на качествата на личността кои са
нейните силни страни, изявени способности и склонности; доколко те отговарят
на предпочитаната професия; на коя професия съответстват констатираните
3
личностни характеристики и др. Тези резултати ще подпомогнат правилния
избор на професия.
Запознаване с особеностите на отделните професии. Невинаги
популярното мнение за професиите съответства на техните основни
характеристики. Едни професии се идеализират, а за други се изтъкват
негативите. За да бъде професионалният избор обективен и правилен, то
учениците трябва да познават в дълбочина професията, към която са се
насочиликакви са нейните:
Условия на труд:
o работно време (продължителност,
наличие на смени, сезонна работа,
командировки и т.н.);
o особености на работното място
(хигиенни условия, на открито,
администрация или в
производствени условия и др.);
o наличие на транспорт;
o работа в колектив или самостоятелна отговорност и др.
Изисквания към човека, който я упражнява компетенции, черти на
характера, умения, сръчности, физически качества, здравословно
състояние и др.
Престиж в обществото;
Привилегииразмер на възнаграждението, премии, условия за
обучение и кариерно развитие и др.
Противопоказания и др.
Друга важна задача на кариерното ориентиране е запознаване с
потребностите на региона от специалисти, което ще осигури на учениците
възможност за реализация по избраната професия. В противен случай те
рискуват да не могат да си намерят работа по избраната специалност в тяхното
населено място и да бъдат трайно безработни, да се наложи преквалификация
или да се наложи да заминат, за да търсят реализация по избраната професия.
Формиране на готовност за професионален избортова означава
ученикът да има достатъчно информация за пазара на труда, професиите и
собствените си възможности и желания. На база на анализа на цялата тази
информация той има достатъчна зрялост на направи съзнателен, разумен и
обоснован избор.
Обоснован и желан избор на професия, който ще позволи на ученика
професионална реализация по избраната професия, удовлетворение от
упражняването й, от условията на труд и възнаграждението, както и липса на
текучество.
5. Средства и фактори за трудовото възпитание
Процесът на трудово възпитание започва още от семейството с първите и
най-елементарни изисквания от родителите и усилия на децата за
самообслужване в семейството, а след това в детската градина и училище.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2020 в 13:24 студент на 23 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
30 яну 2020 в 15:00 студент на 32 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
13 яну 2020 в 15:30 ученичка на 22 години от Троян - СОУ "Васил Левски", випуск 2014
09 яну 2020 в 10:31 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
08 яну 2020 в 17:31 ученичка на 12 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2026
04 яну 2020 в 22:42 студент на 32 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2022
20 дек 2019 в 16:03 в момента не учи на 58 години от София
29 ное 2019 в 15:04 студентка на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
28 ное 2019 в 14:03 студент на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Педагогика, випуск 2017
18 ное 2019 в 20:56 студент на 44 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Трудово възпитание

Материал № 1308227, от 03 фев 2018
Свален: 31 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,026
Брой символи: 13,569

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудово възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения